The Bible Project je údajně výsledkem spolupráce dvou přátel, kteří byli spolubývajícími na Multnomah Bible College: Tim Mackie je mimořádný profesor Starého zákona na evangelikálním Western Seminary v Portlande, stát Oregon. John Collins je zase odborník na vizuální komunikaci. Svůj společný projekt o Bibli rozběhli v roce 2014. Už nějaký čas máme tato biblická videa i ve slovenštině. Jedním z těch, kteří se o to zasloužili, je Marián Cabadaj z Církvi bratrské v Žilině.

Majo, jak ses k tomu dostal, jaký je za tím příběh?

M: Bible Project znám už hodně dlouho. Kdysi jsme ho používali na tréningu mládežnických vedoucích. S Jančim Máhrikem se nám líbil způsob, jak vysvětlují práci s Biblí. Pouštěli jsme vedoucím anglická videa a Janči upravoval plakáty k videím ve photoshopu. Anglické nápisy měnil na slovenské a vedoucím jsme je potom vytiskli. Už tehdy jsme měli chuť spolupracovat s touto americkou organizací a připravovat slovenské verze. Na naši komunikaci však v Americe nikdo nereagoval a dokonce jsme později zjistili, že už tady na Slovensku někdo je, kdo to připravuje. Nakonec se to tak vykrystalizovalo, že tato skupina to už z personálních důvodů nemohla dělat a doporučila nás jako své nástupce. A Bible Project začal komunikovat se mnou jako s potencionálním reprezentantem na Slovensku. 

Jak to pokračovalo? 

M: Vyžádali si jakýsi vzorek. Měli jsme ukázat, jestli máme dostatečnou techniku a schopnosti na to, abychom připravili kvalitní grafiku, zvuk, animaci apod. Proto jsem se musel začít ohlížet po spolupracovnících. Šikovných lidí, kteří byli ochotni do toho jít, jsem naštěstí okolo sebe měl, i když tehdy jsme ještě ten vzorek, první text, nahrávali dost amatérsky. Ani jsme si neuvědomovali vážnost situace, že je to vlastně jakási zkouška, vstupní interview, jestli právě nás, náš tím, vyberou jako zástupce, kteří budou na Slovensku videa a materiály připravovat. Bible Project si chce držet určitou kvalitu a tu chce mít garantovanou i v národních jazycích.

A prošli jste?

M: Prošli. Nejdříve se asi měsíc nikdo neozýval a potom mi najednou volala Lea Laurovičová z Bratislavy ze sboru CB Paradox. Spolupracuje s Bible Projectom jako hlasová a jazyková poradkyně. Kontaktovali ji, poslali jí naši vzorovou nahrávku a pověřili ji, aby dohlížela na jazykovou a zvukovou správnost videí. Když dostala náš vzorek s mým hlasem, pořádně mě „zkritizovala“ (smích). Ty neumíš mluvit, ty zpíváš, ty nečteš správně čárky! (smích) Až tehdy jsem pochopil, co bylo v sázce při celém tom pokusu. Ale Lea se mi věnovala, vysvětlila mi, zaškolila mě, jak mám mluvit. A potvrdila nám, že jako tým budeme slovenské videa skutečně připravovat. 

To musela být pro vás velká věc, ale zatím jen začátek dlouhé cesty. Čím jste začali?

M: Podepsali jsme smlouvy, sesdíleli nám nějaké materiály a pustili jsme se do toho. Museli jsme si najít nějaký rytmus, jak budeme pracovat. Postupně nám začali posílat slovenské překlady, na základě kterých jsme měli začít připravovat první videa.

Překlady videí si neděláte sami?

M: Překlady dělá externí firma z EU, která zřejmě nemá zkušenosti s křesťanstvím. Narazili jsme tedy na problém, že ne všechno je dobře přeloženo. Například slovo „church“, které může znamenat i církev, oni překládali jako „kostel“. Apoštol Pavel by teda zakládal „kostely“ v Malé Asii, místo sborů. Takže každý tento překlad je potřebné ještě projít a upravit.

Ty jsi hlasový herec? Tvůj hlas slyšíme ve videích?

