„Vstaň, lebo ty to musíš nariadiť, a my ti pomôžeme! Pusti sa mužne do toho!“                        

Ezdráš 10,4

Počuli ste alebo čítali knihy od Simona Sineka? Či už je odpoveď áno alebo nie, tu je veľmi dobré video s českými titulkami.

Trvá to 18 minút, ale bude to veľmi dobre strávený čas. Tam si vypočujete myšlienku, ktorá sa volá „Zlatý kruh“.

Keď spolu prechádzame témy vodcovstva, môžete mať dojem, že pri vedení treba hlavne urobiť veľa vecí. Keď vám hovorím:“… vedúci robí to alebo toto…“, je to tak, ale nemá to byť iba práca pre prácu samú. Vždy musíte vedieť prečo. Ak ste videli Sinekove video (a odporúčam si prečítať aj jeho knihu Začni otázkou prečo), všimnite si, že hovorí o zlatom kruhu, ktorý sa skladá z troch ďalších kruhov. Ten vonkajší predstavuje otázku „ČO?“, prostredný „AKO?“ a najmenší vnútri „PREČO?“ Vysvetľuje, že väčšina ľudí (firmy, cirkvi, rodiny atď.) by si mali definovať a dobre komunikovať čo idú robiť, ako to idú robiť a prečo to idú robiť. Podľa tohto autora, ak si otázky kladiete zvonku dovnútra tohto zlatého kruhu, je to cesta bez ovocia (tak, že sa najskôr pýtate ČO?). Ak by sme však išli naopak, vnútra von, výsledky by boli oveľa efektívnejšie (že sa najskôr pýtate PREČO?).  

Mohli by sme povedať, že Biblia je kniha histórie mnohých vodcov. Boli to patriarchovia, králi, kňazi, sudcovia, reformátori, vedúci armád, rodičia, zákonodarcovia, správcovia vlád, pravé ruky cisárov, proroci, vizionári, zakladatelia zborov, apoštoli, pastieri a ďalší. Existujú tisíce príbehov, kedy vodcovia vykonali mnohé veľké činy a boli pri tom motivovaní skôr otázkou Prečo?, viac ako otázkami Ako? a Čo? Nie že by tieto dve veci neboli dôležité, ale sú druhoradé. 

Chcel by som vám ukázať niekoľko myšlienok týkajúcich sa troch vodcov, ktorých mám rád: Ezdráš, Zerubbabel a Nehemiáš. Títo traja lídri sú podľa mňa jednými z najzaujímavejších príkladov vedenia v Písme. Boli kľúčovými ľuďmi v histórii Božieho ľudu po deportácii do Babylonu. 

Pozrime sa, čo títo traja urobili:

A. Zerubbábel obnovil chrám

B. Ezdráš obnovil uctievanie

C. Nehemiáš postavil múr

Tiež sa môžeme krátko pozrieť na to, akým spôsobom dosiahli tieto veľké kroky:

  1. Zerubbábel sa vrátil z Babylona s veľkým počtom ľudí (42 360 podľa Ezdráša 2:64 – nepočítajúc 7 337 sluhov a slúžok, ktorí ich sprevádzali, plus dvesto spevákov a speváčok). Prispeli k veľkému pokladu na obnovu chrámu a začali obývať mestá, z ktorých boli vyhnaní najmenej na päťdesiat rokov. Pripojili sa ku kňazovi Ješúovi, aby postavili zničený oltár a vrátili sa k prinášaniu obetí Bohu; vrátili sa tiež k oslave svojich sviatkov ustanovených Mojžišovým zákonom a zaplatili veľa peňazí murárom a tesárom za prácu na stavbe. Z Libanonu kúpili cédrové drevo. O dva roky neskôr už poverili levitov vo veku od dvadsať rokov nahor riadením práce na Hospodinovom chráme.  A keď všetci ľudia videli, že boli opäť položené základy chrámu, plakali a chválili Boha. 

Po takom prielome museli prestať kvôli útokom svojich protivníkov, ale neskôr sa im podarilo pokračovať v stavbe chrámu so všetkou podporou kráľa Daria a s pomocou všetkých ľudí, ktorí boli plní motivácie vidieť hotový chrám. Všetko to si môžete prečítať v Ezdrášovi od 1. do 6. kapitoly.

B. Ezdráš. Šesťdesiat rokov po rekonštrukcii a zasvätení chrámu prichádza z Perzie Ezdráš s ďalším veľkým počtom ľudí, tentokrát s podporou kráľa Artaxerxesa. Ezdráš mal plnú ekonomickú podporu kráľa a podarilo sa mu viesť ľudí, mal medzi nimi veľký vplyv. Bol to veľký štátnik, ale tiež muž, ktorý žil dynamickou spiritualitou. To potvrdzuje fakt, že ešte počas cesty do Jeruzalema vyhlásil pôst za to, aby ich Boh ochraňoval. Neskôr v modlitbe pokánia za seba a ostatných ľudí vyznal, ako porušovali Božie zákony. V dôsledku toho potom prijal veľmi vážne a tvrdé rozhodnutia pre všetkých. Tento príbeh nájdete v Ezdrášovi od 7. do 10. kapitoly.

