Prichádza sľúbený vypracovaný príklad. Aby naše uvažovanie o kontexte a zámere autora nebolo len teoretické, pozrieme sa konkrétne na proroka Habakuka (lebo je krátky a pomerne zrozumiteľný. Lepšie než začať Izaiášom). Budeme sa snažiť klásť si správne otázky a skúmať celok a jednotlivé a časti knihy. Pritom budeme stále cibriť hypotézu, o čom kniha je a čo ňou chcel autor docieliť. 

Odporúčam pozrieť sa na predošlé články, kde podrobnejšie opisujem teóriu toho, čo a ako robíme. A pre úžitok z tohto článku je veľmi podstatné, aby ste ho čítali s Bibliou, perom a poznámkovým blokom. Minimálne s tou Bibliou. 

Všetko, čo nasleduje, predpokladá pokoru načúvať Bohu a spoliehanie sa naňho s modlitbou. 

Na začiatok si celú knihu viackrát prečítame. Všímame si veľké témy podľa toho, čomu je venované veľa textu a čo sa opakuje. Značíme všetko, čo sa nám zdá ako tak pravdepodobné. Filtrovať to budeme neskôr, teraz ide o to pozbierať čo najviac myšlienok a zvýšiť šance na to, že prídeme na tie správne. 

Môžeme získať takýto nejaký zoznam toho, čo sa v knihe spomína : 

 • V krajine vládne bezprávie
 • Habakuk sa sťažuje Bohu
 • Habakuk sa dožaduje odpovede
 • Boh odpovedá
 • Boh robí podivuhodné veci
 • Boh vzbudzuje Babylon(=Chaldejcov)
 • Babylon je silný, arogantný, bezbožný
 • Boh trestá bezprávie Babylonom
 • Babylon prináša ešte väčšie bezprávie
 • Boh dáva zdanlivo zabudnutý ale platný sľub
 • Babylon je naozaj zlý (arogantný, lakomý, „nenažraný“, násilný, modloslužobný) 
 • Celá zem bude poznať Božiu slávu (čau, Dawson)
 • Babylon bude potrestaný
 • Habakuk si spomína na Božie činy
 • Habakuk v modlitbe opisuje Boha
  •  Boh je mocný, majestátny, desivý
  •  Boh skoncuje s nepriateľmi (=Babylonom)
 • Habakuk vyjadruje radosť v Bohu i tvárou tvár zlým okolnostiam
 • Habakuk vyznáva, že Boh mu dáva energiu ísť ďalej

Už teraz by sa dali sformulovať nejaké hypotézy o tom, o čom primárne kniha ako celok je, napr. „Babylon je veľmi zlý“ „Je dobré sa sťažovať Bohu“ „Boh koná neočakávane“ „Treba sa uspokojiť dúfať v Boha“ Zatiaľ ani jednu nezavrhujeme, ani nepotvrdzujeme, no už inštinktívne možno tušíme, že niektoré sú viac k veci než iné.  

Záber zúžime tak, že rozpoznáme veľké, primárne témy. Pozeráme, čomu je venovaného najviac textu. Pri tomto kroku je dobré zároveň skúsiť rozdeliť knihu na väčšie či menšie celky a skúsiť priradiť k týmto celkom ich hlavné témy.

Na začiatok to môže to vyzerať takto: 

 • 1:1-4        Habakuk sa sťažuje Bohu na bezprávie
 • 1:5-11      Boh odpovedá: sľubuje vzbudenie Babylonu
 • 1:12-2:1   Habakuk sa zase sťažuje na bezprávie 
 • 2:2-3        Boh dáva istý sľub
 • 2:4-5        Boh chváli spravodlivých a kritizuje bezbožných
 • 2:6-11      Babylon zločinne získava svoje bohatstvo a bude za to potrestaný
 • 2:12-17   Babylon ubližuje národom a bude za to potrestaný
 • 2:18-20   Babylon je hlúpo modlársky, Boh je skutočný
 • 3:1-2        Habakuk prosí  Boha o zásah
 • 3:3-11      Habakuk opisuje Boha ako mocného, majestátneho a desivého
 • 3:12-15   Habakuk opisuje, ako Boh zničí jeho nepriateľov
 • 3:16-19   Habakuk vyjadruje dôveru v Boha a radosť z neho

Keď sa viac sústredíme na opakujúce sa veľké témy v oddieloch, uvidíme, že nám do popredia vystupujú bezprávie, sťažnosti na bezprávie a Božie zásahy – sľuby, prejavy moci, trest na Babylone, trest na nepriateľoch.

Teraz sa môžeme pokúsiť témy ešte viac zaostriť a potom text rozdeliť na väčšie časti. Čo takto skúsiť ako veľkú tému sťažovanie sa. Možno nás chce Boh v tejto knihe naučiť, ako sa správne sťažovať. Tému sťažovania sa o máme na začiatku knihy, potom sa opakuje v 1:12-2:1 po tom, čo Boh vzbudzuje Babylon. 