M: Ano, já jsem hlasový herec, Timotej Máhrik se stará o zvukovou nahrávku a Lea Laurovičová dohlíží, aby kvalita zvuku a způsob, jakým hovořím, jak vyslovuji, jak se vyjadřuji, byla správná (Orig. Language Advisor). Někdy se například v textu vyskytnou nějaké archaické biblické výrazy, které mohou být běžnému člověku nesrozumitelné. Zvlášť, pokud to poslouchá někdo, kdo není křesťan. I takováto slova se snažíme měnit. Např. v Bibli je správně slovensky napsané – „bol to bojovník Hospodinova voje“. Jenže pod slovem „voje“ si moderní člověk neumí nic představit a proto ho změníme na „vojska“. Timo Máhrik zastupuje jakýsi „hlas lidu“ a upozorňuje nás na tato slova. A protože já mám teologické vzdělání, tak zase přemýšlím nad tím, jestli zvolená slova korespondují s významem slov v původním jazyku. Lea je v konečném důsledku zodpovědná za výslednou „lokalizaci“, to znamená, jak to celé zní a jestli je to správně a spisovně. A někdy o tom diskutujeme, co je lepší. Někdy jsou ty původní překlady dost úsměvné. 

Když už se sjednotíte na textu, potom jdete nahrávat?

M: Ano, text se nahraje a zároveň ho pošleme Aďovi Husárovi, grafikovi, který na základě něho udělá tzv. poster, plakát. Takový plakát se připravuje ke každému videu a je jeho shrnutím v 2D. Pomocí obrázků a nápisů na jedné ploše kumuluje všechny informace z videa. Grafik dostane k plakátu také poklady, obrázky, anglické texty vymění za slovenské. A nakonec přichází Miloš Myjavec, který se věnuje animaci videa. Přičemž společnost Bible Project i nadále zůstává vlastníkem konečného produktu, tj. videí a jiných materiálů, i těch slovenských. My jsme jen „dodavatelé“, kteří to všechno připravují. Někdy nám videa vrátí a dají předělat, pokud s nimi nejsou spokojeni. A když už jsou skutečně definitivně hotové, tak Bible Project rozhoduje o tom, kdy budou přístupné veřejnosti. Ale potom jsou přístupné komukoliv a zadarmo.

Co je vizí Bible Projectu?

M: Materiály Bible Projectu se snaží zpřístupnit biblický příběh každému a kdekoliv. Na jejich webové stránce tvůrci říkají, že věří tomu, že Bible je jednotný příběh, který vede k Ježíši. A i když je Bible kniha starých příběhů, překypuje moudrostí, která je aktuální i pro náš moderní svět. Věří tomu, že přes tyto příběhy se mohou změnit jednotlivci i celé komunity. Proto jim záleží na srozumitelnosti materiálů a na tom, aby byly přístupné zadarmo. 

Jakým způsobem je projekt financovaný?

M: Je to nezisková, crowdfundingová organizace. To znamená, že jsou financovani z darů lidí.

Jaká různá témata nabízí Bible Project?
M: 
Mají různé série videí. Mají například vyučování o literárních žánrech Bible, o jazyku Bible (použití významných řeckých a hebrejských slov v Bibli), mytologii Bible a mnohé jiné. My děláme jen videa o biblických knihách. 73 videí o 66 knihách Bible. Tým se začíná a oni se rozhodnou, jestli se pro Slovensko budou připravovat i jiné série. 

Co jiné nabízejí kromě videí a plakátů k nim?

M: Mají například i takzvané „Classrooms“. Zájemci se mohou přihlásit a absolvovat vyučování na dané téma, např. Epištola Korintským. Mohou sledovat jednak vyučování s učitelem na videu a jednak si mohou stáhnout kompletní materiál k tématu v pdf. Když absolvují takové vyučování, dostanou certifikát. Dále mají podcast, který nahrávají. Také aplikaci, kterou je možné si stáhnout. 

Teď mluvíme o materiálech na původní domácí stránce v angličtině. Zdá se, že pro ty, kteří nemají jazykovou bariéru, je to velmi dobrý zdroj biblického studia. Jak dlouho pracuje váš tým, který se snaží tyto materiály přinést ve Slovenčině?

M: Někdy v dubnu 2022 jsme přes zoom sledovali spuštění prvního slovenského videa. Naši kolegové a mentoři z USA si dali na sebe všichni slovenské vlajky 😀 Bylo to pro nás významné datum. 

