Pokud děti neuvidí náš vlastní zápal pro Krista, pokud svým chováním nebudeme odrážet Boží lásku a milost, můžeme mít i ty nejlepší aktivity a nic nám to nepomůže.

Na dětské tábory jezdím už léta. Letos jsem absolvovala svůj sedmnáctý v pořadí. Dětské tábory nejsou pouhým hlídáním dětí, ani dovolenou, je to seriózní služba Bohu v rámci církve. Může 

  • rozvinout a prohloubit to, o co se rodiče a učitelé besídek nebo náboženství usilují celý školní rok
  • napomoct budování vztahů v komunitě 
  • zároveň je to příležitost oslovit děti mimo církve. 

Nepovažuji se za experta, ale ráda poskytnu pár tipů z vlastní zkušenosti.  

7. Velké a malé tábory

Menší tábory jednoho sboru mají výhodu kontinuální práce s jednou skupinou dětí a budování vztahů. Větší tábory, tvořeny více sbory nebo tábory různých naddenominačních organizací poskytují zase jiné výhody. V Církvi bratrské organizujeme jednou za dva roky celoslovenské tábory, kde se spojuje více sborů. Tady se budují vztahy a přátelství dětí napříč církví, později se setkávají opět na dorosteneckých akcích a mládežnických konferencích. Při těchto táborech máte možnost získat spektrum těch nejlepších služebníků, nejlepších muzikantů, spěváků, spíkrů apod. Sbory stejně tak sdílejí zajímavé sportovní nebo výtvarné potřeby a materiály. Je to skvělá možnost zvlášť pro komunity, které mají málo dětí nebo nemají služebníky, takže se mohou připojit k jiným a být požehnaní jejich možnostmi. 

8. Mimosborové děti

Pravidelně každý rok zveme na naše letní dětské tábory i různé přátele a spolužáky. Rodiče chodí do práce a mají problém, kam s dětmi. Hlavní zásadou je, že musí přesně vědět, že se jedná o křesťanský tábor, kdo ho organizuje a co od něho mohou očekávat. 

Mockrát se stalo, že tyto děti na táboře oslovilo evangelium. Rádi bychom se jim i nadále věnovali, jenže jsme po táboře úplně ztratili kontakt. Co s tím?

Pokud se to jen trochu dá, je dobré navázat během tábora jakékoliv vztahy s rodiči dětí. Vtáhnout je do organizace tábora, vytvořit přátelství. Na letošním denním táboře se každý den natáčely jednoduchá videa a fotky z programů a každý večer se potom posílaly rodičům. Na konci tábora jsme uspořádali malou party, kam přišli rodiče a děti jim předvedly, co všechno během týdne dělaly a co se naučily. Připravili jsme občerstvení a po skončení jsme si ještě dlouho povídali. Nové rodiny jsme pozvali mezi sebe. 

V tomto případě se jednalo o denní tábor, ale party se dá uspořádat i po skončení pobytového tábora. Máme s tím zkušenosti, i když je to komplikovanější. Rodiče si odvedou děti a rychle na další dovolenou. Jak mi potvrdila jedna mladá žena ze sousedního sboru, která také dlouhodobě pracuje s dětmi, vztahy s dětmi a rodiči je potřeba budovat po celý rok. Pozvat je na různé sborové aktivity, případně pro ně speciálně nějaké vytvořit. Takové, které nemusí být přímo „církevní“, ale pomohou nám se lépe poznat. Účast na letním táboře je jen pokračováním těchto vztahů.

Na téma organizace táborů jsem oslovila také Natálii Luptákovou, dlouholetou pracovníci Scripture Union na Slovensku a tajemnici pro práci s dětmi v Církvi bratrské. Ze své zkušenosti mi poslala tyto poznatky:

V organizaci Scripture Union Slovakia jsme organizovali tábory více než 20 let. Výlučně jsme organizovali pobytové tábory pro rodiny, děti a teenagery. Na denní tábory jsme neměli vhodné místo.

Během těchto let jsme si vytvořili vlastní způsob organizování programu a tvorby týmu dobrovolníků. Organizovali jsme školení pro dobrovolníky už během roku, který jsme nazvali D.O.S.K.A., což byl akronym pro následující témata: dobrovolnictví, ochota, služba, kreativita, aktivita. V ideálním případě jsme měli tým, kde jsme očekávali, že mladí vedoucí se zavážou na roční spolupráci s námi. To znamenalo, že absolvují 2 tréninkové víkendy, zrealizují jednodenní klub pro děti během půlročních prázdnin a budou (aspoň někdy) chodit i na biblické skupinky. Většina dobrovolníků začínali jako teenageři, když vyrostli z dětských táborů. Zapojovali jsme je do služby hned, jak byli ochotní, ve dvojicích se zkušenějšími vedoucími.

