Začíná to experimentováním. Dospívající si buď sami, nebo v parte kamarádů dají „tajně“ sklenici piva nebo tvrdého alkoholu, který rodiče ukrývají v sekretáři. Některé tento první pokus odradí a v budoucnosti se alkoholu už nedotknou. Jiní však pijí dál. Podle Národního institutu pro zneužívání alkoholu a alkoholismu je ve Spojených státech 3,3 milionů mladistvých alkoholiků.

Příčiny alkoholismu

Fyziologie – někteří lidé mají vrozenou predispozici k alkoholismu, když alkohol ochutnají, reagují na něj jinak než jejich přátelé

Rodinné prostředí

a) Rodičovské vzory – děti napodobňují chování rodičů
b) Postoje rodičů – rodičům je jedno, co děti dělají, jsou tolerantní k pití alkoholu
c) Společenská očekáváná – děti jsou součástí partie, která považuje pití za součást subkultury

Vnější vlivy – dysfunkční rodinné prostředí, tlak vrstevníků, silný stres

Následky alkoholismu

Tělesné i duševní utrpení – alkoholici cítí silnou frustraci, ztrácí nad sebou kontrolu

Zmatek a dezorientace – problémy se soustředěním a pamětí

Ztráta kontroly – nedokážou odolat dalšímu pití a nejsou schopni si stanovit přiměřenou dávku

Deprese

Nízká sebeúcta

Změny osobnosti  – člověk se zanedbává na vzhledu, nevěnuje se svým zájmům

Zastavené dozrání – u teenagera blokuje alkoholismus emocionální růst

Vina a stud – závislost na alkoholu může dospívajícího oddělovat od rodiny, přátel, od Boha

Výčitky

Odcizení a izolace

Zoufalství

Biblický pohled na alkoholismus

Bible neodsuzuje alkoholické nápoje, ale důrazně odsuzuje jejich zneužívání. „Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“ Přísloví 20, 1 anebo v Efezským 5,18 se říká: „Neopíjejte se vínem, ale nechávejte se naplnit Duchem.“

Bible podporuje abstinenci 

Bible přímo nemluví o „alkoholismu“ nebo situaci alkoholika, ale zneužívání – opilost – je hřích.

Reakce na problém alkoholismu

Jak si poradí vedoucí mládeže se svěřenci, kteří mají problém s alkoholem.

Naslouchání – pozorné poslouchejte, když se chtějí dospívající svěřit. Nezapomeňte, že alkoholici bývají mistry popírání a manipulace.

Vcítění – snažte se soustředit na pochopení, ne na nápravu. „Vaše mírnost ať je známa všem lidem“. Jak komunikovat empatii a ochotu pochopit?

  1. Buďte k dispozici, udržujte oční kontakt, nakloňte se dopředu, když bude dospívající mluvit
  2. Přikyvujte na znamení pochopení
  3. Reagujte na klíčové výroky
  4. Trpělivě vyčkejte, když se objeví mlčení, hněv nebo slzy. 

Ujištění a povzbuzení – dospívajícího nekritizovat a neodsuzovat, dávejte najevo přijetí a ocenění.

Nasměrování – 

a) Citlivě, ale pevně veďte dospívajícího k tomu, aby si uvědomil a přiznal problém.
b) Veďte dospívajícího k Bohu – aby vyznal svůj hřích, činil pokání a přijal odpuštění.
c) Informujte rodiče a zapojte je do procesu pomoci.
d) Zamyslete se nad možnostmi léčby

Zapojení – když si dospívající přizná problém, soustřeďte se na to, abyste ho zapojili do plánovaného uzdravování.

Odborná péče – závislost na alkoholu u teenagera je složitý a kritický problém. Je nezbytné ho předat do péče odborníka, který může nabídnout biblické poradenství a vedení. Za žádných okolností nesmíte alkoholikovi dovolit snažit se zvládnout závislost vlastními silami bez komplexní profesionální pomoci. 


Více detailů ke každému bodu najdete v knize Poradenství dospívajícím  

Článek byl se souhlasem 4D Ministries zpracovaný na základě knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.

Autor fotky: Erik Mclean na Pexels

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.