Rozhovor s Petrem Králem, riaditeľom Teen Challenge v Českej republike

Pokiaľ ste čítali knihu Dýka a kríž, určite sa vám vybaví dramatické okamihy, za ktorých pastor David Wilkerson zvestoval evanjelium medzi newyorskými gangami a  ho priviedli k práci s drogovo závislými. Vtedy v 50. rokoch minulého storočia založil v USA službu Teen Challenge, ktorá má dnes pobočky v 128 krajinách sveta a viac ako tisíc centier pre ľudí s problémom závislostí. 

Svoju pobočku má i v Českej republike a na Slovensku. V Čechách vzniklo Teen Challenge v roku 1994. Venuje sa mladým mužom a ženám závislým na drogách, alkoholu a gamblingu a to v dvoch pobytových strediskách. Okrem toho poskytujú poradenstvo rodinám závislých a angažujú sa v rámci prevencie. Jednak besedami v školách, jednak fungovaním nízko prahových centier pre deti a mládež. 

Poskytujú pomoc cirkvám a školia pracovníkov, ktorí by sa lokálne chceli venovať podobne postihnutej mládeži. Ústredie organizácie je v Prahe, jednotlivé strediska potom v Šluknove a v Poštovicích.

Na Slovensku sa Teen Challenge venuje hlavne mužom nad 18 rokov. Vzniklo v roku 1995, teda o rok neskôr ako v Čechách. Podobne prevádzkuje resocializačné centrum a Domov na pol ceste (následná pomoc pre úspešných klientov) rovnako ako poradenstvo pre rodiny klientov, v terminológii Teen Challenge sa o nich hovorí ako o „študentoch“. Svoje centrum má v Seredi.Niečo viacej o celej práci sme sa chceli dozvedieť od Petra Krále, ktorému sme položili niekoľko otázok:

Mohol by ste sa predstaviť? Aká je vaša funkcia – úloha v českej pobočke Teen Challenge? Ako dlho v organizácii pracujete?

V roku 1994 som pomáhal zakladať TC v Českej republike a tiež viedol neskôr prvé stredisko v Beskydách a následne, po presťahovaní celej práce, stredisko v Šluknove. Od roku 2020 mám na starosti celú prácu TC v ČR. To v praxi znamená pomáhať všade, kde len to ide, aby naše vízie pomáhať závislým a ich blízkym mohla pomôcť maximu potrebných.

Čo vás priviedlo k tejto práci?

V roku 1985 som uveril a zároveň spolu s priateľmi začal slúžiť mladým ľuďom evanjeliom. Mnohí z nich boli závislí. Hľadali sme spôsob ako im pomôcť a začali jazdiť do Poľska na semináre, ktoré organizovala poľská cirkev. Tam sme tiež spoznali ľudí z TC v Európe, ktorí nám postupom času pomohli začať s touto pracou i v ČR. 

Je za vznikom a prevádzkovaním Teen Challenge v Čechách nejaká konkrétna cirkev?

Za vznikom stoja predovšetkým zbory Apoštolskej cirkvi v Českém Těšíně a Třinci, ktoré nám poskytli podporu a prvé stredisko v Tyře, kde sme mohli začať. TC ale nie je denominačná práca. Máme veľa dobrovoľníkov z rôznych cirkví, veľa finančnej i praktickej podpory prichádza od členov zborov rôznych denominácií. Predovšetkým práca na uliciach závisí na zboroch mimo denomináciu AC. Zároveň strediská i detská centrá sú dobre ukotvené v spolupráci s miestnymi cirkvami, ktoré slúžia pre klientov programu, ale aj pre deti z detských centier ako most k novej komunite priateľov. 

Ako oslovujete potenciálnych klientov? Robíte i nejakú terénnu prácu, kedy ich sami vyhľadávate? Alebo ste iba k dispozícii, keď sa vám ozvú sami alebo ich rodiny?

Klienti do programu prichádzajú rôznymi cestami, niektorí si nás nájdu na internetu cez naše webovky  www.teenchallenge.czalebo www.propojenagenerace.cz . Niektorí prichádzajú na odporúčanie svojich priateľov, rodín, partnerov a niektorí cez naše kontaktné centrá, ktorých máme v súčasnosti desať. 

Teen Challenge je kresťanská organizácia. Ako sa to konkrétne prejavuje na vašej práci? Ako klienti reagujú na evanjelium?

Jednak očakávame aktívnu vieru od pracovníkov TC, ktorí sa podieľajú na poradenstve, vyučovaní a iných aktivitách programu. Veríme, že je to predovšetkým osobný príklad spojený s konkrétnou dovednosťou pracovníka, ktorý pomáha klientom programov riešiť ich závislosť. Biblické príbehy a  princípy sú východiskom pre hľadanie riešenia pre zmenu, definovanie životných hodnôt, ako dôležitý vnímame  vzťah s Bohom,  modlitba  je kľúčovým prvkom programu. Väčšina klientov reaguje ústretovo. Naším cieľom nie je odovzdávanie dogiem, ale praktické využitie v osobných životoch, ktoré povedie k osobnej slobode, schopnosti odpustiť a prijať odpustenie, milovať a byť v osobnom živote prínosom pre druhých. 

Ako poznamenalo vašu práci covid obdobie?

Poznamenalo predovšetkým detská a kontaktné centrá, ktorá musela hľadať nové príležitosti a spôsoby, ako slúžiť. V strediskách sme nezaznamenali príliš problémov, okrem toho, že nimi prešla nákaza. Klientov do programov prijímame, ale musia prejsť testami. Náš lekár ich pre nás s ochotou robí. Bohužiaľ tiež nemôžeme jazdiť so službou povzbudenia do rôznych zborov, kde budujeme partnerstvo. Nič menej sme vďační, že i cez to prichádza praktická podpora, bez ktorej by sme nemohli fungovať.

Média občas uvádzajú, že v období corona krízy sa zvýšil počet závislostí. Je to tak? Ako to vnímate u vás?

Takéto štatistiky nie sme schopní viesť, keďže nerobíme plošné výskumy. Osobne si myslím, že do istej miery môže izolácia priniesť psychické problémy, ktoré ľudia môžu riešiť zvýšeným užívaním alkoholu alebo liekov, a to zvlášť tí, ktorí majú málo osobných podporných vzťahov. Nemyslím si ale, že dôjde k nejakému extrémnemu zvýšeniu počtu závislých, skôr tí, ktorí sú dnes v kategórii ohrozených závislosťou, prejdú do kategórie závislých, čo samozrejme problémom je. Je však tiež pravda, že už súčasné štatistiky užívania návykových látok a nelátkových závislostí sú v ČR zúfalé. 

Pokiaľ chcete o organizácii vedieť viac, prípadne požiadať o spoluprácu pri službe mladým, všetko potrebné nájdete na ich webových stránkach:

https://www.teenchallenge.cz/
https://teenchallenge.sk/

Eva Bechná pracuje ako pastoračná asistentka v zbore Cirkvi bratskej v Žiline. V zbore sa okrem iného venuje dlhodobo práci s deťmi a mamičkami a tiež vydávaniu zborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.