C. Nehemiašovi bolo veľmi ľúto, v akom stave bol jeho ľud v Jeruzaleme. Modlil sa k Bohu a dostal od neho podporu. Kráľ Ataxerxes ho poslal do Jeruzalema so strážou, ktorá ho mala sprevádzať. Onedlho ho vidíme, ako povzbudzuje celé mesto, zapojí ich do rekonštrukcie múru, ktorú sa im podarí postaviť iba za 52 dní. Pozývam vás prečítať si knihu Nehemiáš kapitoly 1 až 11, aby ste zistili stratégie, ktoré použil, keď organizoval ľudí pri stavbe múru a ako si poradili napriek veľkým prekážkam a opozícii od nepriateľov.

Ak by sme nakreslili Sinekov zlatý kruh, je zrejmé, čo títo traja urobili, títo veľkolepí lídri a ako to urobili. Najdôležitejšie pri tom bude, aký mali dôvod, že boli schopní získať množstvo ekonomických a ľudských zdrojov na uskutočnenie tak skvelého diela. Čo to bolo, čo ich motivovalo, aby dosiahli, že ich stovky ľudí nasledovali a stotožnili sa s ich plánmi? Čo ich ťahalo? Aké boli ich dôvody?

Možno by sme si mali prečítať Písmo, aby nám to bolo čo najjasnejšie:

A. Zerubbabel. Ezdráš 3: 2 hovorí: „Jocadákov syn Ješúa so svojimi druhmi, kňazmi, a Šealtíelov syn Zerubbábel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali spaľované obety, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša.“

Ak sa ma pýtate, čo motivovalo tohto vodcu, povedal by som vám, že jeho dôvodom bolo, že chcel, aby v jeho národe bolo obnovené spoločenstvo s Bohom. Bol pohnutý horlivosťou vidieť, že všetko, čo kedysi fungovalo sa znova vráti. 

B. Ezdráš. V Ezdrášovi 7:10 nachádzam dôvod pre tohto vodcu. Tu sa hovorí: „Ezdráš si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy.“ Pripravil svoje srdce, aby skúmalo Hospodinov zákon a aby v Izraeli učil jeho ustanovenia a vyhlášky. Tento muž mal vo svojej vízii veľmi jasno. Jeho vnútro pohltila potreba učiť jeho ľud Božej vôli. To bola jeho motivácia a jeho prečo … a jeho úsilie bolo zamerané na ľudí poznať Božie Slovo a porozumieť mu. Pozri sa, čo hovorí Nehemiáš 8: 7–9. Tam zistíš, že Ezdráš, Nehemiáš a leviti vynaložili všetko úsilie na čítanie a vysvetľovanie zákona.

C. Prečítajte si Nehemiášov krátky prejav, v ktorom vyzval ľudí, aby sa pripojili k stavbe múrov (slová vodcu, ktorý vytvára synergie). Bude to stačiť, aby ste objavili vášeň, ktorá vládla, dôvod, ktorý ho prinútil opustiť svoju zónu pohodlia a to strhlo mnohých, v ktorých prebudil rovnakú vášeň: „Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech.“ Neh. 2, 17

Nehemiah nehovoril iba o tom, čo je potrebné urobiť, ale aj prečo: „…aby sme neboli ďalej na posmech.“ To znamená, môžeme byť lepší, priatelia. Keď sa spojíme, získame späť všetko, čo sme stratili. A chvíľu mu trvalo, kým vysvetlil, ako ho Boh podporoval až to tejto chvíle. Dával mu priazeň u kráľa, dostával zdroje a listy podpory, aby to nikto nemohol zastaviť. A aká bola reakcia od ľudí: „Vzchopme sa a dajme sa do stavby!“

Moji priatelia, moji kolegovia: vedenie nie je o tom „predať motocykel“, nie je to o tom, aby od nás ľudia kupovali naše akčné plány alebo stratégie. Vedenie je o tom, čo nás všetkých robí silnými a zjednocuje nás. Ak máme jasnú víziu a zhmotňujeme ju, nájdeme ľudí, ktorí sa k tomu pridajú a budú ju chcieť tiež stelesniť.

Musíme teda pochopiť, že vedenie sú činy v reakcii na víziu, vášeň a volanie. Dobrý líder v skutočnosti odmieta robiť všetko, a iba splniť agendu. Nemyslite len na to, aby ste boli produktívni (robíte všetky druhy činností), ale aby ste boli efektívni (že, to všetko, čo robíte, má zmysel). Chcete urobiť všetko, čo vás priblíži vízii, ku ktorej ste boli povolaní. A prijmite každý nápad s odhodlaním alebo prínos ľudí okolo vás, ktorí prispievajú k tejto vízii, akoby to bol váš vlastný nápad. Nepohŕdajte ním, pretože ste ho nevymysleli sami. Naopak, tešte sa z neho, pretože je to dôsledok toho, že sa inšpirovali aj ostatní vo vašom okolí a chápu kam smerujete. 

Nie je to vaše či ich videnie, ale Božie videnie pre všetkých. Našich cieľov dosiahneme, ak sa všetci spolu učíme a pracujeme v prospech rovnakého cieľa.

* Inšpirované knihou LIDERhAZalGO od autora Edmundo Hernández, 2020.

Autor fotky: Olya Kobruseva na Pexels

Eva Bechná pracuje ako pastoračná asistentka v zbore Cirkvi bratskej v Žiline. V zbore sa okrem iného venuje dlhodobo práci s deťmi a mamičkami a tiež vydávaniu zborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.