Jak následuješ Ježíše

 • teda máš příběh, který je hodný zvěstování
 • je to příběh o Bohu, jeho práci a milosti

Otázky:
Poznáte lidi, kteří říkají, že nemají zajímavý příběh?
O čem jsou často naše příběhy?

Často jsme neměli možnost prozkoumat naše příběhy. Možná tam je bolest, hanba, nezpracované konflikty, momenty nebo vztahy, nebo jsme dokonce na některé části zapomněli, nebo si neuvědomujeme jejich důležitost.

Často jsme neměli možnost naučit se vyprávět naše příběhy. Pokud chceme zvěstovat Ježíše v našem každodenním životě, je důležité, abychom se ho naučili zvěstovat skrze naše příběhy. Je přirozené říkat je našim bratrům a sestrám, kteří také mají příběh Boží milosti a je to zároveň přirozený způsob, jak říkat o Ježíšovi kamarádům, kteří ho zatím neznají.

Boží příběh (a každý dobrý příběh) má čtyři dějství.
STVOŘENÍ – PÁD – VYKOUPENÍ – OBNOVENÍ

Naše příběhy mají také tyto kapitoly. Pochopení Božího příběhu nám pomůže lépe pochopit Boží příběh.

Otázka: Jak byste shrnuli jednotlivé kapitoly Božího příběhu: stvoření, pád, vykoupení, obnovení?

Často si myslíme, že naše příběhy jsou o nás, ale jsou o něm. V něm žijeme, hýbeme se a jsme. Skutky 17:28

Tvůj příběh je dobrá zpráva o tom, že Bůh zachraňuje lidi. Tvůj příběh je napsaný Bohem a je o Bohu. Vždyť od něho, prostřednictvím něho a pro něho je všechno, jemu sláva na věky. Římanům 11:36

Při přípravě našeho příběhu může být nápomocné se na něho podívat přes tato čtyři dějství. Důležité je však, abychom se nesnažili vtěsnat náš příběh do tohoto schématu, ale naopak, aby nám toto schéma pomohlo vytáhnout to, co se stalo, a co Bůh takhle udělal. Lidé přece chtějí (a potřebují) slyšet příběh, a ne tvůj život v bodech.

Na závěr připojuji pár návrhů, které nám mohou pomoct připravit příběh a pár tipů, které nám mohou pomoct vyprávět naše příběhy.

Stvoření

Boží příběh začíná tím, jak on všechno stvořil. On je autorem a hlavní postavou Příběhu a v něm všichni nacházejí svoji hodnotu a identitu. Ale každý z nás se rozhodl hledat svoji identitu v někom nebo v něčem jiném. Když začneš vyprávět svůj příběh, vyprávěj o svém pozadí, o tom, co tě formovalo, když si byl mladý, a kde jsi si nacházel identitu a hodnotu.

KLÍČOVÁ TÉMATA – počátky a identita

KLÍČOVÉ OTÁZKY:
Kdo nebo co nejvíc ovlivnilo tvoje porozumění sebe?
Co byly zdroje tvojí osobní hodnoty a identity?

Další otázky:
Kde jsi se narodil a co se dálo ve tvojí rodině v té době?
Vyprávěj o klíčových vztazích (s rodiči, sourozenci, kamarády, dalšími klíčovými lidmi)
Kdo tě nejvíc ovlivnil v tomto období?
Co sis myslel o Bohu?

Pád

Svět, ve kterém žijeme, není takový, jaký by měl být. My nejsme takoví, jací bychom měli být. Jsme ve zlomeném světě. Máme hluboké přesvědčení o tom, proč je svět zlomený. Často obviňujeme lidi okolo sebe: rodiče, sourozence, učitele, vůdce, kazatele, nebo i politiky. Ale Boží příběh nám ukazuje že náš hřích je primární důvod chaosu v našich životech. Když budeš vyprávět svůj příběh, vyprávěj o tom jak hřích (tvůj, ale i jiný) přinesl zlomenost a bolest do tvého života. Vzpomeň i to, jak si se to snažil sám napravit.

KLÍČOVÁ TÉMATA – zlomenost a hanba

KLÍČOVÉ OTÁZKY:
Jak se tvůj vztah s Bohem a tvoje vztahy s jinými lišily od toho, co bylo Božím záměrem.
Proč?

Další otázky:
Jaké byly bolestivé momenty nebo události?
Jak si reagoval na tuto bolest?
Co bylo zlomené ve tvém životě? Vztahy? Chování? Postoje? Zdraví?
Koho jsi obviňoval za tuto zlomenost? Sebe? Jiné?
Jak jsi se to snažil napravit? Jak ti to šlo?

Vykoupení – záchrana a osvobození

Všichni potřebujeme záchranu, něco, co napraví naši zlomenost. Ale všichni to hledáme ve stvoření místo u Stvořitele. Peníze, majetek, přijetí, uznání, vztahy, to, co jsem dokázal – tyto věci nám nabízejí naději nápravy našich zlomených životů. Vzdělání, vláda, dovolené, požitkářství, také umí upoutat naši pozornost. Chceme vykoupení. Ale evangelium nám nabízí jiný příběh! Tato část tvého příběhu je o tom, jak si našel vykoupení v Ježíšovi a ty máš možnost říct, jak jsi se s ním setkal, a jak tě zachránil. Můžeš mluvit konkrétně, v čem jsi potřeboval důvěřovat Ježíšovi, a jak konkrétně ti dával svobodu od hříchu a zlomenosti ve tvém životě. Můžeš popsat jak Ježíšův život, smrt a vzkříšení přinesli vykoupení v různých oblastech a obdobích tvého života.

