Natália Luptáková pracuje dlhé roky pre Scripture Union Slovensko, je tiež vo funkcii koordinátorky pre prácu s deťmi v Cirkvi bratskej. K deťom a dorastu má naozaj blízko a cez svoju službu a prácu má aj veľa kontaktov s ďalšími ľuďmi a organizáciami, ktorí takisto pracujú s deťmi. Je teda celkom logické a pochopiteľné, že sa chopila iniciatívy a pred pár rokmi stála pri založení platformy Pracujemsdetmi.sk

Na webovej stránke Pracujemsdetmi.sk som sa dozvedela, že za touto iniciatívou je Scripture Union. Čomu sa venuje Scripture Union?

Je to medzinárodná sieť, ktorej hlavnou prioritou je otvárať Bibliu všetkým ľuďom rôzneho veku. Pričom v každej krajine sa venujú rôznym aktivitám a rôznym generáciám podľa toho, ako je to potrebné. Niekde pracujú viac s literatúrou, niekde robia tábory, v Grécku majú napr. domov dôchodcov. Na Slovensku sme začali tiež literatúrou, neskôr sme sa venovali táborom pre deti a dorast a teraz znova sa venujeme publikačnej činnosti a vzdelávaniu učiteľov. 

Prečo vznikla táto stránka? Čo bolo tým impulzom pre Pracujemsdetmi.sk?

Vznikla na podporu spolupráce na Slovensku. Slovensko je pomerne malé a pracovníkov s deťmi v rámci evanjelikálnych cirkví nie je veľa. V rôznych zboroch ľudia vyrábali úplne nové materiály od začiatku, pritom ich niekde inde už dávno mali pripravené. Čiže snahou bolo spojiť všetkých týchto ľudí, aby o sebe vedeli, aby mohli spoločne zdieľať materiály, informovali sa o publikáciách, ktoré vychádzajú, o podujatiach, ktoré sa konajú či už sú to rôzne konferencie, vzdelávacie podujatia apod. S touto myšlienkou prišla už dávnejšie moja kolegyňa Lea Laurovičová, začala sa formovať pred piatimi rokmi, a k realizácii sme dospeli v roku 2019. Keď prišla korona, mali sme viacej času túto webstránku budovať a plniť ju materiálmi. 

Čo teda všetko stránka ponúka?

Jednak poskytuje veľký zoznam organizácií, ktoré pracujú s deťmi a boli ochotné sa tu registrovať. V tejto sekcii je uvedený popis o ich poslaní, kontakty na ich webové stránky, sociálne siete, každý sa vie preklikať k tomu, čo potrebuje. Ďalšia veľká časť sú podujatia, ktoré sa konajú alebo budú konať. Tie organizácie, ktoré sú zaregistrované, nás informujú o všetkých konferenciách, vzdelávacích akciách a iných podujatiach, ktoré pripravujú, prezenčné alebo online. Tie online podujatia sme využívali hlavne posledné roky. V lete sa robilo veľké mapovanie všetkých táborov, ktoré sa kde konajú na Slovensku, pre aké vekové kategórie a či sa môžu ľudia prihlásiť. Získali sme tak aj nové kontakty. Tretia veľká sekcia sú publikácie a materiály, ktoré sa dajú kúpiť v rôznych vydavateľstvách a organizáciách, rôzne novinky pre deti, pre rodičov, nové detské Biblie. Napríklad zo Slovenskej biblickej spoločnosti, z Kumránu, Porty alebo iných organizácií. A potom jedna veľká časť sú tieto zdieľané materiály, ktoré si robia pracovníci sami v zboroch. Sú to dosť kvalitné a užitočné veci, ktoré sa dajú veľmi dobre využiť. Takže nám vznikla dosť veľká online knižnica, kde si ľudia môžu stiahnuť zdarma, čo potrebujú. Je to prístupné pre všetkých, netreba sa ani registrovať. Je to rozdelené do kategórií ako napr.  biblické lekcie, piesne, biblické verše na učenie, vianočné materiály, veľkonočné, rodinné aktivity, hry…. Už je tam viac ako sto materiálov. 

