Charakterní lídr dodrží slovo i na úkor vlastních nákladů.

To, zda je někdo dobrý lídr, nezáleží jen na jeho talentu, zručnostech, dobré komunikaci nebo know-how. Především talent se často přeceňuje. Ve „výbavě“ dobrého lídra jsou i jiné, životně důležité věci. Právě těmto věcem se chci věnovat ve svém mini seriálu. Dnešním tématem je charakter.

Bez silného a zdravého charakteru se z tvého vůdcovství stane nástroj zkázy. Tvé i lidí kolem tebe. Otázkou je, že jaký charakter bychom u dobrých lídrů měli hledat a pěstovat. John C. Maxwell v jedné ze svých knih poukazuje na to, že jako startovací čára pro hledání odpovědi dobře poslouží 15. Žalm. Není sice věnovaný výlučně lídrům, ale rozhodně pro lídry platí. Jak by vypadal seznam, kdybychom vycházeli z tohoto žalmu?

Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? 2 Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.

Charakter podle Davida

  • Má integritu (2). Jeho okolí ví, co od něj očekávat. Jeho názory a postoje v soukromí jsou stejné jako ty, které potom prezentuje na veřejnosti. Jistým způsobem je předvídatelný. Záleží mu na tom, aby se za své kroky nestyděl před Bohem. Nebáli bychom se mu dát PIN od své kreditní karty.
  • Nepomlouvá (3a). Nejen, že sám nepomlouvá, ale ani se u pomlouvání neúčastní, nepodporuje ho. Buduje takovou kulturu v týmu, kde se kritika ze zásady říká z očí do očí a ne za zády.
  • Neškodí ostatním (3b). Myslím si, že tento bod nepotřebuje komentář. Snad jen jeden. Škoda nevzniká jen tehdy, když někomu něco vezmeme, ale i tehdy, když někomu nedáme, co mu patří – kredit, uznání, pochvalu, naslouchání, oporu, modlitbu…
  • Koná proti zlu a adresuje ho (4a). Netváří se, že problémy neexistují, netváří se, že zlo se neděje. Když může, sám proti zlu zasáhne, a když zasáhnout nemůže, aspoň ho pojmenuje. Příliš mnoho zla se v historii stalo, když lídři, kteří měli mluvit, mlčeli.
  • Ctí si ty, co kráčejí v pravdě (4b). A to bez ohledu na to, zda jsou cool nebo výkonnými členy týmu. Možná právě naopak – dělají chyby, možná to jsou „motáci“ nebo mají jiné mouchy.
  • Dodrží slovo i na úkor vlastních nákladů (4c). Tento bod se mi líbí nejvíc. Opakem tohoto principu jsou výmluvy. Žel, mnozí z lídrů, které běžně vidíme – od politiky přes školství až po rodiny – jsou plní výmluv. Lídr se silným charakterem slovo dodrží i na úkor vlastních nákladů. A to nejen finančních. Například – když je to potřeba, zkrátí si dovolenou, nebude mít brigádu půl roku každý víkend, jen aby si koupil nový iPhone, sníží si životní standard, utrpí křivdu (to je někdy velká cena!)…
  • Není chamtivý na úkor ostatních (5a). Chamtivost se neprojevuje jen u peněz. Chamtivý lídr například nedopřeje lidem kolem sebe úspěch nebo pozornost. Lídr se slabým charakterem lidi kolem sebe používá na budování vlastního ega a impéria místo toho, aby byl on tím, kdo je buduje.

Pojďme na to!

Tak co? Nakládačka, že? Nikde jsem nepsal, že to bude lehké čtení. Myslím si, že Davidova slova jsou usvědčující, přesto klíčové. Když si tento seznam osvojíme, stane se dobrým základem pro náš rozvoj a rozvoj lídrů ve tvém týmu. Chci Tě povzbudit – mluv se svým týmem o tomto seznamu. Studujte ho, doplňte ho, aplikujte ho… Pamatuj, že jaký lídr jsi, takové lídry kolem sebe vychováš.

Janči byl více než deset let zapojen do služby mladým lidem jako na lokální, tak i národní úrovni. Momentálně vede nový církevní sbor "Za Kostolom" v Žilině (SK).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.