Zanedbávání může mít nejrůznější podoby a projevovat se může v různé míře. Nejhorší formou je vážné fyzické zanedbávání. Někteří mladí však trpí jiným druhem zanedbávání, které není tak lehko rozpoznat ani dokumentovat. Avšak i tento druh nepozornosti ze strany rodičů, zjevný nedostatek jejich zájmu a zapojení do výchovy si v životě mladého člověka pomalu vybírá dramatickou daň.

Příčiny nevšímavosti rodičů

Chudoba – domácnost jen s jedním rodičem, hodně sourozenců, nedostatek vzdělání rodičů, nedostatek dobrých vzorů pro rodiče

Uštvaný životní styl rodičů – dětem mají dostatek materiální podpory, ale rodiče nemají na děti čas vlivem mnoha pracovních a jiných povinností

Rozpad rodiny – bolest a hněv, které prožívá rodič po rozvodu, náročná zodpovědnost zvládnout sám hodně povinností

Větší počet sourozenců – rodiče se nezvládají věnovat dětem individuálně

Společenský život rodičů – rodiče mají v životě jiné priority

Duševní choroba – choroba rodiče, který není schopný se postarat o dítě

Sobectví – rodiče, kteří jsou zaměřeni na svoje potřeby víc než na děti

Nedostatek rodičovských schopností – rodiče, kteří si nevědí rady, neměli vhodné vzory

Následky nevšímavosti rodičů

Nízká sebeúcta – dítě má pocit, že nestojí za nic, nejistota, osamělost

Špatné školní výsledky – rodičovský zájem a školní výsledky úzce souvisí

Zlá volba přátel – děti hledají přijetí jinde, rodiče si nevšimnou, že na nevhodných místech

Nedostatečné sociální dovednosti – děti nemají vhodné vzory

Neschopnost vytvářet si vazby – protože nebylo možné vytvořit si základní vazby s blízkými osobami, jakými jsou rodiče, nejsou děti schopné vytvářet ani jiné vztahy

Vzpoura – dítě se snaží získat pozornost za každou cenu

Problémy s alkoholem a drogami – děti mají hodně času, nejsou pod kontrolou, nahrazují si lásku

Sexuální výstřelky – vybíjení si své frustrace

Biblický pohled na nevšímavost rodičů

Boží model rodičovství je založený na vztazích. Přikazuje rodičům, aby se o svoje děti postarali, aby je učili – 5. Mojžíšova 6, 6-7 Takový model je pravým opakem lhostejnosti a nevšímavosti v rodičovství. 

Ježíš nám dal příklad tím, že byl vzorem starostlivosti a pozornosti věnované dětem. I když je to náročné zvládnout všechny výzvy a povinnosti, vztahy lásky a starostlivosti jsou v rodině základem. 

Jak reagovat na podobný problém?

Naslouchání – dospívající potřebuje, aby někomu na něm záleželo, možnost promluvit si, být vyslechnutý je první pomoc v takovém případu

Vcítění – zkusme se na věc podívat jeho očima, při naslouchání udržujme oční kontakt, mějme čas, nenabízejme rychlé rady a řešení, buďme empatičtí

Ujištění a povzbuzení – slovy, činy nebo časem, který mu věnujeme

Nasměrování – 

  1. nabídneme naději – ukažme mu, jak ho vidí Bůh. Bůh mu věří, věří i v jeho budoucnost
  2. zaveďme ho do pozitivní skupiny vrstevníků, do společenství (skupina mládeže ve sboru apod.)
  3. zapojme ho do pomoci druhým – pozornost získá také tím, že sám bude dávat

Zapojení – pomozme mu hledat způsoby, jak jeho situaci změnit. Možná by měl rodičům říct o svých pocitech. 

Odborná péče – problém si často vyžaduje delší čas a vždycky je třeba zvážit jestli si nevyžaduje pomoc odborného křesťanského poradce

Více detailů ke každému bodu najdete v knize Poradenství dospívajícím  

Článek byl se souhlasem 4D Ministries zpracovaný na základě knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.
Foto od Mel Elías na Unsplash

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.