All posts by Janči Máhrik

Janči Máhrik

Janči Máhrik

Janči byl posledních dvanáct let zapojen do služby mladým lidem. Na lokální úrovni sloužil ve sboru CB-Žilina (SK), kde rozvíjel komunitní projekt ESCAPEclub a mládež re.focus. Na národní úrovni byl koordinátorem práce s dorostem pro UDM, na jejímž zrodu se podílel. V letech 2014-2016 působil na Majáku na Vsetíně a momentálně se věnuje zakládání nového sboru "Za Kostolom" v Žilině (SK).