Ak deti neuvidia náš vlastný zápal pre Krista, ak svojim správaním nebudeme odzrkadľovať Božiu lásku a milosť, môžeme mať aj tie najlepšie aktivity a nič nám to nepomôže.

Na detské tábory chodím už roky. Toto leto som absolvovala svoj sedemnásty v poradí. Detské tábory nie sú iba strážením detí, ani dovolenkou, je to seriózna služba Bohu v rámci cirkvi. Môže 

  • rozvinúť a prehĺbiť to, o čo sa rodičia a učitelia besiedok či náboženstva usilujú po celý školský rok
  • napomôcť budovaniu vzťahov v komunite 
  • zároveň je to príležitosť osloviť deti mimo cirkvi. 

Nepovažujem sa za experta, ale rada ponúknem zopár tipov z vlastnej skúsenosti.  

7. Veľké aj malé tábory

Menšie tábory jedného zboru majú výhodu kontinuálnej práce s jednou skupinou detí a budovania vzťahov. Väčšie tábory, tvorené viacerými zbormi alebo tábory rôznych naddenominačných organizácií poskytujú zasa iné výhody. V Cirkvi bratskej organizujeme raz za dva roky celoslovenské tábory, kde sa spájajú viaceré zbory. Tu sa budujú vzťahy a priateľstvá detí naprieč cirkvou, neskôr sa stretávajú opäť na dorasteneckých akciách a mládežníckych konferenciách. Pri takýchto táboroch máte možnosť získať spektrum tých najlepších služobníkov, najlepších muzikantov, spevákov, speakrov apod. Zbory takisto zdieľajú zaujímavé športové alebo výtvarné potreby a materiály. Je to tiež skvelá možnosť zvlášť pre tie komunity, ktoré majú málo detí alebo nemajú služobníkov a teda môžu sa pripojiť k iným a byť požehnaní ich možnosťami. 

8. Mimozborové deti

Pravidelne každý rok pozývame na naše letné detské tábory aj rôznych priateľov a spolužiakov. Rodičia chodia do roboty a majú problém, kam s deťmi. Hlavnou zásadou je, že musia presne vedieť, že sa jedná o kresťanský tábor, kto ho organizuje a čo od neho môžu očakávať. 

Veľakrát sa stalo, že tieto deti na tábore oslovilo evanjelium. Radi by sme sa im aj naďalej venovali, len po tábore sme úplne stratili kontakt. Čo s tým?

Ak sa to len trocha dá, je dobré nadviazať počas tábora akékoľvek vzťahy s rodičmi detí. Vtiahnuť ich do organizácie tábora, vytvoriť priateľstvá. Na tohtoročnom dennom tábore sa každý deň natáčali jednoduché videa a fotky z programov a každý večer sa potom posielali rodičom. Na konci tábora sme usporiadali malú party, kam prišli rodičia a deti im predviedli, čo všetko počas týždňa robili a čo sa naučili. Pripravili sme občerstvenie a po skončení sme sa ešte dlho rozprávali. Nové rodiny sme pozvali medzi seba. 

V tomto prípade sa jednalo o denný tábor, ale party sa dá usporiadať aj po skončení pobytového tábora. Máme s tým skúsenosti, aj keď je to komplikovanejšie. Rodičia si odvedú deti a hybaj na ďalšiu dovolenku. Ako mi potvrdila jedna mladá žena zo susedného zboru, ktorá tiež dlhodobo pracuje s deťmi, vzťahy s deťmi a rodičmi treba budovať po celý rok. Pozývať ich na rôzne zborové aktivity, prípadne pre nich špeciálne nejaké vytvoriť. Také, ktoré nemusia byť priamo „cirkevné“, ale pomôžu nám, aby sme sa lepšie spoznali. Účasť na letnom tábore je iba pokračovaním týchto vzťahov.

K téme organizácie táborov som oslovila tiež Natáliu Luptákovú, dlhoročnú pracovníčku Scripture Union na Slovensku a tajomníčku pre prácu s deťmi v Cirkvi bratskej. Zo svojej skúsenosti mi poslala tieto poznatky:

V organizácii Scripture Union Slovakia sme organizovali tábory viac ako 20 rokov. Výlučne sme organizovali pobytové tábory pre rodiny, deti a teenagerov. Na denné tábory sme nemali vhodné miesto.

Počas týchto rokov sme si vytvorili vlastný spôsob organizovania programu a tvorby teamu dobrovoľníkov. Organizovali sme školenia pre dobrovoľníkov už počas roka, ktorý sme nazvali D.O.S.K.A., čo bol akronym pre nasledujúce témy: dobrovoľníctvo, ochota, služba, kreativita, aktivita. V ideálnom prípade sme mali team, kde sme očakávali, že mladí vedúci sa zaviažu na ročnú spoluprácu s nami. To znamenalo, že absolvujú 2 tréningové víkendy, zrealizujú jednodňový klub pre deti počas polročných prázdnin a budú (aspoň niekedy) chodiť aj na biblické skupinky. Väčšina dobrovoľníkov začínali ako teenageri, keď vyrástli z detských táborov. Zapájali sme ich do služby hneď ako boli ochotní, v dvojiciach so skúsenejším vedúcim.

