All posts by José Calvo Aguilar

José Calvo Aguilar

José Calvo Aguilar

José, původem ze Španělska, je vedoucím mládeže v CB-Žilina (SK). Mimo jiné vede mládežnickou komunitu re.focus, kde slouží slovem, vede misijní skupinu a "hraje worship". José se naučil velmi rychle (za 6 měsíců) plynule slovensky, momentálně studuje na TCM.

Genezis pre každého

Ako vedúci by sme sa mali vzdelávať nielen v praktických zručnostiach služby (o čom tu nájdete množstvo článkov!), ale aj v teológii. Potrebujeme lepšie porozumieť biblickému príbehu...

1 2 3 25