Scripture Union spolu s ďalšími organizáciami pripravuje už viac rokov Konferenciu detskej služby. Objavili sa materiály na vašej webovej stránke?

Pravdaže. Na webe Pracujemsdetmi.sk sú nahrávky všetkých hlavných prednášok konferencie z posledných troch ročníkov. Môžete ich nájsť tu:

https://pracujemsdetmi.sk/nahravky-2022/

Občas využívame na besiedke tiež biblické lekcie Trueway Kids z tejto stránky.

Áno, tie sú uvedené v sekcii publikácií. Na webe je uvedený odkaz na ich stránku, kde sú biblické lekcie preložené z angličtiny. Je to tiež jedna zo spoluprác, ktorú sme objavili počas pandémie. Už skoro všetky lekcie sú preložené a keď začala vojna na Ukrajine, začali ich dokonca prekladať do ukrajinčiny. Všetko to robia dobrovoľníci a je to veľkou pomocou pre pracovníkov, ktorí majú v zboroch ukrajinské deti. Práve na takéto kritické situácie stránka slúži, že sa vieme informovať, čo je nové a čo je k dispozícii. 

Vyhľadávate materiály iba vy sami alebo aj pracovníci iniciatívne posielajú svoje veci?

Pomaly sa to rozbieha a už aj ľudia sami iniciatívne posielajú. To, čo je skvelé, že tie veci, ktoré tam uverejňujeme, sú vyskúšané priamo z praxe. Vieme, že na to deti dobre reagujú a preto to chceme posunúť ďalej. Preto všetkých povzbudzujeme, že ak majú čokoľvek, hoci len hru, pesničku, nech nám pošlú. My sme ochotní prípadne materiály upraviť, ak treba. Ale čokoľvek je veľkou pomocou. 

Natália, nielen, že ty sama pracuješ dlhodobo s deťmi, práci s deťmi sa venovala aj tvoja mama. Máte teda dlhoročné rodinné skúsenosti s touto službou. A teda určite sleduješ, ako sa táto práca za roky zmenila. Dnes sú deti iné, pomáhajú nám aj rôzne technické možnosti (napr. aj rôzne zoomy, videá), nedá sa to porovnať. Napriek tomu, myslíš si, že je na práci s deťmi niečo nadčasové?

Nadčasové je to, že deti potrebujú stále počuť evanjelium. Potrebujú ho počuť opakovane. Cirkvi niekedy majú pocit, že ak ho deti raz počujú, už to vedia. Ale pri deťoch to treba neustále hovoriť na každej besiedke, na každom tábore, na každom doraste. Aj keď sa menia metódy, alebo formy, ako to prezentujeme. Musíme vedieť, v čom deti žijú, čo ich trápi, aké témy prežívajú. Vyzretosť detí a informovanosť je vyššia, ale nemôžeme sa báť opakovať im evanjelium jazykom, ktorému rozumejú. Vyučovanie na besiedke v zbore je špecifické, často je tu veľká fluktuácia. Rodičia mnohokrát necítia ako záväzok doviesť deti každú nedeľu do besiedky. A vy ako učiteľ nemáte na čo nadviazať. Zvlášť korona tieto veci narušila. Ja učím v cirkevnej škole, kde sa s deťmi stretávam pravidelne, ale aj tu je ich pozornosť nie vždy dostatočná a preto sa treba často vrátiť k základom, znova opakovať. Ale toho sa netreba báť. Napokon aj my dospelí si musíme evanjelium opakovať. 

Keď sa jedná o zborové deti, ktoré od malička prichádzajú do zboru a do besiedky, sú vyučované v rodinách, tam to ešte ide. Ale ako v prípade detí mimo cirkvi? Ako s nimi pracovať? V lete prídu na tábor, potom odídu a častokrát s nimi stratíme kontakt. Ako toto riešiť?

