All posts by Dawson Jones

Dawson Jones

Dawson Jones

Dawson sa v 2017 presťahoval zo Spojených Štátov s manželkou Laurel a dvoma dcérkami, Vivien a Lucka, späť na svoje milované Slovensko kde vyrastal, aby slúžil ako kazateľ Cirkvi Bratskej v Nitre. Posledných desať rokov sa pomaly učí, čo to znamená a neznamená byť pastorom: najprv cez službu vysokoškolákom a založenie zboru v Conway, Arkansase a potom ako “church-planting resident” so Somou v Tacome, Washington. Je nadšený, keď sú nasledovníci Ježiša zámerne súčasťou všetkých sfér spoločnosti, v ktorých sa pohybujú, či to je kultúra, vzdelávanie, podnikanie, média, alebo rodina a že dôsledok toho je že miesta a mestá, v ktorých žijú sa viac podobajú na to, ako to Boh vlastne zamýšlal.