All posts by Tyler Patty

Tyler Patty

Tyler Patty

Tyler žije v Ostravě se svou manželkou Larou a dvěmi syny, Judah a Asher. Tyler vyrostl jako syn misionářů v České Republice, a po vystudování bakaláře a magistra v oblasti biblistiky a hebrejštiny se vrátil do Česka podporovat mladé vedoucí v církvi skrze tréninky a teologické vzdělávání. Tyler slouží jako starší v církvi ClicKostel, slouží ve vzdělávacím týmu Křesťanské akademie mladých, a je také ředitelem kampusu ForMission College v ČR, která nově nabízí mladým evropským vedoucím akreditovaný britský bakalářský program v oblasti “Teologie, misie, a služby.”

3 tipy pro kázání mládeži

Znám ten pocit dobře. Po dlouhé přípravě předstoupím před mladé lidi se slovem které změní lidské životy navždy. Při sestoupení z pódia mám ale jen...