Toto jsou moje poznámky k mini-přednášce, kterou jsem měl na KPM 2020 – „Ovce Z“.

Vést generaci Z ke studování Písma je obrovskou výzvou a to hned z několika důvodů. Uvedu dva. První, tato generace je technologicky a sociálně na vrcholu. To má za následek, že se jí dostává příliš mnoho vněmů a má přísun téměř nekonečného množství informací. Přimět ji tedy k závazku dlouhodobě studovat jednu konkrétní knížku s konkrétní skupinkou lidí je nelehký úkol – můžou to vnímat jako nudu. Druhý, statistiky říkají, že 35 % zástupců generace Z si myslí, že církev je pokrytecká. Navíc 75 % si čte Bibli 1x měsíčně a méně – křesťanství je vnímané jako irelevantní pro život.

Vést generaci Z ke studování Písma. Dá se to? Dobrou zprávou je, že ano. Určitě! Budeme však k tomu muset přistoupit jako dobří učitelé, pastýři nebo vedoucí trochu jinak.

Tři důležité principy

I. Pomoct jim myslet Biblicky a kriticky.

Tato generace žije v téměř nekonečném množství informací. Jestli se v nich mají mladí lidé zorientovat, potřebují si vybudovat vlastní myslící aparát. Takže něco na způsob “nedám ti ryby, ale naučím tě je chytat”. Takže nestačí jim natlačit do hlavy věci, kterým by podle nás měli věřit, ale potřebujeme jim i vysvětlit, proč tomu mají věřit a jak můžou objevit pravdu. 

Je důležité, aby uměli pravdu aplikovat do různých kontextů. Jejich přátelé, s kterými žijí svoje (online) životy, nejsou jen z vedlejšího vchodu, ale jsou z jiných měst, krajin, kontinentů… kultur. A právě proto potřebují svoje přesvědčení konfrontovat s jinými kulturami a porozumět jim. A to se dá jedině tak, že sami rozumějí, proč věří, čemu věří a jak na to přišli.

Dám triviální příklad (ze života). Jít v krátkých kalhotách do kostela v Austrálii není žádným problémem, jde o společenskou normu. Ale ve Švýcarsku, nebo jinde v Evropě, to už problémem může být (místní věřící to dokonce označí za hřích).

Vynikající způsob, kterým jim pomůžeme budovat myslící aparát, jsou dobré coachingové otázky typu:
„Proč si to myslíš?“
„Takže souhlasíš s tím, co tvrdí autor v knize, kterou čteš?“
„Říká to i Písmo? Kde to vidíme?“

Stejně je velmi důležité pravidelně se věnovat apologetice. Mít ji nějakým způsobem zahrnutou v každém našem studiu. Potřebujeme mít proto aspoň v nějaké míře nastudované/promyšlené zdůvodnění toho, co jim tvrdíme, že by měli věřit. Samozřejmě, nejsme všichni John Lennox či Ravi Zacharias. Postačí aspoň základ – ukážeme jim, že to, co tvrdíme, není jen-tak, ale má to svůj racionální podklad.

II. Potřebuješ neustále růst v porozumění Bible

Nestačí, když je budeme dlouhodobě jen inspirovat různými izolovanými Biblickými verši. Jednohubkami. Jistě – i takovéto inspirace mají svoje místo, ale nad to potřebují dobře rozumět Bibli jako takové. Kontextům těch veršů. Jak daný verš souvisí se zbytkem té konkrétní knihy, zbytkem celé Bible? Proč je před ním to, co tam je a proč je po něm to, co tam je? K tomu je potřebný i náš vnitřní závazek porozumívat Bibli jako takové.

Když nevíš, kde začít, zkus knihou „Pojďme hlouběji“.

III. Znej jejich příběhy

Bible není sbírkou zákonů ilustrovanou příběhy, ale je příběhem ilustrovaným zákony. Potřebujeme k ní podle toho přistupovat. Ve chvíli, kdy s mladými lidmi sedáme ke čtení Bible, v té chvíli jim pomáháme odhalovat Boží příběh, porozumívat jejich osobním příběhům a nacházet průsečík těchto dvou příběhů. Tehdy pro ně Bible začíná ožívat a stává se relevantní (přestože i nesouhlasí s jejím učením).

Z toho pro nás vyplývá obrovský úkol dobře porozumět generaci Z – co prožívají, jak myslí, kam směřují. Ani tak nejde o to, abychom byli trendy a cool, ale abychom šli s kůží na trh. Důležité je žít s nimi „život na život“. I Bibli „řešit“ nejen za „kecpultem“, ale v kontextu vztahů.

Způsoby

V základě máme tři způsoby, jakými můžeme studovat Bibli.

I. Přednáška – „třída“

Toto je asi nejnáročnější způsob – hlavně vzhledem na nutnost dobré a poctivé přípravy, kde je potřeba investovat čas kromě přípravy obsahu i do přípravy formy.

Doporučuji přednášet/kázat/vyučovat vždy v kontextu a širších souvislostech. Nejen inspirovat jednoduchými verši. Tedy například když kážeme na text Jeremiáše 29:11, který mluví o dobrých Božích záměrech s jeho lidem, nezapomeňme přečíst i text za tím, kde Bůh vysvětluje, že právě kvůli těmto jeho dobrým záměrům Boží lid zůstane ještě desítky let v zajetí, přestože se jim to zdá jako nepřípustné a mají úplně jiné představy o tom, jak by měl dobrý Bůh konat. Tehdy verš 29:11 dostává svůj plný význam.

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 

Jeremiáš 29:11

Jestli čteš anglicky, velmi doporučuji knihu od Andyho Stanleyho „Communicating for a Change“.

II. Společné bádání – „kruhy“

Tento způsob mám nejraději – když jsme v kruhu a lidé přemýšlejí. Věřím, že z tohoto si nejvíc odnesou. Hlavně proto, že se v něčem jedná o zážitkový způsob vyučování. Tehdy si lidé zpravidla zapamatují 80 % toho, o čem se mluvilo. Proti tomu jen u poslouchání je to 10 %.

Tehdy svůj úkol vnímám, jako bych byl „lead detektiv“, který jim pomáhá odhalovat, co je v textu zahalené. Já si ten text dopředu dobře prostuduji, připravím se – v pohodě bych ho mohl odpřednášet – ale na tento text nekážu. Otázkami účastníky studia vedu k odhalování, „detektivní práci“ a porozumění textu. 

K tomuto způsobu využívám metodu induktivního studia, kde mám svoje otázky seskupené ve třech sekvencích:

  • Co text říká? (Pozorování)
  • Co to znamená? (Výklad)
  • Co mám dělat? (Aplikace)

Více se o induktivním studiu dočteš například tady.

III. Osobní

Jelikož je generace Z technologicky zdatná… využijme technologie. Běžně pracují s tablety, smartfony, počítači. Doporučme jim tedy různé videa, online plány na čtené Bible, ale i knihy, které můžou doma ve volném čase studovat. 

Někdy máme ve zvyku lidem zadat studium na doma a během osobních setkání už jen diskutujeme o tom, co si sami nastudovali. Šetří to čas a odráží to realitu, ve které žijeme – informace jsou téměř všude dostupné. 

Závěr

Velmi si přeji, ať si i Tebe Bůh použije s generací Z – možná právě Ty budeš člověkem, který někomu z mladých lidí pomůže najít si zalíbení v Božím slově.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Janči byl více než deset let zapojen do služby mladým lidem jako na lokální, tak i národní úrovni. Momentálně vede nový církevní sbor "Za Kostolom" v Žilině (SK).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.