Každý z nás si na začátku roku 2021 stanovuje nějaké cíle. I když v současné situaci nemůžeme moc plánovat, cíle je potřeba si stanovit, aby náš život nebyl jen takovou „honbou za větrem“ jak říká Kazatel. Také apoštol Pavel měl svoje jasné cíle, které vyjádřil v 1. Korintským 9, 19-27. S velkou urgencí mu záleželo na zvěstování dobré zprávy. Na věčných hodnotách. I my si potřebujeme teď, na začátku roku, stejně tak stanovit cíle, které jsou kvalitní. Cíle, které mají věčnou hodnotu. A to jak jednotlivci, rodiny, společenství, tak církev… mládeže.
 Co jsou příležitosti a výzvy pro církev v roce 2021? Tuto otázku položil Janči Máhrik, kazatel Za kostolom, v rámci novoročních online bohoslužeb několika hostům. Tady je zkrácený přepis jejich odpovědí, snad budou pro Tebe inspirací:

Marián Kaňuch, farář Evangelické církve a.v., Žilina

Církev by měla nějakou dobu přemýšlet, reflektovat, co se stalo v minulém roce. Než se znovu rozběhneme, měli bychom si sednout, přemýšlet, modlit se a hledat konkrétní cesty jak dál. 
Minulý rok urychlil procesy v církvi, které by přišly o několik let později. Jedním z nich je využívání on-line sféry. I když už jí máme dost a toužíme po osobních kontaktech, neměli bychom ji odmítnout, ale naopak ji využít. Ale právě v rámci reflexe hledat a přemýšlet jakým způsobem a kde. 
Vzniká nám tady, vynořuje se, nová církev napříč celému spektru církví a denominací. Něco podobné církvi v prvních třech století. Jednoduché, vyznavačské, radikální v následování Ježíše. Protože ten minulý rok byl zároveň i rokem pročisťování a uvědomování si, co je důležité.

Lukáš Targosz – pastor církve Element, Hradec Králové (Apoštolská církev)

Církev by měla reflektovat dobu, ve které se nachází. V klidném období by měla burcovat za lepší vizi, aby se lidé posunuli k něčemu lepšímu. V době krize se role církve mění. Spíš by měla upokojovat a ujišťovat lidi, že je Bůh má rád, že situace není tak zlá jak vypadá. Dává lidem pocit spolupatřičnosti, že někam patří a také smyslu, že to, co dělají, má význam. A to lokálně i globálně. Viděli jsme veliké nadšení, když lidé věděli, že mohou pomoct v této době prakticky i finančně. Každý potřebujeme nějaký osobní cíl nebo vizi, jak říká apoštol Pavel v 1. Kor. 15,58 : „Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.“ Církev stále může růst. V kvalitě, početně, i když to, co teď děláme, není vidět, ale může to přinést velké ovoce. A tak věříme, že v tomto roce uvidíme, že naše práce pro Pána Boha přináší výsledky. 

Bedřich Smola – kazatel sboru Maják, Vsetín (Církev bratrská)

Křesťanství jsem vždycky vnímal jako hledání pravdy. V čase různých dezinformací a konspirací je to velká výzva pro nás jako křesťany se k tomu nepřidat a zároveň nabídnout alternativní pohled. 
S ohledem na minulý rok bychom měli vytvářet možnosti jak prakticky pomáhat. Lidem chybí, že nemohou být spolu a že nemohou spolu sloužit, tvořit. To je velká výzva. Až jednou budeme zase fungovat normálně, je otázka a výzva, jestli budeme schopni vytvářet si ve svém životě prostor pro Pána Boha a pro druhé, abychom jim sloužili. Protože v současných podmínkách bylo jednoduché se vymluvit a nedělat to. Zásadní věcí, kterou jsme si minulý rok všimli, byla, že lidi online církev nebaví, ale touží být spolu a spolu sloužit, takže jim církev jako komunita víc dává smysl. 

Ervin Mittelmann, kazatel sboru Mozaika, Košice (Církev bratrská)

Minulý rok ukázal nahou realitu. Víc odhalil hřích, vnitřní napětí, hněv… Zlo jako kdyby explodovalo. Neexistuje svět civilní a církevní. Je tady pouze svět hříchu a svět Božího království. Také v církvi máme konspirátory, blázny. Nerozdělujme světy na civilní a církevní, ale kažme jasné evangelium pro všechny. Temnota je tak velká, že máme velkou příležitost svítit a kázat evangelium. Věnujme se lidem, milujme je, modleme se za ně. Lidé jsou zlomeni, zničeni, bojí se. Myslím si, že je velký čas říkat si pravdu o temnotě a říkat pravdu o světle evangelia a o světle kvalitních vztahů. 

Tibor Máhrik, kazatel Církve bratrské, Ostrava

Apoštol Pavel v listě Efezským 6,12 říká, že nebojujeme s tělem a krví, ale proti mocnostem, proti knížatům temnosti. To jsou skuteční nepřátelé evangelia a církevního pohybu v dějinách lidstva. V každé době mají jinou podobu, ale jejich konstantní cíl je paralyzovat autoritu Božího slova a také rozbít vztahy, komunitu. Takže v budoucnosti bychom se měli snažit pracovat s Božím slovem tak, aby nás budovalo, objevíme jeho pravdu, jeho váhu a jeho transformující moc a že ho dokážeme posouvat tak, aby i lidé z necírkevního prostředí mu rozuměli a dokázali ho přijmout. A ta druhá dimenze je budování komunity. Aby byla vnitřně kvalitní, abychom žili posvěcený život hluboce zakořeněni v Kristu a zároveň, abychom měli přesah do společnosti, protože to je naše poslání. 
Objev roku 2020: Církev nemá čekat, až lidé přijdou k ní, ale má jít k lidem. Minulý rok nebyli lidé ani na ulici, v restauracích, obchodech, ale byli na internetu. Takže digitální svět se stal takovým Areopagem. Církev na to musela zareagovat a učit se to zvládnout. 

Cílem leaderXpress je tvořit komunitu lídrů, kteří se mezi sebou podělí o to nejlepší ze svých zdrojů, zkušenosti a know-how.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.