Tlak vrstovníkov môže byť ako negatívny, tak pozitívny. Skupiny mládeže v cirkevnom spoločenstve, veriaci kamaráti a starší súrodenci môžu napríklad vyvíjať pozitívny tlak. 

Tlak vrstovníkov môže však byť aj negatívny, a práve tento negatívny tlak trápi mnoho rodičov, učiteľov, kazateľov a vedúcich mládeže. Príčiny negatívneho tlaku vrstovníkov sa líšia a môže byť ťažké ich v konkrétnej situácii plne rozoznať. Napriek tomu je možné tieto faktory rozdeliť na vonkajšie vplyvy a vnútorné vplyvy.

Vonkajšie vplyvy:

High-tech životný štýl – zvyšuje množstvo negatívnych posolstiev a ponúk predkladaných deťom (deti trávia u televízie a počítače veľa času, nevenuje sa dostatok času komunikácii v rodine, spoločnej práci v domácnosti a hre). Deti majú tendenciu napodobňovať to, čo vidia v médiách a získavať veci, ktoré sú im predkladané ako „coolové“, aby zapadli medzi vrstovníkov.

Nedostatok jednoty v rodine – rodičia, ktorí sa hádajú, súrodenci, ktorí ubližujú, rodičia, ktorí stále pracujú a nezaujímajú sa alebo sú naopak príliš ochranitelskí. Dospievajúci v takých podmienkach majú sklon naplniť svoju potrebu prijatia a popularity prostredníctvom kamarátov. 

Vnútorné vplyvy:

Prirodzený medzistupeň na ceste k dospelosti – dospievajúci v období 12-17 rokov trávia iba polovinu času s rodičmi. Sú to fyzické a intelektuálne zmeny, ktoré ich mení a učí fungovať samostatne.

Nízke sebavedomie – dospievajúci, ktorí vidia sami seba ako neinteligentných, neobľúbených, sú viac ohrození tlakom vrstovníkov, pretože túžia po prijatí a uznaní. Majú dokonca tendenciu vyberať si kamarátov medzi ľuďmi na okraji spoločnosti.

Dôsledky tlaku vrstovníkov:

Experimentovanie – prvé pokusy (cigarety, alkohol, drobné krádeže apod.)

Strach a frustrácia – dospievajúci si podvedome uvedomujú, že vplyv kamarátov nie je dobrý a bojí sa, že budú pristihnutí „pri činu“

Depresia – pokusy prispôsobiť sa nevedú k naplneniu a dospievajúci sa cítia ešte opustenejší a bezmocnejší

Zmätok – hodnoty, ktoré by mali byť považované za správne, u kamarátov nefungujú (napr. premianti sa začnú schválne učiť zle, aby zapadli a neboli vystavení výsmechu vrstovníkov)

Následky – pokiaľ dospievajúci včas nerozpoznajú špatný vplyv alebo im nie je poskytnutá pomoc a podpora, môžu čeliť veľmi nepríjemným dôsledkom svojho jednania

Biblický pohľad na tlak vrstovníkov:

Písmo jasne hovorí o nebezpečenstve prispôsobovania sa. Rimanom 12,2 varuje: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.„

Boh nechce, aby sme robili to, čo svet okolo nás. Mali by sme mať osobnú slobodu a pri každom jednaní sa správne rozhodovať či ho budeme nasledovať alebo nie. Či nám prospieva.

Reakcie na tlak vrstovníkov – čo môže urobiť rodič, vedúci mládeže, učiteľ alebo kazateľ:

Načúvanie – dospievajúci potrebuje dospelých, ktorí mu aktívne a pozorne načúvajú

Vcítenie – akceptujte pocity mladého človeka, bez toho, aby ste ho akokoľvek cenzurovali

Uistenie a povzbudenie – dospievajúci potrebuje byť prijatý a milovaný, potrebuje posilniť svoje dobré vlastnosti a schopnosti, aby si sám seba vážil

Nasmerovanie – vedenie a rada, ako čeliť tlaku vrstovníkov. Zo všetkého najdôležitejšie je citlivo povzbudzovať dospievajúceho k tomu, aby hľadal pomoc u Boha. 

Zapojenie – pomôžte mu, aby proaktívne čelil tlaku vrstovníkov.

Odborná starostlivosť – do riešenia problémov je dobré zapojiť všetky dostupné zdroje – rodičia, podpornú skupinu, kvalitnú skupinu mládeže, prípadne profesionálneho poradcu.

Viac detailov ku každému bodu nájdete v knihe Poradenství dospívajícím  

Článok bol so súhlasom 4D Ministries spracovaný na základe knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícím.

Autor fotky: cottonbro na Pexels

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.