Posts Tagged: "rozhodnutia"

Mládež v čase pandémie #1: 5 hodnôt

Niektoré štúdie a príspevky odborníkov v médiách hovoria o tom, že dospievajúci a mladí dospelí sú v čase pandémie oveľa viac ohrození psychologickými dopadmi celej situácie ako zdravotnými problémami. Vzhľadom...