Přichází slíbený vypracovaný příklad. Aby naše uvažování o kontextu a záměru autora nebylo jen teoretické, podívejme se konkrétně na proroka Abakuka (protože je krátký a poměrně srozumitelný. Lepší než začít Izajášem). Budeme se snažit klást si správné otázky a zkoumat celek a jednotlivé části knihy. Přitom budeme stále přivádět k dokonalosti hypotézu, o čem kniha je a co skrze ni chtěl autor říct. 

Doporučuji podívat se na předešlé články, kde podrobněji popisuji teorii toho, co a jak děláme. A pro užitek z tohoto článku je velmi podstatné, abyste ho četli s Biblí, perem a poznámkovým blokem. Minimálně s tou Biblí. 

Všechno, co následuje, předpokládá pokoru naslouchat Bohu a spoléhání se na něj s modlitbou.  

Na začátek si celou knihu vícekrát přečteme. Všímáme si velká témata, podle toho, čemu je věnováno více textu a co se opakuje. Značíme všechno, co se nám zdá aspoň trochu pravděpodobné. Filtrovat to budeme později, teď jde o to posbírat co nejvíc myšlenek a zvýšit šance na to, že přijdeme na ty správné. 

Můžeme získat takovýhle nějaký seznam toho, co se v knize uvádí: 

 • V krajině vládne bezpráví
 • Abakuk si stěžuje Bohu
 • Abakuk se dožaduje odpovědi
 • Bůh odpovídá
 • Bůh dělá podivuhodné věci
 • Bůh probouzí Babylon (=Chaldejce)
 • Babylon je silný, arogantní, bezbožný
 • Bůh trestá bezpráví Babylonem
 • Babylon přináší ještě větší bezpráví
 • Bůh dává zdánlivě zapomenutý, ale platný slib
 • Babylon je opravdu zlý (arogantní, lakomý, „nenažraný“, násilný, modloslužebný) 
 • Celá zem pozná Boží slávu (čau, Dawsone)
 • Babylon bude potrestaný
 • Abakuk si připomíná Boží činy
 • Abakuk v modlitbě popisuje Boha
  •  Bůh je mocný, majestátný, děsivý
  •  Bůh skoncuje s nepřáteli (=Babylonem)
 • Abakuk vyjadřuje radost v Bohu i tváří tvář zlým okolnostem
 • Abakuk vyznává, že Bůh mu dává energii jít dál

Už teď by se daly zformulovat nějaké hypotézy o tom, o čem primárně kniha jako celek je, např. „Babylon je velmi zlý“ „Je dobré stěžovat si Bohu“ „Bůh koná neočekávaně“ „Je potřebné být spokojený a doufat v Boha“ Zatím ani jednu nezavrhujeme, ani nepotvrzujeme, ale už instinktivně možná tušíme, že některé jsou víc k věci než jiné.  

Záběr zúžíme tak, že rozpoznáme velké, primární témata. Podíváme se, čemu je věnováno nejvíc textu. U tohoto kroku je dobré zároveň zkusit rozdělit knihu na větší nebo menší celky a zkusit přiřadit k těmto celkům jejich hlavní témata.

Na začátek to může vypadat takto: 

 • 1:1-4        Habakuk sa sťažuje Bohu na bezprávie
 • 1:5-11      Boh odpovedá: sľubuje vzbudenie Babylonu
 • 1:12-2:1   Habakuk sa zase sťažuje na bezprávie 
 • 2:2-3        Boh dáva istý sľub
 • 2:4-5        Boh chváli spravodlivých a kritizuje bezbožných
 • 2:6-11 
 • 1:1-4        Abakuk si stěžuje Bohu na bezpráví
 • 1:5-11      Bůh odpovídá: slibuje probuzení Babylonu
 • 1:12-2:1   Abakuk si zase stěžuje na bezpráví 
 • 2:2-3        Bůh dává stejný slib
 • 2:4-5        Bůh chválí spravedlivé a kritizuje bezbožné
 • 2:6-11      Babylon zločinně získává svoje bohatství a bude za to potrestaný
 • 2:12-17   Babylon ubližuje národům a bude za to potrestaný
 • 2:18-20   Babylon je hloupě modlářský, Bůh je skutečný
 • 3:1-2        Abakuk prosí Boha o zásah
 • 3:3-11      Abakuk popisuje Boha jako mocného, majestátného a děsivého
 • 3:12-15   Abakuk popisuje, jak Bůh zničí jeho nepřátele
 • 3:16-19   Abakuk vyjadřuje důvěru v Boha a radost z něj

Když se více soustředíme na opakující se velká témata v oddílech, uvidíme, že nám do popředí vystupují bezpráví, stížnosti na bezpráví a Boží zásahy – sliby, projevy moci, potrestání Babylonu, potrestání nepřátel.

Teď se můžeme pokusit témata ještě více zaostřit a potom text rozdělit na větší části. Co takhle zkusit jako velké téma stěžování si. Možná nás chce Bůh v této knize naučit, jak si správně stěžovat. Téma stěžování si na, máme na začátku knihy, potom se opakuje v 1:12-2:1 po tom, kdy Bůh vzbudí Babylon. 

