V marci 2021 organizovalo TCKompas konferenciu pre pracovníkov s mládežou s názvom Ovca Zet, kde sa hovorilo o Pastierovi, ktorý pozná, vedie, sprevádza, chráni a žehná a tiež o tom, ako slúžiť generácii Zet. Tento príspevok bol určený do tzv. Jarmoku, čo bola séria krátkych, rýchlych a jednoduchých zamyslení. 

Pestré stáda

Taká je naša skúsenosť, že v našich stádach máme aj čierne ovce, pretože naše stáda by nemali byť jednofarebné. Keď sa pozrieme na to, kým sa obklopoval Ježiš, kto boli ľudia, ktorým Ježiš slúžil, vidíme, že to boli najrôznejší ľudia. Aj takí, ktorých by sme označili za čierne ovce. Napadá mi napríklad taký colník Matúš, ktorý bol čiernou ovcou svojej komunity. Keď ho Ježiš zavolal, aby ho nasledoval, ľudia sa možno Matúšovi vyhýbali a báli sa, či je vôbec bezpečné byť ďalej s Ježišom, pretože Matúš bol zradca a kolaboroval s okupantami svojho národa – Izraela. Takže, keď pozrieme na Ježišov príbeh, stretával sa s čiernymi ovcami, mal ich medzi sebou a tak by mali byť súčasťou aj našich stád. 

Kto je „čierna ovca“?

Čiernu ovcu chápem ako člena spoločenstva, ktorý nie tak ľahko zapadá, ba priam vyčnieva. Čiernu ovcu poznáte podľa toho, že ak ste v tíme, tak práve tento človek je častou témou vašich rozhovorov. Tam, kde sa tento človek objaví, vznikne „vzrúšo“. Ĺudia prídu za vami a lídrami tohto človeka riešiť lebo nevedia, čo majú robiť. Takýto človek má napríklad komplikovaný príbeh, či tip povahy alebo kladie nepríjemné otázky alebo má úplne iné názory než zvyšok skupiny. Ja by som skúsil v pár minútach načrtnúť nejakú schému či graf alebo pár myšlienok, čo mne pomáha sa dobre starať o čiernu ovcu. Lebo by som bol rád, ak by sa nám to darilo starať sa aj o čierne ovce v našich stádach. 

Vlci v ovčom rúchu

Skôr než to nakreslím, tak treba doplniť, že Ježiš nás upozorňuje na vlkov v ovčom rúchu. A niekedy človek, ktorý vyčnieva z davu alebo vytvorí nejaký rozbroj, nemusí byť čiernou ovcou, ale môže byť vlkom v ovčom rúchu. Ježiš to spomína v Matúšovi 7,15. Vlka spoznáme podľa toho, že jeho úmyslom je ničiť a jeho stratégiou je klamstvo a manipulácia. To prináša zlé ovocie, ktoré je dôsledkom tohto pokrytectva. Takže ak poznáte niekoho, kto preukazatelne ničí spoločenstvo, to je iná kategória, ktorá si zaslúži samostatnú pozornosť, no teraz o nej hovoriť nebudem.

Ako sa starať o „čierne ovce“?

Stádo vyjadrím trojuholníkom, kde na vrchole tohto trojuholníka sme ja a ty, lídri, pretože my to chceme vyriešiť, postarať sa o čierne ovce v našom spoločenstve. Ja alebo ty sme vedúci nejakej komunity. Na ďalšej hrane trojuholníka je čierna ovca a na poslednom vrchole sú ostatné ovce, ľudia z komunity. Prvá osoba, s ktorou dokážeme niečo spraviť, sme my sami. Teda vrchol trojuholníka. Funguje to tak, že ak sa ja začnem nejako správať voči čiernej ovci, ak sa ja nejako správam voči ostatným ovciam, tak tým pomáham dynamike medzi čiernou ovcou a ostatnými ovcami. Ja môžem voči čiernej ovci zaujať zdravý postoj. Keď si vyriešim svoj postoj, tak tento postoj modelujem pre ostatných a vediem ich k tomu, aby taktiež takýto postoj zaujali. Potom ako taký pastier vediem, manažujem vzťah medzi čiernou ovcou a zvyškom stáda a budujem mosty. Pokúšam sa ukázať im svet očami toho druhého a nejako ich prevediem vo vzájomných vzťahoch. Gro práce na tejto dynamike sa odohráva v srdci. Dalo by sa povedať, že starostlivosť o čiernu ovcu začína prácou na srdci stáda

Práca na srdci stáda

Postoj: SÚCIT
a) príbeh
b) perspektíva

Skutky: LÁSKA
a) pozri na seba
b) milovať ako Ježiš
c) pravda a láska

Ta práca má dva rozmery. Prvým rozmerom je práca na postoji. A tým postojom je súcit. Viesť stádo k súcitu. A druhý rozmerom sú: skutky vychádzajúce zo srdca. A tým je láska. Pričom lásku nechápem ako pocit, ale ako konkrétne kroky. 

