All posts by Eva Bechná

Eva Bechná

Eva Bechná

Eva Bechná pracuje jako pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Žilině. Ve sboru se mimo jiné věnuje dlouhodobě práci s dětmi a maminkami a také vydávání sborového newsletteru Fajo.

Udělej něco! #5: Vztah je základ

„Ustanovil jich dvanáct, aby byli s Ním, aby je posílal kázat.“Marek 3:14 Mám několik knih na téma vůdcovství, které považuji za skutečné poklady. Tak například...

1 2 3 5