Šimon Evin, který už v minulosti psal pro LeaderXpress, si pro nás opět připravil seriál věnovaný Listu Efezským. Čerpal při tom z blogu svého kamaráda Barneyho, který přeložil a upravil.

Přijdete na to, co mají následující biblická témata společné? 

a) slunce, které nezapadá nad hněvem; b) větší požehnání než prosíme; c) Boží výzbroj; d) Kristus a Církev jako muž a žena; e) spaseni milostí; f) vyvoleni před stvořením světa; g) vystoupit znamená sestoupit; h) spojení dvou do jednoho.

Jak jste se z nadpisu článku mohli dovtípit, všechny jsou z Listu Efezským.(i když ne v tomto pořadí). Právě jemu věnuji následující sérii článků – spolu s přítelem Barneym, který laskavě souhlasil s použitím svých myšlenek, které tvoří značnou většinu jejich obsahu. (Pokud byste si je chtěli přečíst v původním znění, na konci uvádím odkaz na Barneyho blog).

Naše efezská série má tři cíle:

  1. Ilustrovat některé principy práce s biblickým textem
  2. Ukázat, jak nám poznání Staré smlouvy pomáhá lépe rozumět Nové smlouvě
  3. Lépe představit List Efezským 

List Efezským a Stará smlouva

Slova Listu Efezským jsou už na první pohled poutavé samy o sobě. 1. kapitola nádherně povídá o spáse, 2. kapitola nás fascinuje učením o milosti a víře, ve 3. kapitole je úžasně přiblížená Boží láska a kapitoly 4.-6. podávají strhující obraz křesťanského života. Tyto poklady přinášejí mnoho užitku i bez Staré smlouvy. Pokud však čtenáři dobře znají Starou smlouvu – jako původní adresáti – získávají přístup k ještě mnohem většímu bohatství. 

Křesťané v Efezu v 1. století kromě ústního podání zvěsti o Ježíšovi od apoštola Pavla neměli jiný zdroj poznání o evangeliu, kromě Staré smlouvy. Ta byla jejich tehdejší Biblí. Nová smlouva, jak ji máme my dnes, vznikla až později. Pokud tedy Efezani chtěli lépe poznávat Ježíše a evangelium, čerpali ze Staré smlouvy. Stejně Pavel, pokud chtěl ve svém listu navázat na to, co Bůh z evangelia zjevil před Ježíšovým působením, mohl se odvolat jedině na Starou smlouvu.  

A skutečně, pokud čteme pozorně, v této biblické knize nacházíme mnoho odkazů na Starou smlouvu, některé jasnější než jiné. Můžeme proto předpokládat, že Efezané se vyznali ve Staré smlouvě.

List Efezským, Stará smlouva a pohané

Druhá věc, která nám listu Efezským pomůže lépe rozumět, je, že jeho čtenáři byli převážně pohanského (teda ne-židovského) původu. To vidíme explicitně v 2:11 („vy, kdysi pohané podle těla“) a 3:1 („vás pohany“) a nepřímo na mnohých dalších místech.

Pokud se nad těmito dvěma předpoklady zamyslíme, vnímáme tady vážné napětí. Efezané byli pohané znalí Staré smlouvy. Stará smlouva je však sbírkou židovských knih, napsaných Židy, jazykem Židů, pro židovské čtenáře. Jak se s tím mají Efezané vyrovnat?

My tomuto napětí možná moc nerozumíme, protože už od 2. století bylo křesťanství převážně náboženstvím pohanů (ne-Židů). Předpokládám, že drtivá většina čtenářů tohoto článku nejsou Židé. Může nám připadat téměř bizarní, že by někdo měl problém s tím, že je křesťan ne-židovského původu. Pro první křesťany, (nejen) v Efezu, to však představovalo vážnou teologickou výzvu. 

Pokud se na List Efezským díváme očima pohanů, kteří se vyznají ve Staré smlouvě, ale mají otazníky nad svou křesťanskou identitou, začne nám celý text dávat možná nečekaný a překvapivý, ale mnohem hlubší smysl. Nejlepší na tom je však to, že budeme lépe slyšet Boha hovořit. A to má moc proměňovat naše životy – i když aktuálně neřešíme takové otázky, jaké měli první čtenáři. 

Uvidíme, jak je List Efezským napsaný se záměrem velmi povzbudit křesťany pohanského původu a ukázat jim, jaké nesmírné privilegia mají díky víře v Ježíše, i když nebyli historicky součástí Izraelského národa. 

A protože ve stejné situaci jsme i my dnes, List Efezským se tak stává obrovským povzbuzením i pro nás.  

Foto od Benjamin Finley na Unsplash

Připravil Š. Evin, Zdroj:
WOLSTENHOLME, Barney. 2022. Ephesians: It’s time to meet the audience. In Authors in tension [online]. Dostupné na:  https://authorsintension.blogspot.com/2022/08/Ephesians.html

Šimon má vášeň pro objevování Božích pravd v Bibli a jejich předávání dalším. Věnuje se tomu zejména v Církvi bratrské v Levicích jako jeden z vedoucích mládeže, popř ve skupinkách, 1 na 1 nebo káže. Kromě toho hodně čte, píše, překládá, tlumočí a vedle Bible frčí na angličtině ve všech jejich podobách. Na životě ho nejvíce těší naděje na jeho pokračování v dokonalé Boží věčnosti s Kristem.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.