Šimon Evin, ktorý už v minulosti písal pre LeaderXpress si pre nás opäť pripravil seriál venovaný Listu Efezským. Čerpal pri tom z blogu svojho kamaráta Barneyho, ktorý preložil a upravil.

Prídete na to, čo majú nasledovné biblické témy spoločné? 

a) slnko, čo nezapadá nad hnevom; b) väčšie požehnanie ako prosíme; c) Božia výzbroj; d) Kristus a Cirkev ako muž a žena; e) spasenie milosťou; f) vyvolenie pred stvorením sveta; g) vystúpiť znamená zostúpiť; h) spojenie dvoch do jedného.

Ako ste sa z nadpisu článku mohli dovtípiť, všetky sú z Listu Efezanom.(hoci nie v tomto poradí). Práve jemu venujem nasledovnú sériu článkov – spolu s priateľom Barneym, ktorý láskavo súhlasil s použitím svojich myšlienok, ktoré tvoria značnú väčšinu ich obsahu. (Ak by ste si ich chceli prečítať v pôvodnom znení, na konci uvádzam odkaz na Barneyho blog).

Naša efezská séria má tri ciele:

  1. Ilustrovať niektoré princípy práce biblickým textom
  2. Ukázať, ako nám poznanie Starej zmluvy pomáha lepšie rozumieť Novej zmluve
  3. Lepšie predstaviť List Efezanom 

List Efezanom a Stará zmluva

Slová Listu Efezanom sú už na prvý pohľad pútavé samy o sebe. 1. kapitola nádherne rozpráva o spáse, 2. kapitola nás fascinuje učením o milosti a viere, v 3. kapitole je úžasne priblížená Božia láska a kapitoly 4.-6. podávajú strhujúci obraz kresťanského života. Tieto poklady prinášajú mnoho úžitku aj bez Starej zmluvy. Ak však čitatelia dobre poznajú Starú zmluvu – ako pôvodní adresáti – získavajú prístup k ešte oveľa väčšiemu bohatstvu. 

Kresťania v Efeze v 1. storočí okrem ústneho podania zvesti o Ježišovi od apoštola Pavla nemali iný zdroj poznania o evanjeliu okrem Starej zmluvy. Tá bola ich vtedajšou Bibliou. Nová zmluva, ako ju máme my dnes, vznikla až neskôr. Ak teda Efezania chceli lepšie poznávať Ježiša a evanjelium, čerpali zo Starej zmluvy. Rovnako Pavol, ak chcel vo svojom liste nadviazať na to, čo Boh z evanjelia zjavil pred Ježišovým pôsobením, mohol sa odvolať jedine na Starú zmluvu.  

A skutočne, ak čítame pozorne, v tejto biblickej knihe nachádzame veľa odkazov na Starú zmluvu, niektoré zjavnejšie než iné. Môžeme preto predpokladať, že Efezania sa vyznali v Starej zmluve.

List Efezanom, Stará zmluva a pohania

Druhá vec, ktorá nám listu Efezanom pomôže lepšie rozumieť, je, že jeho čitatelia boli prevažne pohanského (teda nie-židovského) pôvodu. To vidíme explicitne v 2:11 („vy, kedysi pohania podľa tela“) a 3:1 („vás pohanov“) a nepriamo na mnohých ďalších miestach.

Ak sa nad týmito dvoma predpokladmi zamyslíme, vnímame tú vážne napätie. Efezania boli pohania znalí Starej zmluvy. Stará zmluva je však zbierkou židovských kníh, napísaných Židmi, jazykom Židov pre židovských čitateľov. Ako sa s tým majú Efezania vyrovnať?

My tomuto napätiu možno veľmi nerozumieme, pretože už od 2. storočia bolo kresťanstvo prevažne náboženstvo pohanov (ne-Židov). Predpokladám, že drvivá väčšina čitateľov tohto článku nie sú Židia. Môže nám pripadať takmer bizarné, že by niekto mal problém s tým, že je kresťan nie-židovského pôvodu. Pre prvých kresťanov (nie len) v Efeze to však predstavovalo vážnu teologickú výzvu. 

Ak na List Efezanom pozeráme očami pohanov, ktorí sa vyznajú v Starej zmluve, ale majú otázniky nad svojou kresťanskou identitou, začne nám celý text dávať možno nečakaný a prekvapivý, no oveľa hlbší zmysel. Najlepšie na tom je však to, že budeme lepšie počuť Boha hovoriť. A to má moc premieňať naše životy – aj keď aktuálne neriešime také otázky, aké mali prví čitatelia. 

Uvidíme, ako je List Efezanom napísaný so zámerom veľmi povzbudiť kresťanov pohanského pôvodu a ukázať im, aké nesmierne privilégiá majú vďaka viere v Ježiša, aj keď neboli historicky súčasťou Izraelského národa. A keďže v rovnakej situácii sme aj my dnes, List Efezanom sa tak stáva obrovským povzbudením aj pre nás. 

Foto od Benjamin Finley na Unsplash

Připravil Š. Evin, Zdroj:
WOLSTENHOLME, Barney. 2022. Ephesians: It’s time to meet the audience. In Authors in tension [online]. Dostupné na:

Šimon má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, v skupinkách, 1 na 1 či kázaním. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii fičí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.