Všechny zkušenosti jsem shrnula do manuálu, který je možné si stáhnout tady: 

Co se týká programu táborů, prioritou bylo, aby děti slyšely evangelium a poznaly Pána Boha víc přes biblické příběhy. Všechny ostatní součásti programu stály na tom a odvíjely se od této podstaty. Jestli to byly hry, výlet, ruční práce, a jiné aktivity, snažili jsme se, aby ilustrovaly nebo podtrhávaly myšlenky biblických příběhů.

Každá komunita, tím vedoucích, si musí najít optimální možnost pro svoje podmínky. Nejdůležitější je, aby vedoucí byli svědectvím o Živém Bohu pro dítě i rodiče. Pokud děti neuvidí náš vlastní zápal pro Krista, pokud svým chováním nebudeme odrážet Boží lásku a milost, můžeme mít i ty nejlepší aktivity a nic nám to nepomůže. 

 

Konkrétnější tipy, co všechno se dá dělat na táborech:

Být součástí příběhu
Celý tábor, terminologie, kostýmy, oslovení vedoucích, názvy míst, aktivity, jsou podřízeny hlavnímu tématu. V táboře věnovaném Mojžíšovi se týmy dětí jmenovali podle izraelských kmenů. K tématu Daniele byly děti izraelští zajatci v Babyloně, kde se vzdělávaly a tak se týmy jmenovali podle různých přírodních věd. 

Noční hra  
Děti ji milují. Vždycky jsme se ji snažili udělat aspoň v jednoduché formě, aby se jí mohli zúčastnit všichni. Nikdy jsme dětem neřekli, jestli bude a kdy bude. Bylo to překvapení. Nejlépe se nám osvědčilo, když jsme ji uspořádali hned po večerním programu. Tzn. místo toho, aby šly děti spát, když už byla tma, tak se přesunuly ven a plynule se zúčastnily noční hry. V areálu tábora nebo jen kousek odtud v lese jsme označili trasu pomocí svítících tyčinek, případně byli v okolí trasy schovaní vedoucí, aby dávali pozor. Děti třeba i ve dvojicích a trojicích potom trasu postupně absolvovaly. Menší děti jsme daly na starosti starším nebo vedoucím. Jednou jsme na konec všichni přišli na louku na kopci za táborem. Tam jsme si postupně lehli do trávy a pozorovali hvězdy. Děti byly unesené a ještě dlouho na to vzpomínaly. Vnímaly tu krásu a dokázaly být dlouho úplně potichu.

Táborová pošta (děti mají svoje pytlíčky, obálky, do kterých jim kdokoliv může hodit lístek s pozdravem)

Camp dance
Píseň a jednoduché ukazování, kterým děti začínají na táboře každý den. Děti to milují a naučí se to velice rychle. V textu písně je také obsaženo hlavní téma, takže pokud děti zapomenou na všechno ostatní, tohle si obyčejně pamatují dlouho. Osvědčily se nám dynamické písně.

Hledání pokladu
Děti hledají v přírodě schované lístečky, plní různé složité úlohy, až nakonec najdou poklad. Tento rok hledaly čtyři týmy, každý měl klíč k pokladu a otevřít ho mohly jen všichni najednou.

Táborová olympiáda (po areálu tábora jsou rozmístěná stanoviště se sportovními nebo znalostními úlohami, které musí děti zvládnout v týmech)

Talent show
Slavnostní večer s uměleckými vystoupeními dětí – zpěv, tanec, recitace, divadlo apod. Je dobré je na tuto aktivitu upozornit před začátkem tábora, aby si případně mohly z domu vzít kostýmy nebo rekvizity.

Táborové noviny 
Pokud máte na táboře počítač a tiskárnu, jeden z vedoucích připravuje každý den fotky a krátké rozhovory, reportáže z aktivit, které večer zpracuje do podoby A4 novin a další den vyvěsí na táborovou nástěnku. Může zapojit děti, aby mu sbíraly informace, psaly články nebo může celé noviny připravovat některé starší dítě. Děti se každý den velmi těší, co si o sobě přečtou.

Foto: Archiv leaderXpress

Eva Bechná pracuje jako pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Žilině. Ve sboru se mimo jiné věnuje dlouhodobě práci s dětmi a maminkami a také vydávání sborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.