Category Archives: Poradenstvo

Pocity viny

Dospievajúci majú sklon veriť, že sú zodpovední za udalosti okolo seba. Keď k tomuto akútnemu a často nepodloženému pocitu previnilosti pridáme oprávnený pocit viny plynúci z nesprávnych činov,...

1 2 3 5