Každý z nás si na začiatku roka 2021 stanovuje nejaké ciele. Aj keď v súčasnej situácii nevieme veľa plánovať, ciele si treba stanoviť, aby náš život nebol iba takou „honbou za vetrom“ ako hovorí Kazateľ. Aj apoštol Pavol mal svoje jasné ciele, čo vyjadril v 1. Korinstkým 9, 19-27. S veľkou urgenciou mu záležalo na zvestovaní dobrej správy. Na večných hodnotách. Aj my si potrebujeme teraz, na začiatku roka, rovnako stanoviť ciele, ktoré sú kvalitné. Ciele, ktoré majú večnú hodnotu. A to ako jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, ako cirkvi… mládeže. 
Čo sú príležitosti a výzvy pre cirkev v roku 2021? Túto otázku položil Janči Máhrik, kazateľ Za kostolom, v rámci novoročných online bohoslužieb niekoľkým hosťom. Tu je skrátený prepis ich odpovedí, snáď budú pre Teba inšpiráciou:

Marián Kaňuch, farár Evanjelickej cirkvi a.v., Žilina

Cirkev by mala nejaký čas premýšľať, reflektovať, čo sa stalo v minulom roku. Než sa znovu rozbehneme, mali by sme si sadnúť, premýšľať, modliť sa a hľadať konkrétne cesty ako ďalej. 
Minulý rok urýchlil procesy v cirkvi, ktoré by prišli o niekoľko rokov. Jedným z toho je využívanie on-line sféry. Aj keď už jej máme dosť a túžime po osobných kontaktoch, nemali by sme ju odmietnuť, ale naopak ju využiť. Ale práve v rámci reflexie hľadať a premýšľať akým spôsobom a kde. 
Vzniká nám tu, vynára sa nová cirkev napriek celému spektru cirkví a denominácií. Niečo podobné cirkvi v prvých troch storočí. Jednoduché, vyznavačské, radikálne v nasledovaní Ježiša. Lebo ten minulý rok bol zároveň aj rokom prečisťovania a uvedomovania si, čo je dôležité

Lukáš Targosz – pastor cirkvi Element, Hradec Králové (Apoštolská cirkev)

Cirkev by mala reflektovať dobu, v ktorej sa nachádza. V čase kľudu by mala burcovať za lepšiu víziu, aby sa ľudia posunuli k niečomu lepšiemu. V čase krízy sa role cirkvi mení. Skôr by mala upokojovať a uisťovať ľudí, že ich Boh má rád, že situácia nie je taká zlá ako vyzerá. Dáva ľuďom pocit spolupatričnosti, že niekam patria a tiež zmyslu, že to, čo robia, má význam. A to lokálne aj globálne. Videli sme veľké nadšenie, keď ľudia vedeli, že môžu pomôcť v týchto časoch prakticky aj finančne. Každý potrebujeme nejaký osobný cieľ alebo víziu, ako hovorí apoštol Pavol v 1. Kor. 15,58 : „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša práca nie je márna v Pánovi.“ Cirkev stále môže rásť. V kvalite, početne, i keď to, čo teraz robíme, nie je vidno, ale môže to priniesť veľké ovocie. A tak veríme, že v tomto roku uvidíme, že naša práca pre Pána Boha prináša výsledky. 

Bedřich Smola – kazateľ zboru Maják, Vsetín (Cirkev bratská)

Kresťanstvo som vždy vnímal ako hľadanie pravdy. V čase rôznych dezinformácií a konšpirácií je to veľká výzva pre nás ako kresťanov sa k tomu nepridať a zároveň ponúknuť alternatívny pohľad. 
S ohľadom na minulý rok by sme mali vytvárať možnosti ako prakticky pomáhať. Ĺuďom chýba, že nemôžu byť spolu a že nemôžu spolu slúžiť, tvoriť. To je veľká výzva. 
Až raz budeme zasa fungovať normálne, je otázka a výzva či budeme schopní vytvárať si v svojom živote priestor pre Pána Boha a pre druhých, aby sme im slúžili. Lebo v súčasných podmienkach bolo jednoduché sa vyhovoriť a nerobiť to.
Najzásadnejšou vecou, ktorú sme si minulý rok všimli bolo, že ľudí online cirkev nebaví, ale túžia byť spolu a spolu slúžiť, takže im cirkev ako komunita viac dáva zmysel. 

Ervin Mittelmann, kazateľ zboru Mozaika, Košice (Cirkev bratská)

Minulý rok ukázal nahú realitu. Viacej odhalil hriech, vnútorné napätie, hnev… Zlo ako keby explodovalo. Neexistuje svet civilný a cirkevný. Je tu iba svet hriechu a svet Božieho kráľovstva. Aj v cirkvi máme konšpirátorov, bláznov. Nerozdeľujme svety, ale kážme jasné evanjelium pre všetkých. Temnota je taká veľká, že máme veľkú príležitosť svietiť a kázať evanjelium. Venujme sa ľuďom, milujme ich, modlime sa za nich. Ĺudia sú zlomení, zničení, boja sa. Myslím si, že je veľký čas hovoriť si pravdu o temnote a hovoriť pravdu o svetle evanjelia a o svetle kvalitných vzťahov. 

Tibor Máhrik, kazateľ Cirkvi bratskej, Ostrava

Apoštol Pavol v liste Efezanom 6,12 hovorí, že nebojujeme s telom a krvou, ale ponebeskými mocnosťami, s kniežatami temnosti. To je skutočný nepriateľ evanjelia a cirkevného pohybu v dejinách ľudstva. V každej dobe má inú podobu, ale ich konštantný cieľ je paralyzovať autoritu Božieho slova a potom rozbiť vzťahy, komunitu. Takže v budúcnosti by sme sa mali usilovať pracovať s Božím slovom tak, že nás bude budovať, objavíme jeho pravdu, jeho váhu a jeho transformujúcu moc a že ho dokážeme posúvať tak, aby aj ľudia z necirkevného prostredia mu rozumeli a vedeli ho prijať. A tá druhá dimenzia je budovanie komunity. Aby bola vnútorne kvalitná, aby sme žili posvätený život hlboko zakorenení v Kristovi a zároveň, aby sme mali presah do spoločnosti, pretože to je naše poslanie.
Objav roka 2020: Cirkev nemá čakať, až ľudia prídu k nej, ale má ísť k ľuďom. Minulý rok neboli ľudia ani na ulici, v reštauráciách, obchodoch, ale boli na internete. Takže digitálny svet sa stal takým Aeropágom. Cirkev na to musela zareagovať a učiť sa to zvládnuť. 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.