LeaderXpress je projekt organizácie 4D (www.4dministries.org), ktorej úlohou je podporovať vedúcich a pracovníkov s deťmi mladými ľuďmi v cirkvi, no i mimo nej.

Momentálne tento projekt v ČR a SR vedie Janči Máhrik.

Janči Máhrik bol posledných dvanásť rokov zapojený do služby mladým ľuďom. Na lokánej úrovni slúžil v zbore CB-Žilina (SK), kde rozvíjal komunitný prokekt ESCAPEclub a mládež re.focus. Na národnej úrovni bol koordinátorom práce s dorastom pre UDM, na ktorej zrode sa podieľal. V rokoch 2014-2016 pôsobil na Majáku na Vsetíne a momentálne sa venuje zakladaniu nového zboru „Za Kostolom“ v Žiline (SK).

Email: Administrátor