Lenže aby téma sťažovania sa fungovala, akosi do nej musí zapadať veľký opis Babylonu a jeho bezprávia a taktiež veľký opis Božích zásahov i to, že na konci knihy sa Habakuk už nesťažuje. Veľký opis Babylonu nie je však sťažnosť na jeho bezprávie, ale skôr Boží verdikt, a opis Božieho zásahu na konci knihy je dôvodom na nesťažovanie sa, lebo Habakuk tak končí svoju modlitbu i knihu. Takže sťažovanie sa ako ústrednú tému knihy môžeme vyhodiť. 

Napriek tomu môžeme usúdiť, že sťažovanie sa je v knihe dôležité, lebo sa vyskytuje opakovane. Tu si môžeme položiť otázku: Prečo je dôležité? Odpoveď získame, ak ho budeme skúmať bližšie. Na čo sa Habakuk sťažuje? Čoho sa dožaduje? Prečo sa na konci knihy už nesťažuje? 

Tak prídeme na to, že jeho sťažnosti sa týkajú bezprávia. Najprv ide o bezprávie svojich krajanov, potom ešte väčšie bezprávie, ktoré na nich pácha Babylon. Tu si môžeme položiť ďalšiu otázku: Čo je väčšou témou: bezprávie, či sťažovanie sa naň? Odpoveď je: Bezprávie, lebo sa spomína vo viacerých súvislostiach. Okrem toho, že sa naň Habakuk sťažuje, ho Boh taktiež opisuje a zatracuje, a  Habakuk predpovedá, že s ním Boh mocne skoncuje.

Takže by sme zase mohli sformulovať pracovnú hypotézu (toto je tá špirála medzi celkom a časťami z predošlého článku): kniha je bezpráví. To znie celkom presvedčivo, lenže potrebujeme vedieť, čo o tom bezpráví hovorí. Čo nás o ňom chce naučiť? Možno to, že je také zlé? Dôvody by boli: a) Habakuk sa naň veľmi sťažuje b) Boh ho odsudzuje c) Boh s ním skoncuje. To tiež znie presvedčivo, ale zase to nevysvetľuje, prečo sa na začiatku Habakuk sťažuje a na konci už nie.  

Čiže asi musí ísť o niečo iné, čo sa týka bezprávia, ak sme ho už prijali za veľkú tému knihy. Tu konečne môžeme skúsiť text rozdeliť na väčšie časti a pozrieť sa, ako konkrétne s témou bezprávia súvisia. Napr. takto:

 • 1:1-2:1: Bezprávie je veľký problém (Habakuk sa naň sťažuje a potom sa bezprávie ešte zväčšuje, takže Habakuk sa sťažuje ešte viac)
 • 2:2-20: Boh plánuje bezprávie potrestať (Boh to sľubuje, Boh o bezpráví vie, Boh bezprávie odsudzuje)
 • 3:1-15: Boh je neporovnateľne mocnejší ako páchatelia bezprávia, čo zaručuje, že splní, čo vraví

Na základe tohto rozdelenia môžeme sformulovať hypotézu, ktorá spája všetky tieto oddiely do hlavnej myšlienky: „Hoci bezprávie je veľký problém, Boh ho nakoniec vyrieši.“ 

Ešte sme však nevzali do úvahy posledné verše knihy. 3:16-19. Aby naša hypotéza obstála, musia do nej zapadať. Habakuk v nich vyjadruje svoju dôveru v Boha aj napriek zlým okolnostiam. Ak by sme tieto verše brali mimo kontextu, tak by sme mohli skonštatovať len, že nás motivujú radostne dôverovať Bohu aj v zlých okolnostiach. Ak ich však spojíme so zvyškom knihy, stávajú sa oveľa konkrétnejšími. Ukazujú, že tie zlé okolnosti sú bezprávie, a zároveň ukazujú, čo je správnou reakciou na to, čo sme sa naučili zo zvyšku knihy – že Boh s bezprávím určite skoncuje. 

Takže teraz na záver už môžeme zodpovedať otázku: aký je autorov zámer v tejto knihe? Vieme, že témou je bezprávie. O ňom sa hovorí, že Boh s ním skoncuje, a dokonca tu máme opísanú očakávanú správnu reakciu. Teda môžeme autorov zámer zhrnúť takto: 

Zámerom autora je presvedčiť čitateľa, aby čeliac bezpráviu radostne dôveroval Bohu, že s ním skoncuje (s bezprávím, nie s čitateľom).   

Na záver chcem poznamenať, že môj pracovný proces tu vyzerá pekne, konzistentne, celistvo a priamočiaro. Bežná prax je oveľa divokejšia. Takže ak sa do toho pustíte, a bude to oveľa menej „učesané“, nebojte, ste na dobrej ceste.

Šimon má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, v skupinkách, 1 na 1 či kázaním. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii fičí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.