LeaderXpress je projekt organizace 4D (www.4dministries.org), která má za úkol podporovat vedoucí a pracovníky s dětmi a s mladými lidmi v církvi, ale i mimo ní.

V momentální chvíli je do tohoto projektu zde v České Republice zapojen Janči Máhrik.

Janči Máhrik byl posledních dvanáct let zapojen do služby mladým lidem. Na lokální úrovni sloužil ve sboru CB-Žilina (SK), kde rozvíjel komunitní projekt ESCAPEclub a mládež re.focus. Na národní úrovni byl koordinátorem práce s dorostem pro UDM, na jejímž zrodu se podílel. V letech 2014-2016 působil na Majáku na Vsetíně a momentálně se věnuje zakládání nového sboru „Za Kostolom“ v Žilině (SK).

Email: Administrátor