Keď som si študoval knihu Skutkov, bol som oslovený viacerými kvalitami, ktoré som videl v živote apoštola Pavla. Pri pozornejšom skúmaní som zistil, že ide o nadčasové princípy, ktoré sú nevyhnutné pre každého lídra či nasledovníka Pána Ježiša. Totiž verný nasledovník zdieľa evanjelium, a tak vedie ľudí ku Kristovi. To prakticky znamená, že každý Ježišov nasledovník je lídrom. V nasledujúcich riadkoch sa podelím o šesť  princípov, ktoré nájdeme v 18. kapitole knihy skutkov, verše 18-23.  

I. Dodržiavaj svoje slovo  (plň svoje sľuby)! 

V 18. verši čítame: „Pavol si v Kenchreách dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub.“ Ide o nazarijský sľub, avšak svedčí o tom, že apoštol Pavol bol muž slova a dodržiaval sľuby. Biblia nás aj na iných miestach vedie k tomu, aby naše ,,áno“ bolo ,,áno“ a naše ,,nie“ bolo ,,nie“ (Mt 5, 37). Často tak ľahko sľúbime, napr.: ,,Budem sa za teba modliť, prídem ťa pozrieť, prídem ti pomôcť,…“ a potom to nedodržíme. Líder má ísť príkladom a má byť známy tým, že si stojí za svojím slovom. Dodržuj sľuby a záväzky, ktoré dávaš nielen ľuďom, ale aj sám sebe (od zajtra… nebudem toľko času tráviť pri TV, už nebudem jesť sladké tento mesiac, budem čítať, modliť sa pravidelne…). Ak sami sebe nevieme rozkázať, akú váhu majú naše slová pre duchovný svet? Nejde len o nejaké odporúčanie, ale o Boží príkaz. Pavol, muž plný Božieho Ducha, dodržal slovo, sľub! Ako líder buď známy tým, že dodržiavaš svoje slovo a sľuby, ktoré dáš. 

II. Buď príkladom! 

V 19. verši vidíme: „Keď prišli do Efezu, nechal ich tam. Sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi.“ Pavol neviedol ľudí do niečoho, čo sám nerobil. Keď hovoril o dôležitosti zvestovať Krista, sám šiel príkladom. Vedúci sa často hnevajú, keď ľudia meškajú na programy. Ale oni sami majú s dodržiavaním času problém. V prípade, že sa dohodneme na konkrétnom čase stretnutia a sami meškáme, nie jednorázovo ale opakovane, nie sme dobrým príkladom. Sme mestom postaveným na vrchu a náš život kričí hlasnejšie ako naše slová. Pre nás sa môžu Bohu rúhať (R 2,24) alebo ho môžu oslavovať (1Pt 2,12). Pavol, muž plný Božieho Ducha, bol príkladom. Ako líder vždy veď príkladom! 

III. Nedávaj lacný súhlas a nauč sa prijímať nesúhlas!

Vo verši 20 je napísané: „Keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, nesúhlasil.“ Apoštol Pavol vedel povedať NIE, keď to bolo potrebné. Mnoho kresťanov služobníkov, ako aj ja sám, často nevie povedať NIE a potom to spôsobuje problémy či trápenie, napr. strata radosti v službe, vyhorenie. Totiž potreby tu vždy budú. Každé naše ÁNO zároveň znamená NIE pre niečo iné. Ak povieme áno TV, potom nie knihe. Ak povieme áno jednému človeku, potom nie druhému. Máme obmedzený čas a Biblia nás vyzýva múdro s ním narábať. (Ef 5,16) Byť Boží neznamená na všetko povedať ÁNO, ale znamená to povedať ÁNO na Božie veci v správny čas! S tým súvisí, že ako lídri sa potrebujeme naučiť prijímať aj nesúhlas (tu kresťania akceptovali Pavlove NIE). Mnohí kresťania, keď dostanú negatívnu odpoveď, sú náchylní uraziť sa. Majú problém sa odosobniť, a preto berú negatívnu odpoveď veľmi osobne. Nerozlišujú medzi tým, keď môj nápad či návrh dostal červenú, ale nie moja osoba. Na našom vzťahu sa predsa nič nemení. Pavol, muž plný Božieho Ducha nedával na všetko súhlas! Ako líder, nedávaj lacný súhlas a zároveň sa nauč prijímať nesúhlas!

IV. Pripomínaj si, že Boh má vždy posledné slovo v tvojom rozhodovaní sa!

Verš 21 hovorí: „no pri rozlúčke povedal: „Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A odplavil sa z Efezu.“Tento princíp nájdeme nielen u Pavla, ale vidíme ho aj u Jakuba (Jk 4,14-15). Nikto nemá istotu zajtrajška. Vedomie toho, že On má posledné slovo, nás vedie k pokore a odkázanosti na Neho! Vieme, že sami to nezvládneme a že to nie je o nás. Toto nás nemusí desiť, ale naopak tešiť, že nie sme v tom sami, lebo Boh je s nami. Pavol, muž plný Božieho Ducha si uvedomoval, že Boh má vždy posledné slovo v jeho rozhodovaní a on sa nevie za nič zaručiť! Ako líder si pravidelne  pripomínaj, že Boh má vždy posledné slovo.

V. Zaujímaj sa o ľudí a rob to vedome a cielene! 

Verš 22 hovorí: „Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie.“ Pavol sa zaujímal o ostatných bratov a sestry. Božie slovo nás pozýva k tomu istému, aby sme nemysleli len na seba. Nemajme len nedeľné, pracovné, profesionálne vzťahy. Ak komunikujeme a voláme si len vtedy, keď niečo potrebujeme, tak máme len pracovné vzťahy. Cirkev je rodina, ktorá ďaleko presahuje pracovné vzťahy a zahŕňa úprimný, nezištný záujem. Ako lídri buďme iniciátormi. Pavol, muž plný Božieho Ducha, sa zaujímal o ostatných bratov a sestry! Ako líder sa zaujímaj o ostatných vedome a cielene aj keby si ty z toho nič nemal. 

VI. Investuj do ľudí!

Verš 23 hovorí, že „tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez galatskú krajinu a Frýgiu a posilňoval všetkých učeníkov.“ Pavol posilňoval, povzbudzoval a budoval veriacich. Verím, že toto má robiť každý líder. Mnohí by radi zmenili celý svet, ale každý z nás môže mať podiel na zmene celého sveta jedného človeka. Všímaj si jednotlivcov, buduj ich, slúž im a investuj do nich! Pavol, muž plný Božieho Ducha to robil.

Zhrnutím: 

šesť veršov, šesť princípov pre Ježišových nasledovníkov a lídrov (Sk 18, 18 – 23)

  1. Dodržiavaj svoje slovo  (plň svoje sľuby)!
  2. Buď príkladom!
  3. Nedávaj lacný súhlas a nauč sa prijímať nesúhlas!
  4. Pripomínaj si, že Boh má vždy posledné slovo v tvojom rozhodovaní sa! 
  5. Zaujímaj sa o ľudí a rob to vedome a cielene! 
  6. Investuj do ľudí!

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.