Vzpoura v dospívání má mnoho různých příčin. V některých případech je to jen neobratné vyjádření neohrabané cesty dospívajícího k dospělosti. V řadě dalších případů však adolescentní vzpoura pramení z řady jiných kořenů.

Příčiny vzpoury

 1. Špatné vztahy s rodiči – těžko vyžadovat od teenagera dodržování pravidel bez osobního vztahu
 2. Snaha o komunikaci – řada z mladých se bouří v naději, že je někdo uslyší a pochopí jejich pocity a potřeby
 3. Potřeba mít vliv na situaci – dospívající touží setřást ze sebe rodičovskou kontrolu
 4. Nepřítomnost hranic a očekávání – mladí lidé z příliš liberálních rodin mohou proti tomu rebelovat – potřebují ujištění, vedení od rodičů
 5. Vyjádření hněvu a agrese – pod vlivem určitých situací, ve kterých teenager žije, může pociťovat hněv na konkrétního člověka nebo na Boha (např. rozvod rodičů, smrt v rodině apod.) Tento hněv bývá podnětem ke vzpouře.
 6. Nepřítomnost vzoru upřímnosti a otevřenosti – rodiče od dětí něco očekávají, co sami nežijí, rodiče, kteří jsou dokonalí a mají vždycky pravdu

Následky vzpoury

Je velmi pravděpodobné, že všichni adolescenti budou tak či onak rebelovat. Vzdorné myšlenky a chování je přirozené. Dlouhodobá vzpoura však může být pro rodiče i dítě nebezpečná a škodlivá. 

 1. Nebezpečné činnosti – užívání alkoholu a drog, vandalismus
 2. Deprese
 3. Odcizení  – mladí se začnou cítit odcizení od svých rodičů, učitelů, vedoucích mládeže
 4. Pocity viny – teenageři vědí, že jejich jednání není správné. Často chápou, že jejich chování je i neposlušností vůči Bohu.
 5. Úzkost a strach – bojí se důsledku svých činů, bojí se pokažených mezilidských vztahů, úzkost se může projevovat fyzickými obtížemi, záchvaty paniky a jiným.

Biblický pohled na vzpouru

Bible hovoří o vzpouře a jejích důsledcích velice jednoznačně. Typickým příkladem vzpoury je příběh o Abšalómově vzpouře vůči jeho otci, králi Davidovi, který zaznamenává 2. Samuelova 15. Semínka vzpoury vidíme už v jeho dětství (polygamní manželství, neklidné rodinné prostředí). Jeho mládí bylo poznamenáno tragédií a vraždou a svému otci se odcizil. 

Bible jasně mluví o správném chování dětí vůči rodičům. 5. Mojžíšova 27,16 varuje: „Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svoji matku.“ A Přísloví 15,20 říká: „Syn moudrý dělá radost otci, kdežto člověk hloupý pohrdá svoji matkou.“ 

Děti mají poslouchat, ale rodiče se k nim mají chovat způsobem, který bude k poslušnosti povzbuzovat, ne podněcovat vzpouru (Ef. 6,4)

Reakce na problém vzpoury

Poradenství rebelujícím a delikventním mladým lidem je velice těžký, pomalý a často frustrující úkol. Úspěch může být v lepším případě okrajový. Poradce by měl pamatovat na aktivní modlitbu a společenství. Soustavný kontakt s Bohem dá dospělému při práci s těmito zvláštními dospívajícími sílu a vedení.

 1. Naslouchání – povzbuzujte dialog, poslouchejte bez toho, že byste ho přerušovali či odsuzovali. Dávejte pozor i na neverbální komunikaci. 
 2. Vcítění – snažte se podívat na situaci očima teenagera a snažte se dávat najevo své pochopení a empatii (oční kontakt, přikyvování, trpělivost…)
 3. Ujištění a povzbuzení – můžete ocenit jeho upřímnost, ochotu o věcech mluvit, smysl pro humor, inteligenci pod. 
 4. Nasměrování – citlivě a moudře nabídnout pomoc:
 5. Rozpoznat a vyjádřit důvody vzpoury
 6. Zamyslet se nad okolnostmi, za kterých by vzpoura nebyla nutná
 7. Zapojte rodiče
 8. Snažte se dojít k vzájemné dohodě 
 9. Zapojení – dospívajícího k poslušnosti rodičům nedonutíte, musí sám dospět k přesvědčení, že vzpoura není nejlepší způsob, musí být aktivním účastníkem při řešení konfliktů
 10. Odborná péče – zvlášť tam, kde je vzpoura spojená s alkoholem, drogami, útěky či předmanželským sexem, je na místě zapojit do spolupráce křesťanského poradce, a to co nejdříve. 

Více detailů ke každému bodu najdete v knize Poradenství dospívajícím  

Článek byl se souhlasem 4D Ministries zpracovaný na základě knihy Josha McDowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.
Autor fotky: Jan Kopřiva: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/rozlietane-vlasy-vyraz-tvare-blondina-svetlovlasy-3281130/

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.