10 znaků zdravého vůdčího týmu

Jak vybudovat klíčový vůdčí tým, ať už staršovstvo, které opravdově pastýřsky vede sbor, nebo tým vedoucích, kteří se starají o komunitu, nebo vůdčí tým ve vaší neziskovce?

Pro mě klíčový tým znamená zdravý vůdčí tým.

Když se podíváme do Pavlových listů, zjistíme, že Pavel se nevěnuje velikosti sborů, počty vedoucích, nebo rychlosti splnění plánů, ale věnuje se zdraví. Potřebujeme zdravé týmy, abychom měli zdravé sbory a organizace. Zdravé týmy a zdravé vztahy v týmech budou přímo ovlivňovat zdraví sboru.

Sbor nikdy nebude zdravější jako vedení, které sbor vede.

Často se stává, že se vedoucí stěžují na ty, které vedou a tehdy zapomínají, že právě oni jsou zodpovědní za kulturu, která vznikla a která je frustruje. A možná se dá zjistit ještě něco víc, protože život, který žijeme, vždy prozrazuje, v jakého Boha (boha) věříme. Charakter kultury, kterou vytváříme naším působením a naší přítomností, nám může zrcadlit naše chápání (nebo nepochopení) Božího charakteru.

Dobře. Tak, co s tím?

Chci načrtnout 10 znaků zdravého, a teda klíčového, vůdčího týmu:

1. Zdravé týmy se spolu modlí

Nechtěl jsem začít tímhle, protože se bojím, že nebudete číst dál. Ale pozor, toto není samozřejmost! Mojí zkušeností je, že mnoho týmů si myslí, že se spolu modlí, ale nemodlí se. Možná tím začínají setkání, nebo tak zakončují, ale to nejsou týmy, kde modlitba je jejich znakem.

V týmu vedoucích komunit, které jsem vedl, jsme si dali pravidlo, že nemůžeme říct frázi: “Budu se za Tebe modlit.” Místo toho jsme zavedli přístup Stop and Pray , nebo STOP! Modleme se. Teď a tady. Jestli se nemodlíme často, spontánně, v obyčejných rozhovorech, tak co to o nás prozrazuje? Kde je naše důvěra?

2. Zdravé týmy se spolu baví

Kultivuj čas, kdy můžete být jednoduše spolu. Investujme do zábavy. Nevěřme lži, že to je mrhání vzácného času. V Knize Deuteronomium Bůh přikázal, aby jeho lid investoval 10% svojí úrody na velkou hostiny, kterou si potom měli spolu užívat – protože je zdravé a správné mít spolu dobrý čas a radovat se společně z dobrého Boha. Jeďte na víkend na chatu. Zažijte nějaký Escape Room. Jezte.

Dobří vedoucí zůstanou v týmu, jehož znakem je radost a zábava.

3. Znakem zdravého týmu je upřímnost a přístupnost

Nebojte se před lidmi odhalit i svoje slabosti a nedokonalosti, (a toto je důležité), dovolte jim do nich vstupovat a mluvit. Nestačí jen mluvit o nedostatcích, je potřeba mít pokoru a podřídit se těm kolem sebe, hlavně tehdy, když je možné, že máme nějaké slepé místo. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. (1 Petrův List 5:5)

Tímto se bude vytvářet další velmi důležitý znak…

4. Zdravé týmy plavou v kultuře milosti

O milosti se dá mluvit hodně, hodně o milosti kázat, a zároveň nemít kulturu milosti.

Prozradím vám tajemství: lidé ve tvém týmu budou hřešit. To by vás nemělo překvapovat. Jestli vás to překvapovat bude, máte problém. Otázka zní: ne jestli, ale když se ukáže hřích, jak na něj budete reagovat? To vytváří kulturu.

Často se mýlíme, když si myslíme, že v případě, že hřích vyplave na povrch, tak to je zlý den. Ne! Je to dobrý den! Protože teď se můžeme věnovat tomu, co bylo doteď skryté. Paradox je, že když se netrpělivě a bez milosti věnujeme hříchu, tak to vytváří kulturu hříchu, protože lidé se jen naučí hřích lépe schovávat.

Chlub se svými slabostmi. Dovolte lidem, aby byli upřímní se svými slabostmi. Ať se v těch momentech ukáže Kristova síla. (2 Korintským 12:5)

5. Znakem zdravého týmu je úcta k ostatním

Mluvte o druhých v jejich přítomnosti v dobrém. Mluvte v dobrém i o lidech v jejich nepřítomnosti. Udělejte si čas na to, abyste uměli rozpoznat dobré věci, které v nich a skrze ně Bůh dělá a oslavte to. Využijte momenty (například narozeniny), kdy můžete člověka požehnat pravdivými slovy ujištění.

