All posts by Eva Bechná

Eva Bechná

Eva Bechná

Eva Bechná pracuje jako pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Žilině. Ve sboru se mimo jiné věnuje dlouhodobě práci s dětmi a maminkami a také vydávání sborového newsletteru Fajo.

Udělej něco! #4: Vedoucí a jeho vize

„On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.“Koloským 1:15 Zkuste se zamyslet, jaký obrovský význam měl pro lidstvo Ježíš. Byl Mesiášem, kterého očekávalo několik generací....