Nový sňatek rodiče a výsledná změna ve vztazích a jejich složitosti může v mysli a emocích dítěte nebo dospívajícího vyvolat obrovský zmatek. Poslední roky narůstá počet lidí, kteří vstupují do druhého a dalšího manželství, a rodin s nevlastními rodiči a sourozenci. Přizpůsobit se takovýmto novým podmínkám je nejtěžší pro děti. S těmito problémy se budou setkávat i pracovníci s mládeží.

Důsledky života s nevlastními rodiči a sourozenci

 • Zármutek (původní rodina se rozpadla, děti přicházejí o domov)
 • Hněv (potlačovaný zármutek je jedním z důvodů výbuchů hněvu)
 • Pocity viny (děti mohou pociťovat vinu za rozpad rodiny)
 • Ztráta vlivu na situaci (pocit, že člověk nemá situaci pod kontrolou, tím, že se jeden z rodičů znovu vdal/oženil, dítě může mít pocit, že už o něho nemá zájem)
 • Stres (vlivem množství změn, se kterými se musí dítě vyrovnat – konflikt loajality vůči druhému z rodičů, stěhování, nová organizace domácnosti apod.)
 • Osamělost a deprese (mladí se v nové rodině mohou cítit osaměle)
 • Nižší míra vlivu rodičů (studie ukazují, že rodiče v nových rodinách se do života svých dětí zapojují méně, dokonce méně než rodiče z neúplných rodin)
 • Nebezpečí sexuálního zneužití (podle studií se nebiologičtí rodiče dopouštějí sexuálního zneužívání na dětech o hodně častěji než biologičtí)

Biblický pohled na život s nevlastními rodiči a sourozenci

Podobně i Ježíš byl dítětem s nevlastním otcem. Mojžíš nevyrůstal v biologické rodině. Bůh stvořil rodinu jako jednotku, neporušený kruh silných, láskyplných a trvalých vztahů, která bude chránit své členy před samotou, chudobou a strádáním a také jako prostředí, kde je možné vzdělávat a vychovávat děti. Jednota je součástí Boží přirozenosti a charakteru. Bůh je jen jeden a přeje si, abychom tutéž jednotu odráželi v našich manželských a rodinný vztazích. Ve skutečnosti to tak však ne vždy je. Může se také stát, že jeden rodič zemře a jeho partner uzavře nový sňatek. I když je život v nevlastní rodině náročný a komplikovaný, může odrážet Boží jednotu, třebaže vznikl na rozbitých základech. Vždyť i sám Bůh je adoptivní rodič. Přijímá všechny, kdo k němu přicházejí v pokání a víře. 

Jak můžeme pomoci mladému člověku, který se ocitl v podobně komplikovaných rodinných vztazích:

 • Naslouchání. Mnozí mladí mají potřebu to někomu říct, ale mají pocit, že o to nikdo nemá zájem. Potřebují někoho, kdo jim bude naslouchat bez toho, že by je odsuzoval, nebo přerušoval.
 • Vcítění (přikyvování, udržování očního kontaktu, nebagatelizovat problémy ani zveličovat)
 • Ujištění a povzbuzení (modlete se za dospívajícího, dejte naději)
 • Nasměrování
 • Povzbuzujte ho, aby se spoléhal na Boha
 • Určete zdroj obtíží (pomozte mu mluvit o jeho pocitech a postojích)
 • Pomozte dospívajícímu čelit realitě (některé děti věří, že se jejich biologičtí rodiče zase dají dohromady, veďte ho vhodnými otázkami)
 • Promyslete společně různé způsoby, jak si může s ostatními členy rodiny promluvit o tom, co ho trápí (pomozte mu se nad tím zamyslet a hledat vhodné způsoby)
 • Do procesu zapojte vlastního i nevlastního rodiče (je dobré zvážit tuto možnost)
 • Zapojení (zapojte se do procesu odpuštění, smíření a konstruktivního plánování)
 • Odborná péče (důležité je odhadnout situaci, kdy je lépe odevzdat situaci odborníkovi)

Více detailů ke každému bodu najdete v knize Poradenství dospívajícím  

Článek byl se souhlasem 4D Ministries zpracovaný na základě knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.
Foto:  Sandy Millar na Unsplash

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.