Zanedbávanie môže mať najrôznejšie podoby  a prejavovať sa môže v rôznej miere. Najhoršou formou je vážne fyzické zanedbávanie. Niektorí mladí však trpia iným druhom zanedbávania, ktoré nie je tak ľahko rozpoznať ani dokumentovať. Avšak i tento druh nepozornosti zo strany rodičov, zjavný nedostatok ich záujmu a zapojenia do výchovy si v živote mladého človeka pomaly vyberá dramatickú daň.

Príčiny nevšímavosti rodičov

Chudoba – domácnosť len s jedným rodičom, množstvo súrodencov, nedostatok vzdelania rodičov, nedostatok dobrých vzorov pre rodičov

Uštvaný životný štýl rodičov – deťom majú dostatok materiálnej podpory, ale rodičia nemajú na deti čas vplyvom množstva pracovných a iných povinností

Rozpad rodiny – bolesť a hnev, ktoré prežíva rodič po rozvode, náročná zodpovednosť zvládnuť sám veľa povinností

Väčší počet súrodencov – rodičia sa nezvládajú venovať deťom individuálne

Spoločenský život rodičov – rodičia majú v živote iné priority

Duševná choroba – choroba rodiča, ktorý nie je schopný sa postarať o dieťa

Sebectvo – rodičia, ktorí sú zameraní na svoje potreby viac ako na deti

Nedostatok rodičovských schopností – rodičia, ktorí si nevedia rady, nemali vhodné vzory

Následky nevšímavosti rodičov

Nízka sebaúcta – dieťa má pocit, že nestojí za nič, neistota, osamelosť

Špatné školské výsledky – rodičovský záujem a školské výsledky úzko súvisia

Zlá voľba priateľov – deti hľadajú prijatie inde, rodičia si nevšimnú, že na nevhodných miestach

Nedostatočné sociálne dovednosti – deti nemajú vhodné vzory

Neschopnosť vytvárať si väzby – keďže nebolo možné vytvoriť si základné väzby s blízkymi osobami akými sú rodičia, nie sú deti schopné vytvárať ani iné vzťahy

Vzbura – dieťa sa snaží získať pozornosť za každú cenu

Problémy s alkoholom a drogami – deti majú veľa času, nie sú pod kontrolou, nahrádzajú si lásku

Sexuálne výstrelky – vybíjanie si svojej frustrácie

Biblický pohľad na nevšímavosť rodičov

Boží model rodičovstva je založený na vzťahoch. Prikazuje rodičom, aby sa o svoje deti postarali, aby ich učili – 5. Mojžišova 6, 6-7 Takýto model je pravým opakom ľahostajnosti a nevšímavosti v rodičovstve. 

Ježiš nám dal príklad tým, že bol vzorom starostlivosti a pozornosti venovanej deťom. Aj keď je to náročné zvládnuť všetky výzvy a povinnosti, vzťahy lásky a starostlivosti, sú v rodine základom. 

Ako reagovať na podobný problém?

Načúvanie – dospievajúci potrebuje, aby niekomu na ňom záležalo, možnosť porozprávať sa, byť vypočutý je prvá pomoc v takom prípade

Vcítenie – skúsme sa na vec pozrieť jeho očami, pri počúvaní udržiavajme očný kontakt, majme čas, neponúkajme rýchle rady a riešenia, buďme empatickí

Uistenie a povzbudenie – slovami, činmi alebo časom, ktorý mu venujeme

Nasmerovanie – 

  1. ponúknime nádej – ukážme mu, ako ho vidí Boh. Boh mu verí, verí i v jeho budúcnosť
  2. zaveďme ho do pozitívnej skupiny vrstovníkov, do spoločenstva (skupina mládeže v zbore apod.)
  3. zapojme ho do pomoci druhým – pozornosť získa aj tým, že sám bude dávať

Zapojenie – pomôžme mu hľadať spôsoby, ako jeho situáciu zmeniť. Možno by mal rodičom povedať o svojich pocitoch.

Odborná starostlivosť – problém si vyžaduje dlhší čas a treba vždy zvážiť či si nevyžaduje pomoc odborného kresťanského poradcu

Viac detailov ku každému bodu nájdete v knihe Poradenství dospívajícím  

Článok bol so súhlasom 4D Ministries spracovaný na základe knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.
Foto od Mel Elías na Unsplash

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.