Jenže aby téma stěžování si fungovalo, jaksi do něj musí zapadat velký popis Babylona a jeho bezpráví a také velký popis Božích zásahů i to, že na konci knihy si Abakuk už nestěžuje. Velký popis Babylonu není ale stížnost na jeho bezpráví, ale spíše Boží verdikt, a popis Božího zásahu na konci knihy je důvodem na nestěžování si, protože Abakuk tak končí svou modlitbu i knihu. Takže stěžování si můžeme jako hlavní téma knihy vyhodit. 

Naopak můžeme usoudit, že stěžování si je v knize důležité, protože se vyskytuje opakovaně. Zde si můžeme položit otázku: Proč je to důležité? Odpověď získáme, když ho budeme zkoumat blíže. Na co si Abakuk stěžuje? Čeho se dožaduje? Proč si na konci knihy už nestěžuje?

Tak dojdeme na to, že jeho stížnosti se týkají bezpráví. Nejdřív jde o bezpráví svých krajanů, potom ještě větší bezpráví, které na nich páchá Babylon. Zde si můžeme položit další otázku: Co je větším tématem: bezpráví, nebo stěžování si na něj? Odpověď je: Bezpráví, protože se dotýká vícerých souvislostí. Kromě toho, že si na něj Abakuk stěžuje, ho Bůh také popisuje a zatracuje, a  Abakuk předpovídá, že s ním Bůh mocně skoncuje.

Takže bychom opět mohli zformulovat pracovní hypotézu (toto je ta spirála mezi celkem a částmi z předešlého článku): kniha je o bezpráví. To zní celkem přesvědčivě, jenže potřebujeme vědět, co o tom bezpráví říká. Co nás o něm chce naučit? Možná to, že je takové zlé? Důvody by byly: a) Abakuk si na něj velmi stěžuje b) Bůh ho odsuzuje c) Bůh s ním skoncuje. To také zní přesvědčivě, ale zase to nevysvětluje, proč si na začátku Abakuk stěžuje a na konci už ne.  

Takže asi musí jít o něco jiného, co se týká bezpráví, když jsme ho už přijali za velké téma knihy. Zde konečně můžeme zkusit text rozdělit na větší části a podívat se, jak konkrétně s tématem bezpráví souvisí. Např. takto:

 • 1:1-2:1: Bezpráví je velký problém (Abakuk si na něj stěžuje a potom se bezpráví ještě zvětšuje, takže Abakuk si stěžuje ještě víc)
 • 2:2-20: Bůh plánuje bezpráví potrestat (Bůh to slibuje, Bůh o bezpráví ví, Bůh bezpráví odsuzuje)
 • 3:1-15: Bůh je neporovnatelně mocnější než pachatelé bezpráví, což zaručuje, že splní, co říká

Na základě tohoto rozdělení můžeme zformulovat hypotézu, která spojuje všechny tyto oddíly do hlavní myšlenky: „Přestože bezpráví je velký problém, Bůh ho nakonec vyřeší.“ 

Ještě jsme však nevzali do úvahy poslední verše knihy. 3:16-19. Aby naše hypotéza obstála, musí do ní zapadat. Abakuk v nich vyjadřuje svou důvěru v Boha i přes zlé okolnosti. Kdybychom tyto verše brali mimo kontext, tak bychom mohli jen zkonstatovat, že nás motivují radostně důvěřovat Bohu i ve zlých okolnostech. Když je ale spojíme se zbytkem knihy, stávají se mnohem konkrétnější. Ukazují, že ty zlé okolnosti jsou bezpráví, a zároveň ukazují, co je správnou reakcí na to, co jsme se naučili ze zbytku knihy – že Bůh s bezprávím určitě skoncuje. 

Takže teď, na závěr, už můžeme zodpovědět otázku: jaký je autorův záměr v této knize? Víme, že tématem je bezpráví. O něm se říká, že Bůh s ním skoncuje, a dokonce zde máme popsanou očekávanou správnou reakci. Tedy můžeme autorův záměr shrnout takto: 

Záměrem autora je přesvědčit čitatele, aby čelíc bezpráví, radostně důvěřoval Bohu, že s ním skoncuje (s bezprávím, ne s čitatelem).   

Na závěr chci poznamenat, že můj pracovní proces tady vypadá pěkně, konzistentně, celistvě a přímočaře. Běžná praxe je mnohem divočejší. Takže když se do toho pustíte, a bude to mnohem míň „učesané“, nebojte, jste na dobré cestě.

Šimon má vášeň pro objevování Božích pravd v Bibli a jejich předávání dalším. Věnuje se tomu zejména v Církvi bratrské v Levicích jako jeden z vedoucích mládeže, popř ve skupinkách, 1 na 1 nebo káže. Kromě toho hodně čte, píše, překládá, tlumočí a vedle Bible frčí na angličtině ve všech jejich podobách. Na životě ho nejvíce těší naděje na jeho pokračování v dokonalé Boží věčnosti s Kristem.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.