Poruchy pozornosti (ADD) alebo hyperkinetické poruchy (ADHD) sú biologickým problémom. Ľudia s týmito poruchami využívajú predovšetkým funkcie pravej hemisféry mozgu, kde je centrum tvorivosti a schopnosti riešiť problémy, intuitívne myslenie, schopnosti vidieť „celý obraz. Využívajú aj ľavú hemisféru, ktoré je centrom logického myslenia, schopnosti venovať sa detailom…, ale neurotransmitery, ktoré prepájajú tieto dve hemisféry nefungujú dobre. Veľa kresťanov (a nielen kresťanov) má bohužiaľ sklon označovať deti s poruchou pozornosti za „potížistov“ alebo dokonca za „neznovuzrodených“. Príčiny ich správania hľadajú v zlej výchove, nedostatku disciplíny. Takéto nálepky sú nepostačujúce a nesprávne. 

Poruchy pozornosti sa môžu dediť. Pokiaľ sa vyskytnú u mladého človeka, je veľmi pravdepodobné, že ich nájdete aj u niektorého z príbuzných. Dieťa s ADD sa začne cítiť ako jediný bežec v závode, ktorý je nútený bežať so závažím na nohách. 

Aké sú dôsledky, s ktorými sa títo ľudia a ich okolie musí bojovať?

Tvorivý a nápaditý intelekt – tieto deti sú nápadité, avšak len krátkodobo, nedokážu sa sústrediť a nedokážu posúdiť dôsledky svojich nápadov

Zdanlivo deštruktívne sklony – sklony k neposlušnosti (ťažko spracovávajú pokyny, ktoré počujú), sú pre nich typické hnevlivé výbuchy, neschopnosť sa v noci upokojiť alebo ráno vstať.

Problémy so štúdiom – vplyvom roztržitosti, neschopnosti sa sústrediť, špatných organizačných schopností. Ich neúspechy môžu viesť k frustráciám, nízkemu sebahodnotenia a depresii.

Nadmerne úprimný prejav – vyjadrujú sa často až nepríjemne úprimne, zatiaľ čo ostatní dospievajúci sa naučili svoje skutočné pocity znudenosti skrývať, sú impulzívni, nemajú schopnosť hovoriť správne veci v správny čas, cirkev na nich reaguje s nepochopením.

Biblický pohľad na poruchy pozornosti

Môže Biblia k niečomu takému vôbec ponúknuť nejakú radu?

V Biblii čítame o Ježišovom učeníkovi Petrovi, ktorý asi netrpel poruchou pozornosti, ale mohol mať s týmito ľuďmi veľa spoločného. Rád riskoval, sľuboval jednu vec a urobil niečo úplne iné, nedokázal ovládať svoje hnevlivé výbuchy a utekal, keď ostatní učeníci chodili po špičkách. Podívajme sa na Ježišovu reakciu na tohto drsného a impulzívneho muža.

Ježíš nad Petrovou povahou nelomil v zúfalstve rukami. Pán svojho impulzívneho učeníka trpezlivo miloval, povzbudzoval a viedol ho k náprave. Videl v ňom veľký prísľub. Veriaci dospelý urobí dobre, keď voči deťom s poruchou pozornosti zaujme podobný postoj. Každé z takýchto detí má pozoruhodné tvorivé schopnosti, zručnosti, postrehy a odvahu. Našou úlohou ako pracovníkov s mládežou a rodičov je tieto deti trpezlivo vychovávať a učiť ich, veriť im a viesť ich k náprave. Nie je potrebné rušivé alebo nemorálne správanie týchto mladých ľudí ospravedlňovať, ale nemali by sme ani požadovať, aby sa plne prispôsobili nášmu svetu. Boh ich stvoril ako iných za určitým účelom. 

Ako reagovať na poruchy pozornosti?

Načúvaním – dajte im možnosť ventilovať svoje pocity v bezpečí. Ukážte im, že nič, čo by mohli povedať alebo urobiť, nezmení lásku k nim, ktorou vám Boh dal, ani vašu vieru v ich schopnosť sa dobre rozhodovať.

Vcítenie – bude ťažké sa vložiť do myslenia dospievajúceho s ADD, ale pokúste sa o to. Ľudia s ADD sú veľmi vnímaví, keď vidia, že o nich máte opravdivý záujem, získate si ich dôveru. Empatiu môžete dať najavo praktickými spôsobmi, napr. trpezlivým načúvaním, udržiavaním očného kontaktu, jemným vedením späť k otázke, keď sa ich pozornosť zatúla a dôrazom na to, aby vaše vlastné komentáre boli stručné. 

Uistenie a povzbudenie – čím viacej povzbudenia a pozitívneho uistenia sa ľuďom s ADD dostane, tým lepšie sa im bude vo všetkých oblastiach dariť.

Nasmerovanie – obecne potrebujú viacej vedenia a nápravy než ostatní náctiletí:

  • Nezhadzujte ich, ale učte
  • Použite otázky, ktoré ich prinútia rozmýšľať o potrebnej zmene postoja alebo správania
  • Povzbudzujte závislosť na Bohu
  • Zamerajte sa na činnosti a záujmy, o ktoré dospievajúci javí záujem, a nasmerujte do nich jeho pozornosť a energiu 
  • Pomôžte mu zamerať sa na zlepšenie, nie na dokonalosť
  • Správajte sa k dospievajúcemu ako k človeku, ktorý je hodný úcty a zodpovednosti

Zapojenie – zapojiť ich do tímu (je dobré, pokiaľ sa cíti akceptovaný v skupine)

Odborná starostlivosť – sú situácie, ktoré sú tak náročné a problémy tak hlboko zakorenené, že je ťažké zmeniť postoje a jednanie detí s ADD. Je preto dobré vyhľadať špecialistu, ktorý môže situáciu riešiť odborne, prípadne aj medikáciu.

Viac detailov ku každému bodu nájdete v knihe Poradenství dospívajícím  

Článok bol so súhlasom 4D Ministries spracovaný na základe knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.
Autor fotky: Tara Winstead na Pexels

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.