Niektorí mladí ľudia si budúce povolanie (alebo službu) vyberajú zhruba v polovine obdobia dospievania, na konci strednej školy. Idú na vysokú školu alebo nastúpia do zamestnania s jasnou predstavou o tom, kam mieria. Mnohí ďalší ukončia strednú školu a nastúpia na vysokú bez toho, aby mali dostatočne jasno v tom, čo chcú robiť a čoho chcú dosiahnuť. V priebehu štúdia aj niekoľkokrát zmenia hlavný odbor. Môžu striedať zamestnanie. Alebo sa rozhodnú narýchlo, čo v nich neskoršie vyvolá pocit, že sú lapení do paste a svojho rozhodnutia ľutujú. 

Príčiny ťažkostí pri voľbe povolania alebo služby

 • Tlak rodiny (tlak nasledovať povolanie rodičov, tlak rozhodnúť sa čo najskôr)
 • Spoločenský tlak (tlak zo strany školy, komunity, cirkevného zboru)
 • Okolnosti (nedobrá atmosféra domova – rýchly únik, finančné tlaky)
 • Výsledky z minulosti (slabé výsledky na strednej škole limitujú ďalšie smerovanie)
 • Osobnosť (či je človek orientovaný na ľudí alebo je skôr analytický a podnikavý)
 • Záujmy a schopnosti
 • Hodnoty 
 • Teológia (poslušnosť voči Bohu)

Dôsledky pri zlej voľbe služby alebo povolania

 • Nespokojnosť 
 • Nestabilita
 • Emocionálne problémy
 • Nízka sebaúcta
 • Duchovné dôsledky (pocit, že Boh nás opustil)

Biblický pohľad na voľbu povolania alebo služby

 1. Boh človeku prikazuje, aby pracoval. Lenivosť odsudzuje.
 2. Poctivá práca robí človeku česť.
 3. Nemáme pracovať nepretržite (Boh ustanovil deň odpočinku)
 4. Človek by mal pri práci uplatňovať svoje jedinečné dary a práca by mala byť v súladu s jeho povahou. (v ideálnom prípade by mala využívať jeho dary)
 5. Kresťan by s mal pri práci usilovať o vynikajúce výsledky.
 6. Pri voľbe povolania by sa človek mal nechať viesť Bohom

Reakcia na otázku voľby povolania alebo služby

Voľba povolania alebo služby je hlboko osobné rozhodnutie. Nikto by ho nemal robiť za druhého človeka. Napriek tomu môže pracovník s mládežou, kazateľ, rodič alebo učiteľ pomôcť dospievajúcemu ujasniť si, aké má možnosti a múdro sa rozhodnúť. 

 1. Načúvanie (poznať túžby, záujmy, schopnosti, nádeje a sny mladého človeka)
 2. Vcítenie 
  Empatiu môžete vyjadriť:
  1. Načúvajte pozorne verbálnu aj neverbálnu komunikáciu
  2. Prikyvujte
  3. Udržiavajte očný kontakt
  4. Nakloňte sa v kresle alebo na stoličke dopredu, aby ste dali najavo záujem.
  5. Hovorte láskavým a upokojujúcim hlasom
  6. Reagujte na najdôležitejšie výroky dospievajúceho („Takže hovoríš, že…“) a jeho gestá.
 3. Uistenie a povzbudenie
 4. Nasmerovanie
  1. otázka Božej vôle
  2. čo ho baví a čo mu prináša uspokojenie
  3. ako zvládnuť nevhodný tlak
  4. názory blízkych a priateľov
  5. test osobnosti
  6. prípadné obmedzenia
  7. možnosti ďalšieho vzdelania či školenia
  8. informácie o trhu práce
  9. sústavný a kvalitný život s Kristom
  10. princípy povolania do kresťanskej služby na plný úväzok
 5. Zapojenie (zúžiť možnosti voľby povolaní)6. Odborná starostlivosť (odporučiť profesionálneho poradcu)

Foto od Jon Tyson na Unsplash

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.