Vzbura v dospievaní má veľa rôznych príčin. V niektorých prípadoch je to len neobratné vyjadrenie neohrabanej cesty dospievajúceho k dospelosti. V ďalších prípadoch však adolescentná vzbura pramení zasa z iných koreňov.

Príčiny vzbury

 1. Špatné vzťahy s rodičmi – ťažko vyžadovať od teenagera dodržovanie pravidiel bez osobného vzťahu
 2. Úsilie o komunikáciu – veľa mladých sa búri v nádeji, že ich niekto vypočuje a pochopí ich pocity a potreby
 3. Potreba mať vplyv na situáciu – dospievajúci túži zotriasť zo seba rodičovskú kontrolu
 4. Neprítomnosť hraníc a očakávanie – mladí ľudia z príliš liberálnych rodín môžu proti tomu rebelovať – potrebujú uistenie, vedenie od rodičov
 5. Vyjadrenie hnevu a agresie – pod vplyvom určitých situácií, v ktorých teenager žije, môže pociťovať hnev na konkrétneho človeka alebo na Boha (napr. rozvod rodičov, smrť v rodine apod.) Tento hnev býva podnetom k vzbure.
 6. Neprítomnosť vzoru úprimnosti a otvorenosti – rodičia od detí niečo očakávajú, čo sami nežijú, rodičia, ktorí sú dokonalí a majú vždy pravdu

Následky vzbury

Je veľmi pravdepodobné, že všetci adolescenti budú tak či onak rebelovať. Vzdorné myšlienky a správanie je prirodzené. Dlhodobá vzbura však môže byť pre rodičov i dieťa nebezpečná a škodlivá. 

 1. Nebezpečné činnosti – užívanie alkoholu a drog, vandalizmus
 2. Depresia
 3. Odcudzenie  – mladí sa začnú cítiť odcudzení od svojich rodičov, učiteľov, vedúcich mládeže
 4. Pocity viny – teenageri vedia, že ich jednanie nie je správne. Často chápu, že ich správanie je aj neposlušnosťou voči Bohu.
 5. Úzkosť a strach – boja sa dôsledku svojich činov, boja sa pokazených medziľudských vzťahov, úzkosť sa môže prejavovať fyzickými obtiažami, záchvatmi paniky a iným.

Biblický pohľad na vzburu

Biblia hovorí o vzbure a jej dôsledkoch veľmi jednoznačne. Typickým príkladom vzbury je príbeh o Absolónovej vzbure voči jeho otcovi, kráľovi Dávidovi, ktorý zaznamenáva 2. Samuelova 15. Semiačka vzbury vidíme už v jeho detstve (polygamnom manželstve, nepokojnom rodinnom prostredí). Jeho mladosť bola poznamenaná tragédiou a vraždou a svojmu otcovi sa odcudzil. 

Biblia jasne hovorí o správnom správaní detí voči rodičom. 5. Mojžišova 27,16 varuje: „Prekliaty, kto potupí svojho otca a svoju matku.“ A Prísloví 15,20 hovorí: „Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.“ 

Deti majú počúvať, ale rodičia sa k nim majú správať spôsobom, ktorý bude k poslušnosti povzbudzovať, nie podnecovať vzburu (Ef. 6,4)

Reakcia na problém vzbury

Poradenstvo rebelujúcim a delikventným mladým ľuďom je veľmi ťažký, pomalý a často frustrujúci úkol. Úspech môže byť v lepšom prípade okrajový. Poradca by mal pamätať na aktívnu modlitbu a spoločenstvo. Sústavný kontakt s Bohom dá dospelému pri práci s týmito zvláštnymi dospievajúcimi silu a vedenie.

 1. Načúvanie – povzbudzujte dialóg, počúvajte bez toho, že by ste ho prerušovali či odsudzovali. Dávajte pozor aj na neverbálnu komunikáciu. 
 2. Vcítenie – snažte sa podívať na situáciu očami teenagera a snažte sa dávať najavo svoje pochopenie a empatiu (očný kontakt, prikyvovanie, trpezlivosť…)
 3. Uistenie a povzbudenie – môžete oceniť jeho úprimnosť, ochotu o veciach hovoriť, zmysel pre humor, inteligenciu a pod.
 4. Nasmerovanie – citlivo a múdro ponúknuť pomoc:
 5. Rozpoznať a vyjadriť dôvody vzbury
 6. Zamyslieť sa nad okolnosťami, za ktorých by vzbura nebola nutná
 7. Zapojte rodičov
 8. Snažte sa dôjsť k vzájomnej dohode 
 9. Zapojenie – dospievajúceho k poslušnosti rodičom nedonútite, musí sám dospieť k presvedčeniu, že vzbura nie je najlepší spôsob, musí byť aktívnym účastníkom pri riešení konfliktov
 10. Odborná starostlivosť – zvlášť tam, kde je vzbura spojená s alkoholom, drogami, útekmi či predmanželským sexom, je na mieste zapojiť do spolupráce kresťanského poradcu, a to čo najskôr. 

Viac detailov ku každému bodu nájdete v knihe Poradenství dospívajícím  

Článok bol so súhlasom 4D Ministries spracovaný na základe knihy Josha McDowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.
Autor fotky: Jan Kopřiva: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/rozlietane-vlasy-vyraz-tvare-blondina-svetlovlasy-3281130/

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.