Vlastne mám viacej skúsenosti s takýmito deťmi ako s cirkevnými. Pred 25 rokmi sme začali robiť v Scripture Union tábory pre deti „z vonku“. Robili sme anglické tábory, ktoré boli veľmi obľúbené, mali sme dokonca anglických dobrovoľníkov. Spolupracovali sme s cirkevnou školou Narnia a teda ak to boli deti z tejto školy, mohli sme na tábor nadviazať tak, že sme počas roka robili v škole kluby pre tieto deti. Ale ak to boli akékoľvek iné deti a zvlášť z Bratislavy, z veľkého mesta, tak sa nadväzujúce podujatia robili veľmi ťažko. Nebolo to na lokálnom princípe (napr. deti z jedného sídliska) a tak sa nedarilo pokračovať v začatom vyučovaní. To bol jeden z dôvodov, prečo sme časom prestali tábory robiť, pretože sme nemali následnú prácu. Tú považujem, za veľmi dôležitú. Oveľa lepšie funguje táto práca v menších lokalitách, mestečkách, dedinách, kde žijú ľudia viacej komunitne, bližšie k sebe. Tam sa dá budovať na susedských vzťahoch. Alebo pod hlavičkou jedného zboru, ktorý je určitým pojítkom a základňou. Odporúčam robiť potom následnú prácu počas týždňa, nie v rámci nedeľných bohoslužieb. To je často jediná šanca ako pokračovať s deťmi po táboroch, lebo rodičia „zvonku“ neprídu s deťmi na bohoslužby. Myslím si, že zborový tábor na lokálnej úrovni má z tohto hľadiska väčšie šance v nasledujúcej práci s deťmi ako tábor nejakej organizácie. 

Blížia sa nám Vianoce. Nedávno sme od teba do zboru dostali zaujímavý materiál: Vianočný príbeh na 50 slov. Môžeš k tomu niečo povedať?

Bola som súčasťou takej skupiny, ktorá rozmýšľala nad tým, ako vytvárať nové materiály na Vianoce. A tam vznikol tento materiál, ktorý sa mi veľmi páčil. Je to vianočný príbeh vyrozprávaný 50 slovami s ukazovaním. Tento príbeh je preložený do slovenčiny, do ukrajinčiny a ruštiny. V zboroch by sa to dalo použiť ako také krátke vystúpenie. Zvlášť v prípade, ak máte ukrajinské deti. Ale môžete vytvoriť aj niečo vlastné. Dobre sa dajú do tvorby vtiahnuť aj väčšie deti, dorastenci, mládežníci. S Vianocami je taký problém. Zvyčajne deti vedia veľmi dobre, čo sa stalo na Vianoce a ako sa stalo. Aj tak sa tešia najviac na darčeky. Ako poňať Vianoce v zbore a rodine, aby sa zvesť nestratila? Treba ich vtiahnuť do tohto rozmýšľania nad tým, čo sa vlastne stalo. A že Vianoce nie sú iba o narodení, čo pekne zachytil tento príbeh o 50 slovách. Prečo Ježiš prišiel? Preto, aby za nás zomrel. Tento aspekt Vianoc by sme nemali zanedbať, nemali by sme sa báť o tom hovoriť. 

Ďakujem za rozhovor. 

Webovú stránku nájdete tu:

https://pracujemsdetmi.sk/

Vianočný príbeh na 50 slov tu:

https://kniznica.pracujemsdetmi.sk/sk/resource/vianocnypribehna50slov

Materiály True Way Kids tu:

https://pracujemsdetmi.sk/publications/trueway-kids-lekcie-pre-predskolakov/

Eva Bechná pracuje ako pastoračná asistentka v zbore Cirkvi bratskej v Žiline. V zbore sa okrem iného venuje dlhodobo práci s deťmi a mamičkami a tiež vydávaniu zborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.