Nový sobáš rodiča a výsledná zmena vo vzťahoch a ich zložitosti môže v mysli a emóciách dieťaťa alebo dospievajúceho vyvolať obrovský zmätok. Posledné roky narastá počet ľudí, ktorí vstupujú do druhého a ďalšieho manželstva, a rodín s nevlastnými rodičmi a súrodencami. Prispôsobiť sa takýmto novým podmienkam je najťažšie pre deti. S týmito problémami sa budú stretávať aj pracovníci s mládežou.

Dôsledky života s nevlastnými rodičmi a súrodencami

 • Zármutok (pôvodná rodina sa rozpadla, deti prichádzajú o domov)
 • Hnev (potláčaný zármutok je jedným z dôvodov výbuchov hnevu)
 • Pocity viny (deti môžu pociťovať vinu za rozpad rodiny)
 • Strata vplyvu na situáciu (pocit, že človek nemá situáciu pod kontrolou, tým, že sa jeden z rodičov znova vydal/oženil, dieťa môže mať pocit, že už o neho nemá záujem)
 • Stres (vplyvom množstva zmien, s ktorými sa musí dieťa vyrovnať – konflikt lojality voči druhému z rodičov, sťahovanie, nová organizácia domácnosti apod.)
 • Osamelosť a depresia (mladí sa v novej rodine môžu cítiť osamelo)
 • Nižšia miera vplyvu rodičov (štúdie ukazujú, že rodičia v nových rodinách sa do života svojich detí zapájajú menej, dokonca menej ako rodičia z neúplných rodín)
 • Nebezpečenstvo sexuálneho zneužitia (podľa štúdií sa nebiologickí rodičia dopúšťajú sexuálneho zneužívania na deťoch o hodne častejšie ako biologickí)

Biblický pohľad na život s nevlastnými rodičmi a súrodencami

Podobne i Ježiš bol dieťaťom s nevlastným otcom. Mojžiš nevyrastal v biologickej rodine. Boh stvoril rodinu ako jednotku, neporušený kruh silných, láskyplných a trvalých vzťahov, ktorá bude chrániť svojich členov pred samotou, chudobou a strádaním a tiež ako prostredie, kde je možné vzdelávať a vychovávať deti. Jednota je súčasťou Božej prirodzenosti a charakteru. Boh je len jeden a praje si, aby sme tú istú jednotu odrážali v našich manželských a rodinný vzťahoch. V skutočnosti to tak však nie vždy je. Môže sa tiež stáť, že jeden rodič zomrie a jeho partner uzavrie nový sobáš. I keď je život v nevlastnej rodine náročný a komplikovaný, môže odrážať Božiu jednotu, hoci vznikol na rozbitých základoch. Veď i sám Boh je adoptívny rodič. Prijíma všetkých, kto k nemu prichádzajú v pokání a viere. 

Ako môžeme pomôcť mladému človeku, ktorý sa ocitol v podobne komplikovaných rodinných vzťahoch:

 • Načúvanie. Mnohí mladí majú potrebu to niekomu povedať, ale majú pocit, že o to nikto nemá záujem. Potrebujú niekoho, kto im bude načúvať bez toho, že by ich odsudzoval, alebo prerušoval.
 • Vcítenie (prikyvovanie, udržiavanie očného kontaktu, nebagatelizovať problémy ani zveličovať)
 • Uistenie a povzbudenie (modlite sa za dospievajúceho, dajte nádej)
 • Nasmerovanie 
 • Povzbudzujte ho, aby sa spoliehal na Boha
 • Určite zdroj obťaží (pomôžte mu hovoriť o jeho pocitoch a postojoch)
 • Pomôžte dospievajúcemu čeliť realite (niektoré deti veria, že sa ich biologickí rodičia zase dajú dohromady, veďte ho vhodnými otázkami)
 • Premyslite spoločne rôzne spôsoby, ako si môže s ostatnými členmi rodiny prehovoriť o tom, čo ho trápi (pomôžte mu sa nad tým zamyslieť a hľadať vhodné spôsoby)
 • Do procesu zapojte vlastného i nevlastného rodiča (je dobré zvážiť túto možnosť)
 • Zapojenie (zapojte sa do procesu odpustenia, zmierenia a konštruktívneho plánovania)
 • Odborná starostlivosť (dôležité je odhadnúť situáciu, kedy je lepšie odovzdať situáciu odborníkovi)

Viac detailov ku každému bodu nájdete v knihe Poradenství dospívajícím

Článok bol so súhlasom 4D Ministries spracovaný na základe knihy Josha Mcdowella a Boba HostetleraPoradenství dospívajícím.
Foto:  Sandy Millar na Unsplash 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.