Jestli si myslíte, že takovýto přístup je manipulativní, tak se podívejte ještě jednou do Bible. Pavel vždy svoje listy takto začíná. I když psal sborům, které měly nemalé problémy (např. Korintští), tak začínal tím, že se má radost z ovoce Ducha Svatého v jejich životech.

Chvalte veřejně, konfrontujte (bod 7) osobně.

6. Zdravé týmy jsou plné obhájců druhých

Jeden mentor mi jednou řekl: Jestli neumíš být někoho obhájcem, tak je tvým úkolem se jím stát. Co tím myslel? 

Když o někom z týmu řekneš “Nedůvěřuji mu” – tak musíš jít za ním. Jestli o někom řekneš “zranili mě” tak jim to musíš říct.

Nemluvme o lidech, mluvme s lidmi. Jestli se neumíš stát někoho obhájcem, tak o nich nemůžeš mluvit. A to vede k dalšímu znaku…

7. Znakem zdravého týmu jsou pravdivé konfrontace

Zdravé týmy jsou plné konfliktů. Protože život je plný konfliktů a zdravé týmy ví jak na ně. Zdraví vedoucí jsou pravdomluvní. Tak jak nás vyzývá List Efezským 4:25, lež musíme odhodit (a v rámci lží se myslí i zadržování mluvení pravdy.) Jsme součástí jednoho těla. Musíme konfrontovat. Jestli nebudeme konfrontovat hřích, tak shnijeme zevnitř.

Jak můžeme mít pravdivé rozhovory o těžkých věcech, o hříších, tak abychom nezradili bod čtyři? Tak, že během naší konfrontace se oba díváme na kříž, kde visí Ježíš. Někdy si myslíme, že lidi, které konfrontujeme, musí za svůj hřích trpět. Často si to myslí oni sami. Ne. Ježíš trpěl. Vždy musíme mít intuici Božího ospravedlnění. Kříž se musí stát naším instinktem. Když se během konfrontace díváme na kříž, lidé mohou (když dá Bůh milost) vážně olitovat svůj hřích a zároveň plavat v milosti.

8. Zdravé týmy mají jasná očekávání

Příště, když tě něco naštve, zkontroluj, jestli bylo toto tvoje nenaplněné očekávání jasně komunikováno. Já se to učím v rodičovství (kde je klíčové mít zdravý tým). Od dětí nemůžu něco očekávat, když jsem jim jasně nevysvětlil, co bylo očekáváno. A když vysvětlíš očekávání – dodrž je.

Když je tvojí intuicí někomu ve tvém týmu říct: “Však to musí byt každému jasné, že _________” tak to není dobré vůdcovství. Dobří vedoucí pojmenují očekávání, protože zdravé týmy je musí mít jasné. Když uděláš nějaké změny, jasně popiš, jaké byly očekávání předtím a jaké jsou teď. Nevyslovené očekávání jsou často mnohem toxičtější, než si myslíme.

9. Zdravé týmy jsou zodpovědné

Osmičku a devítku tady mám jako poslední, protože musí být vybudované v kultuře milosti. Ale milost neznamená, že se nemůžeme zavazovat k zodpovědnosti. Právě naopak. V kultuře milosti může zodpovědnost růst jako z vody. Tam můžeme svobodně toužit po výjimečnosti, opravit pokažené struktury, vyjasňovat organizační protokol. Vyzývat lidi k zodpovědnosti.

Kulturu milosti vytváříme tehdy, když nebojácně konfrontujeme nesplněné očekávání takovým způsobem, který komunikuje lásku k těm, co selhali.

10. Zdravé týmy se chtějí podobat víc Kristovi

V tom je shrnutí celé myšlenky. Mohl jsem mít jen jeden bod.

Jaký je hlavní cíl vašeho týmu? Výsledky? Nebo to, aby lidi víc podřídili svůj život Ježíši? Jestli na konci dne neumíš říct lidem v týmu “Vážně tě mám rád,” tak tvůj tým má vážný problém.

Nezneužívej lidi, abys dosáhl svůj plán. Využij následování plánu, abys získal svoje lidi v týmu víc pro Krista.

Blíž ke Kristu je vždy cíl. (Efezským 4)

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.