Jak se dostaneme ke slovenským videím?

M: Dostanete se k nim přes hlavní anglickou stránku bibleproject.com/Slovak, kde se vám otevřou všechny materiály, které jsou v tomto jazyce zpracované. Projekt je doteď přeložený do 53 jazyků a to i do takových, jakými je mandarínština, sinhálština, svahilština, ale i slovenština a čeština. Naše slovenská sekce zatím nabízí videa k biblickým knihám a k tomu plakáty. Španělé například spustili už i podcast, Němci prodej reklamních materiálů. Dá se předpokládat, že pro Američany jsme malá krajina a asi tady nebudou chtít rozběhnout jiné než tato videa. 

Videa znám, zdají se mi velmi dobrým studijním materiálem. Ty, jako kazatel, teolog, na co všechno by si je doporučil, že by se dali používat?

M: Je to nejsrozumitelnější a nejpřístupnější zdroj pro porozumění biblických knih. Líbí se mi na tom i to, že celý projekt je naddenominační. Nezastupuje žádnou církev ani teologický směr. Tento projekt mohou proto používat ve všech církvích a také i nekřesťané. Pokud dojde video na místo, které by mohlo mít různé interpretace, citlivě a neutrálně vyjmenuje tyto různé výklady. Můžeme to klidně nabídnout i našim přátelům, kteří se nevyznají v křesťanské terminologii. Ve videu se kromě jiného dozvědí i to, kdo kterou knihu psal, kdy ji psal, o co v ní jde a pod. To znamená, získají celkový přehled o tom, o čem ta která kniha je. Pokud by četli přímo tuto biblickou knihu, nemusí to být pro ně tak jasné. A potom bych to doporučil jakémukoliv křesťanovi, ať už čerstvému nebo dlouholetému. Pro každého to může být přínosem. Vím, že ve sborech na různých skupinkách a tréninzích používají videa a plakáty jako základ ke společné diskusi a uvažování. A třetí úroveň, kde se dají videa použít, je pro vedoucí ve sborech a jejich službě. Získají jasný přehled o tom, která kniha se věnuje jakému teologickému nebo praktickému problému, co znamená, že ji mohou použít při pastoraci. 

Určitě mi potvrdíš, že za tu dobu, kdy videa připravujete, jste se asi hodně naučili, že? 

M: Naučili jsme se jednak po odborné stránce. Tzn. ovládat nové technologie, mluvit do mikrofonu, ale i teologicky nám to hodně dalo. Všichni jsme dlouholetí křesťané, Bibli čteme hodně let a navzdory tomu, jsme se dozvěděli nové informace, které jsme si doposud nevšimli. 

Kolik slovenských videí je zveřejněných?

M: Vyrobili jsme jich í více, ale ještě ne všechna jsou zveřejněná. Nová smlouva už je celá online. Chystáme se na Starou smlouvu. Videa se objevují jednou za týden, vždycky v pátek. Zůstává nám okolo 35 videí. Některé knihy jsou rozděleny na 2 videa.

Uváděl jsi, že existuje i česká varianta.

M: S českým týmem jsme si volali, seznámili jsme se a povzbudili se. Společně jsme i přemýšleli, jak videa lépe propagovat, aby se dostala k co nejvíce lidem. 

Když skončíte Starý zákon a všechno už bude nahrané, máte ještě nějaké další plány?

M: V Americe je možné si objednat tzv. Cofee Table Book. To je velká kniha A3 s hrubou vazbou. Když ji otevřete, na jedné straně máte plakát k tématu a na druhé vypsaný text, který se čte ve videu. A takhle tam máte uvedeno všech 66 knih. Tohle bychom rádi vyrobili pro český i slovenský trh. Čekáme, jestli dostaneme povolení a také jestli bychom získali finance na vydání, aby to bylo za přístupnou cenu. Nejraději bychom chtěli, aby to bylo pro sbory zadarmo. Kdysi jsme si plakáty také tiskli a zakládali do zakládačů, Coffee Table Book by byla sofistikovanější verzí těchto zakladačů. 

Slovenské videa a plakáty najdete tady: https://bibleproject.com/Slovak/

Eva Bechná pracuje jako pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Žilině. Ve sboru se mimo jiné věnuje dlouhodobě práci s dětmi a maminkami a také vydávání sborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.