All posts by Šimon Evin

Šimon Evin

Jak (ne)rozumět Bibli #1: Kontext

Přednedávnem jsem viděl boxera, který měl na hrudi vytetované „Všechno můžu v Kristu, který mě posilňuje.“ Měl ale apoštol Pavel na mysli vítězství v bojových sportech,...