Všetky skúsenosti som zhrnula do manuálu, ktorý je možné si stiahnuť tu: 

Čo sa týka programu táborov, prioritou bolo, aby deti počuli evanjelium a spoznali Pána Boha viac cez biblické príbehy. Všetky ostatné súčasti programu stáli na tom a odvíjali sa od tejto podstaty. Či to boli hry, výlet, ručné práce, a iné aktivity, snažili sme sa, aby ilustrovali alebo podčiarkovali myšlienky biblických príbehov.

Každá komunita, tím vedúcich, si musí nájsť optimálnu možnosť pre svoje podmienky. Najdôležitejšie je, aby vedúci boli svedectvom o Živom Bohu pre dieťa i rodiča. Ak deti neuvidia náš vlastný zápal pre Krista, ak svojim správaním nebudeme odzrkadľovať Božiu lásku a milosť, môžeme mať aj tie najlepšie aktivity a nič nám to nepomôže. 

 
Konkrétnejšie tipy, čo všetko sa dá robiť na táboroch:

Byť súčasťou príbehu
Celý tábor, terminológia, kostýmy, oslovenie vedúcich, názvy miest, aktivity sú podriadené hlavnej téme. Pri tábore venovanej Mojžišovi sa tímy detí volali podľa izraelských kmeňov. Pri téme Daniela boli deti izraelskí zajatci v Babylone, kde sa vzdelávali a tak sa tímy volali podľa rôznych prírodných vied. 

Nočná hra  
Deti ju milujú. Vždy sme sa ju snažili urobiť aspoň v jednoduchej forme, aby sa jej mohli zúčastniť všetci. Nikdy sme deťom nepovedali či bude a kedy bude. Bolo to prekvapenie. Najlepšie sa nám osvedčilo, keď sme ju usporiadali hneď po večernom programe. Tzn. na miesto toho, aby išli deti spať, keď už bola tma, tak sa presunuli von a plynule sa zúčastnili nočnej hry. V areáli tábora alebo len kúsok odtiaľ v lese sme označili trasu pomocou svietiacich tyčiniek, prípadne boli v okolí trasy schovaní vedúci, aby dávali pozor. Deti hoci aj v dvojiciach aj trojiciach potom trasu postupne absolvovali. Menšie deti sme dali na starosti starším alebo vedúcim. Raz sme na koniec všetci došli na lúku na kopci za táborom. Tam sme si postupne ľahli do trávy a pozorovali hviezdy. Deti boli unesené a ešte dlho na to spomínali. Vnímali tu krásu a vedeli byť dlho úplne potichu.

Táborová pošta (deti majú svoje vrecúška, do ktorých im ktokoľvek môže hodiť lístok s pozdravom)

Camp dance
Pieseň a jednoduché ukazovanie, ktorým deti začínajú na tábore každý deň. Deti to milujú a naučia sa to veľmi rýchlo. V texte piesne je tiež obsiahnutá hlavná téma, takže ak deti zabudnú všetko ostatné, toto si zvyčajne pamätajú dlho. Osvedčili sa nám dynamické piesne.

Hľadanie pokladu
Deti hľadajú v prírode schované lístočky, plnia rôzne zložité úlohy, až nakoniec nájdu poklad. Toho roku hľadali štyri tímy, každý mal kľúč k pokladu a otvoriť ho mohli iba všetci naraz.

Táborová olympiáda (po areáli tábora sú rozmiestnené stanoviská so športovými či znalostnými úlohami, ktoré musia deti zvládnuť v tímoch)

Talent show
Slávnostný večer s umeleckými vystúpeniami detí – spev, tanec, recitácia, divadlo apod. Je dobré ich na tuto aktivitu upozorniť pred začatím tábora, aby si prípadne mohli z domu zobrať kostýmy či rekvizity.

Táborové noviny 
Ak máte na tábore počítač a tlačiareň, jeden z vedúcich robí každý deň fotky a krátke rozhovory, reportáže z aktivít, ktoré večer spracuje do podoby A4 novín a ďalší deň vyvesí na táborovú nástenku. Môže zapojiť deti, aby mu zbierali informácie, písali články alebo môže celé noviny robiť niektoré staršie dieťa. Deti sa každý deň veľmi tešia, čo si o sebe prečítajú.

Foto: Archív leaderXpress

Eva Bechná pracuje ako pastoračná asistentka v zbore Cirkvi bratskej v Žiline. V zbore sa okrem iného venuje dlhodobo práci s deťmi a mamičkami a tiež vydávaniu zborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.