Najčastejšia charakteristika Ježiša v Novej zmluve je práve súcit. A to aj vo chvíľach, keď napr. Ježiš plače nad mestom, ktoré nerobilo pokánie. Ježiš, ktorý sa dokázal nahnevať a poprevracať stoly, je najčastejšie charakterizovaný ako súcitný, lebo súcití s ľuďmi.  Pre nás je to veľká výzva, pretože, keď máme niekoho, kto vyčnieva z davu, môžeme skôr pociťovať hnev, frustráciu z toho, že sme stratili komfort, alebo kontrolu, alebo tie naše zabehané kruhy. Alebo máme strach z toho, čo sa práve deje. A o to viac potrebujeme pestovať súcit, ktorý nás potom vedie k láske. Súcit vieme pestovať napríklad príbehom

Príbeh a perspektíva budúcnosti „čiernej ovce“ 

Snažíme sa porozumieť príbehu človeka, pretože keď počujeme príbeh, ktorý stojí za jeho správaním, tak tohto človeka začneme vnímať inak. Steve Covey v svojej knihe Sedem návykov úspešných ľudí spomína jeden skutočný príbeh. Cestoval metrom, spolu s ním bol vo vagóne otec s deťmi. Deti robili neskutočný rozruch, čo všetkým cestujúcim vadilo, tak otca napomenuli. Otec sa im začal ospravedlňovať a vysvetľoval, že práve ide z nemocnice, kde umrela jeho žena a nevie, ako to teraz povie svojim deťom. A Steven hovorí, že v celom tom vagóne sa naraz zmenila atmosféra. A úplne inak sa k tomu otcovi začali správať. Myslím, že obrovská časť toho, ako pestovať súcit k čiernym ovciam je počuť ich príbeh. Ako sa dostali tam, kde sú dnes a kým sú. A druhá vec pestovania súcitu je, kam idú. A domyslieť to, ak by sa im nič v živote nezmenilo, kam by sa dostali? Vidieť ich príbeh celej minulosti a budúcnosti v perspektíve, je prvým krokom pestovania súcitu. 

Skutky lásky

Čo sa týka skutkov lásky, tam mám tri tipy. 1) pozrieť sa na seba, akí sme naozaj. Je pravda, že každý z nás je tak trocha čiernou ovcou. Ježiš zomrel za každého z nás. Každý z nás potrebuje byť zbielený. Stávať sa belším. 2) milovať ako Ježiš. V Jánovi 13:34 čítame, že Ježiš hovorí učeníkom: „Milujte iných tak, ako som ja miloval vás“. Je ľahké milovať tých, ktorí nás milujú, ale Ježiš hovorí: „Milujte iných tak, ako ja vás“. A potom ešte dodáva: „… A podľa toho spoznajú, že ste mojimi učeníkmi, že máte takúto lásku medzi sebou“. Je to láska, ktorá niečo stála a stojí a Ježiš na druhý deň, čo toto povie, tak zomiera za svoje ovce, za všetky ovce. A platí tu najvyššiu cenu. A to je ten jeho odkaz: Milujte takouto láskou, ktorá niečo stojí. 3) pravda a láska. Nie len poťapkať sa po pleci a vypočuť si príbeh, ale vzájomne sa viesť. Pravda a láska je v Efežanom 4 spomenutá v kontexte dorastania do Krista. Viesť sa k tomu, aby sme boli podobnejší Kristovi. Aby sme mali voči sebe empatiu, aby sme si rozumeli, aby sme sa voči sebe patrične správali. Takže viesť ľudí k tomuto typu lásky. 

Stádo, ktoré svieti

Jeden indický duchovný (pravdepodobne to bol hinduista), vravel kresťanskému pastorovi: „My hinduisti vieme v mnohom smere slúžiť rovnako ako vy kresťania. Vieme spievať zaujímavé piesne so silným duchovným zážitkom, vieme viesť modlitby, meditácie, vyučovať, ale jedna vec, ktorú nevieme tak ako vy, je vytvoriť taký tip komunity, aký máte vy, kresťania.“ Komunita, ktorá je rodinou, kde sú starí, mladí, bohatí, chudobní, ženy, muži, vzdelaní, nevzdelaní, všetci. A žijú Ježišovu lásku. Tak to je moje prianie, aby toto bolo niečo, čím budeme svietiť do sveta okolo nás. Stádo, ktoré zdravým spôsobom prijíma čierne ovce, svieti do sveta.

Foto od Topich na Unsplash

Eva Bechná pracuje ako pastoračná asistentka v zbore Cirkvi bratskej v Žiline. V zbore sa okrem iného venuje dlhodobo práci s deťmi a mamičkami a tiež vydávaniu zborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.