Posts Tagged: "coronavirus"

Výzvy cirkvi pre rok 2021

Každý z nás si na začiatku roka 2021 stanovuje nejaké ciele. Aj keď v súčasnej situácii nevieme veľa plánovať, ciele si treba stanoviť, aby náš život nebol iba...