Category Archives: How to

Mali ste niekedy otázku týpu: „ako by som…?“

My áno. Preto sme vytvorili rubriku „How To“. Napísali sme rôznym vedúcim, aby nám dali svoje odpovede na rôzne témy a otázky, ktoré vedúci sa pýtajú. Každý mesiac sa budeme zaoberať inou témou a vedúci nám budú dávať ich odpovede z rôznych kontextov. Veríme, že vám to pomôže lepšie čeliť výzvam vo vašej službe!

Mládež v čase pandémie #1: 5 hodnôt

Niektoré štúdie a príspevky odborníkov v médiách hovoria o tom, že dospievajúci a mladí dospelí sú v čase pandémie oveľa viac ohrození psychologickými dopadmi celej situácie ako zdravotnými problémami. Vzhľadom...

1 2 3 6