Spoločenstvo evanjelia

Spoločenstvo evanjelia

Slovenská pobočka The Gospel Coalition: "Pomáháme lidem, aby lépe poznali Boží slovo svou myslí, aby plněji milovali Boha svým životem a aby se angažovali ve světě s milostí a pravdou."

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.