Období puberty je náročným obdobím hledání vlastní identity. Mladí lidé si kladou otázky jako: „Kdo jsem?, „Kam patřím?“, „Kam jdu?“. Společenství mládeže a vedoucí mládeže při jejich hledání můžou sehrát významnou roli. 

V tomto směru existují tři hlavní aktuální oblasti, které dospívající přehodnocuje:

Oblast vnějšího vzhledu – mladí lidé jsou často intenzivně zaujati svým vzhledem. Každá nedokonalost je pro ně nesmírně důležitá. Jakoukoliv kritiku svého vzhledu si navěky uloží do podvědomí.

Oblast výkonu a výsledků – sebehodnocení dospívajícího je formováno také tím, jak on sám nebo jiní vidí rozvoj jeho schopností, dovedností a inteligence. 

Oblast postavení – sociální struktura, v níž dospívající žije a funguje, může být složitá a neodpouštějící. Mladí lidé jsou poměřováni podle toho, zda jsou oblíbení, co dělají jejich rodiče, kde bydlí. Rodičům nebo pracovníkům s mládeží se podobné problémy mohou jevit jako triviální, ale na představu o vlastním významu nebo hodnotě dospívajícího mohou mít nesmírný vliv.

Představa, kterou o sobě dospívající mají, se skládá ze tří základních prvků:

 1. Pocit, že někam patřím – tento pocit se rozvíjí v raném dětství
 2. Pocit hodnoty (jsem dobrý, počítají se mnou) – pozitivní postoje jiných lidí vůči nám
 3. Způsobilost (dostatek sil k provedení úkolů v každodenních situacích) – je ovlivněna úspěchy nebo selháními

Příčiny problémů se sebeúctou a sebehodnocením

 • Zneužívání a týrání 
 • Odmítnutí ze strany rodičů  – nedostatek pozornosti ze strany rodičů, přílišná kritika a ponižování
 • Nesprávné myšlení – toto myšlení může být opět ovlivněno rodiči, učiteli nebo kamarády – pocit, že lásku si musím zasloužit, nemohu se změnit, jsem beznadějný případ, musím splňovat nějaké normy, nesmím selhat

Následky problémů se sebeúctou

 • Nesprávné postoje – lidé s nezdravým sebe obrazem mají na svět a svou schopnost vypořádat se s jeho nástrahami pesimistický pohled plný strachu. To, co jim život pošle do cesty, přijímají pasivně, aniž by se snažili tomu postavit nebo to změnit. 
 • Kvalita vztahů – lidé s nízkou sebeúctou a negativním pohledem na sebe samé dávají často přednost lidem, kteří je také hodnotí negativně, dokonce takové partnery vyhledávají.
 • Problémy v manželské intimitě
 • Omezené výsledky, uspokojení a naplnění

Biblický pohled na problémy se sebeúctou a sebehodnocením

Mnoho křesťanů se staví proti myšlence, že by měl člověk milovat a přijímat sám sebe. Je pro ně těžké sloučit představu pozitivního sebe obrazu s tím, co znají z Bible. Podle Řím. 12, 3 nám Pavel říká, že bychom o sobě neměli smýšlet vysoce, ale střízlivě, teda realisticky. Což neznamená negativně, nepřátelsky. Člověk má pro Pána Boha vysokou cenu. Ta ale není dána tím, co jsme ze sebe udělali my sami, ale tím, co pro nás a v nás udělal Bůh. Pro Boha máme cenu „Ježíše“, protože  právě tolik za nás zaplatil Kristovou smrtí na kříži za naše hříchy. Písmo teda dokládá myšlenku vědomí vlastní hodnoty, aniž by odmítalo fakt lidské hříšnosti. 

Reakce na problémy se sebeúctou a sebehodnocením

Nesprávný obraz nevznikne přes noc a nelze ho přes noc změnit nebo napravit. 

 • Naslouchání – už to, že mu někdo naslouchá, může mít pro mladého člověka ozdravný vliv. Snažíme se naslouchat nejen jeho slovům, ale i pocitům, které vyjadřuje. Nasloucháme také řeči jeho těla.
 • Vcítění – snažte se komunikovat vřelost a empatii
 • Ujištění a povzbuzení – jsou pro rozvoj sebeúcty zcela zásadní
 • Nasměrování – když někteří mladí lidé poprvé v životě slyší o tom, že v Božích očích mají nedocenitelnou hodnotu, naberou z této pravdy Božího slova život proměňující jistotu
 • Zapojení – povzbuďte ho, jak může sám pracovat na svém sebe obrazu, zapojte ho do vymýšlení způsobu, jak to udělat
  •  nemluv o sobě negativně
  •  chovej se asertivně
  •  Nesrovnávej se s ostatními
  •  soustřeď se na Boží milost
  •  pomáhej ostatním
  •  nauč se smát
  •  a jiné
 • Odborná péče – v extrémních případech je dobré vyhledat profesionálního křesťanského poradce.

Více detailů ke každému bodu najdete v knize Poradenství dospívajícím

Článek byl se souhlasem 4D Ministries zpracovaný na základě knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.