KLÍČOVÁ TÉMATA – záchrana a osvobození

KLÍČOVÉ OTÁZKY:
Jak tě Ježiš zachránil skrze svoji smrt na kříži? Jak jsi mu začal důvěřovat, aby tě zachránil a začal přinášet přeměnu ve tvém životě?

Další otázky:
Kteří lidé a věci neměly schopnost tě zachránit?
Jak tě vedl Duch Svatý, abys důvěřoval Ježíšovi? Použil si lidi, Bibli, nadpřirozenou zkušenost, těžké okolnosti, nápomocné kázání?
Co se začalo měnit? Jak jsi začal zažívat to, že Bůh tě proměňuje více na svůj obraz?

Obnovení

V každém z nás je velká touha po proměně – aby věci byly lepší zítra, než jsou dnes. Pro některé to znamená, že si najdou správnou kariéru nebo partnera. Někteří touží po světovém míru nebo spravedlnosti. Chceme, aby byly věci takové, jaké mají být, a tuto utopii si umíme i konkrétně představit. Díky Ježíšovi obnovení světa už začalo. My jsme nové stvoření – máme pokoj s naším Bohem Otcem. V Božím příběhu obnovení znamená, že lidé stvoření na Boží obraz skutečně žijí pro to, proč byli stvořeni. Jeho Duch přebývá v nás a skrze nás, proměňuje nás více na podobu Ježíše, i když stále žijeme v padlém, zlomeném světě. Ukonči svůj příběh opisem toho, co teď činí Duch Svatý ve tvém životě. Pověz o důkazech Boží milosti ve tvém životě, o důkazech toho, že jsi nový člověk, a že jeho práce obnovy už začala v tobě.

KLÍČOVÁ TÉMATA – naděje a proměna

KLÍČOVÉ OTÁZKY:
Co se změnilo a co se teď mění ve tvém životě?
Na koho a na co je tvůj život dnes zaměřený?

Další otázky:
Co doufám, že bude jiné další měsíc, rok, 10 let?
Když si představuješ lepší budoucnost, díky čemu máš naději, že by mohla být?
Ve kterých oblastech už vidíš, že tě Duch Svatý činí víc podobným Ježíšovi. (Možná popřemýšlej nad ovocem Ducha Svatého v Galatským 5:22-23)
V čem vidíš obnovu ve tvých postojích, chování a vztazích. Skus být specifický.
Na co se nejvíc těšíš, když přijde nové Nebe a nová Země?

Návrhy, které ti mohou pomoct při přípravě

 • Zkus si připravit příběh tak, aby si ho mohl říct za 15-20 minut.
 • Zkus si svůj příběh rozepsat. I když nepoužiješ papír, při vyprávění, při psaní lépe zjistíš, co je důležitější a pomůže ti to zvolit si pořadí.
 • Používej normální jazyk, normální slova. (Vyhýbej se křesťančiny)
 • Je mnoho způsobů, jak říct svůj příběh. Možná se zkus zaměřit na jedno vlákno, které budeš tahat.
 • Tvůj Nebeský otec už zná tvůj příběh a v Ježíšovi jsi ním úplně přijatý. Toto nám umožňuje být upřímný k ostatním. Nemusíš se bát názorů jiných.
 • Procvič si svůj příběh.
 • Při přípravě přemýšlej nad tím, jak bys příběh vyprávěl zatím nevěřícím kamarádům.
 • Modli se a vyžádej si i pomoc Ducha Svatého.

PAMATUJ, JE TO JEHO PŘÍBEH!

Jak poslouchat příběhy lidí

 • Pamatujte, čeho jste svědky, když posloucháte někoho příběh. Někdo ti říká o jeho cestě ze smrti do života!
 • Když vyprávíme svůj příběh, je to určité odhalení se. Cítíme se nazí. Víme, že díky evangeliu naši nahotu zakrývá Kristova spravedlnost. Jak můžeš někoho “zakrýt” pravdou z písma a ujistit ho, že je stále milovaný?
 • V čem je zjevné, že se Bůh Otec o ně staral – ještě před tím, než poznali Ježíše, jak se teď o ně stará, jak se postará v budoucnosti?
 • Všímejte si nějaké klíčové téma v jejich příběhu (hanba, samo-ospravedlnění, zanedbanost, strach, bolest…)? Co říká biblický příběh na toto téma?
 • Zkuste si všímat, co je nejdůležitější.
 • Zkuste si všímat, o čem nehovoří.
 • Zkuste moudře rozlišovat, co jsou otázky, které by si se měl ptát ve skupině, a které zvlášť – jeden na jednoho.
 • Co bylo povzbuzením?
 • Co se těžce poslouchalo?
 • Modlete se.

Foto od Gift Habeshaw na Unsplash

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.