Americká organizace Think Orange poskytuje na svojí stránce www.thinkorange.com spoustu materiálů pro dětskou službu od předškoláků až po středoškoláky. Nabízí vyučovací lekce, přednášky, blog, podcast a každoročně organizuje velkou konferenci. 

Ve sboru apoštolské církve Element v Hradci Králové v České republice objevili tyto materiály před šesti lety a úspěšně je používají. Dokonce některé přeložili a vydali v češtině. O jejich propojení na projekt Think Orange jsem si povídala s Janou Ćmielovou, která má projekt na starosti.

V České republice a na Slovensku existují nějaké materiály pro vyučování dětí, ale není jich moc. Proč jste se rozhodli používat materiály Think Orange a jak jste se k nim dostali?

J: Zhruba před šesti lety docházelo ke generační obměně sboru. Nějaký čas jsme měli pouze malou skupinku dětí, ale hodně studentů. Potom se postupně ze studentů tvořila generace mladých rodičů a do besídky přibyli děti. A my jsme si uvědomili, že bychom měli přemýšlet a rozhlédnout se po skutečně dobrých materiálech, podle kterých bychom děti ve sboru vyučovali. Náš pastor Lukáš Targosz mě oslovil, jestli bych si to nevzala na starosti. 

Odkud jste začali hledat?

J: Prohlídli jsme si všechny do té doby dostupné materiály v Čechách, ale většina se nám zdála neaktuální nebo zaměřená na chronologické vyučování biblických příběhů, hlavně Starého zákona. To nám úplně nevyhovovalo. Chtěli jsme něco, co bude více postavené na osobě Pána Ježíše a na Novém zákonu. Shodou okolností byli u nás na návštěvě manželé ze Spojených států. Paní pracovala dlouho na besídce a ona nám doporučila materiály Think Orange, se kterými jejich sbor pracoval. Když jsme je prostudovali, byli jsme nadšení. Měli jsme pocit, že nám přesně vyhovují a tak jsme už dále nehledali. Začali jsme je překládat do češtiny. 

A nechtěli jste si je nechat pouze pro sebe!

J: Byli jsme nimi velice nadšení a v praxi se nám osvědčili. Když jsme po dvou letech měli už přeložený celý balík materiálů, napadlo nás, že by se určitě hodily i jiným. A tak jsme udělali korektury a grafiku a materiály vydali pro veřejnost, pro kohokoliv, komu by se hodily. 

V jakém rozsahu jsou teď k dispozici?

J: Teď už máme zpracované celé dva ročníky pro dvě věkové kategorie. První skupina jsou předškolské děti od 3-6 let a druhá jsou školáci od 7-12. V létě minulého roku jsme vydali druhý ročník.

V čem jsou materiály jiné než ty, které jste znali do té doby?

J: Vždycky na měsíc je jedna série. Každá série má jednu hlavní myšlenku a jeden verš. A na základě této myšlenky a tohoto verše je vystavěný program během celého měsíce. Například se podívejme na sérii, kterou jsme probírali minulý rok v září s předškoláky. Jako hlavní myšlenku jsme měli: Bůh mě miluje. A verš: „Nic nás nemůže oddělit od Boží lásky.“ Řím 8,39. A potom jednotlivé neděle jsme se z různých úhlů věnovali tomuto tématu. A tehdy jsme využívali i biblické příběhy, ale nešli jsme přesně chronologicky, ale spíš se používali jako ilustrace na vysvětlení tématu. Například jednu neděli jsme hovořili o tom, jak nás Bůh stvořil (Genesis), druhý týden se probíral příběh Abrahama (Bůh má pro nás plán), potom jsme se věnovali ztracené ovečce (Bůh nás zachraňuje, i když od Něho odejdeme) a nakonec jsme hovořili o Zacheovi (Bůh nás miluje za všech okolností). 

Na druhé straně je dobře, pokud děti biblické příběhy znají. Myslíte si, že přes materiály Think Orange mají šanci projít všechny hlavní příběhy Starého zákona?

J: V materiálech pro školáky určitě ano. Dokonce je v příbězích i určitý systém a chronologie. U malých dětí považujeme za důležitější budovat jejich vztah s Kristem a Pánem Bohem, než znát přesně a chronologicky biblické příběhy. I když při nich biblické příběhy používáme, více si povídáme a diskutujeme, aby si uvědomily, jaký je Bůh a co jim o Něm příběh říká. V létě, když je dětí méně, učíme z materiálu Bible vypráví o Ježíši (Sally Lloyd-Jones).Příběhy jsou tam pěkně chronologicky uspořádané, ale především upozorňují na to, kdo byl Ježíš. 

Původní americké stránky Think Orange nabízejí také spoustu přednášek a materiálů pro učitele besídky. Využíváte i ty?

J: My využíváme pouze lekce, o kterých jsme mluvili, ale organizace poskytuje také mnohé jiné zdroje. Každoročně organizuje velkou konferenci. Přeložili jsme ještě jednu tenčí knihu, která vysvětluje základní myšlenky projektu. Myšlenkou projektu Think Orange je propojit službu rodiny a církve při práci s dětmi. Žlutá představuje rodinu a červená církev. Spolu tvoří oranžovou, Orange. Pro budování víry budoucí generace je nejlepší spojení církve a rodiny. Tato brožurka je spíše na zamyšlení pro vedoucí pracovníky sborů.

A kromě základního vyučování, organizujete i nějaké jiné aktivity pro děti? Propojujete je nějakým způsobem s dětmi mimo církve?

J: V prostoru, kde se v neděli učí besídka, máme také dětský klub KidsPoint. Tam bývaly akce pro rodiny s dětmi také přes týden. Žel během dvou let covidu se to hodně omezilo. Dva roky po sobě jsme v létě organizovali tábor pro rodiny s dětmi. A potom individuálně, např. naše rodina bere v neděli do besídky děti od sousedů. Rodiče byli někdy taky s nimi, ale jenom jednou a potom už nepřišli. A dětem se na besídce moc líbí. Často jsme přemýšleli, jestli to má smysl, pokud děti chodí sami. A myslíme si, že to je dobré, protože tyto děti budou mít už navždy jedinečný zážitek z církve. 

Jaké tipy programů jste připravovali pro dětský klub, když fungoval?

J: V Hradci Králové na medicíně jsou zahraniční studenti, takže se i do sboru dostali anglicky mluvící. Díky nim jsme mohli otevřít angličtinu pro děti nebo pro rodiče. Kreativní setkání, kde si děti hrály s legem, nebo dělali různé chemické pokusy. Cestopisy pro děti.

Jak probíhaly takové cestopisy?

J: Prostor Kidspointu je naaranžovaný jako les. Jsou tam umělé stromy, dřevěný domeček. K tomu jsme si nechali ušít maňáska, lišku Dorotku. Liška Dorotka dělala při programech moderátorku. Ta kladla zahraničním studentům otázky. V Hradci je dostatek klubů pro děti, ale žádný z nich nedělal podobný program. Bylo to velice atraktivní pro celé rodiny. Hosté obyčejně donesli nějaké lokální jídlo, tancovali jsme lokální tance apod. 

Jak spolupracujete s rodiči dětí během nedělního vyučování?

J: Vždycky v neděli, když odevzdáváme děti rodičům po besídce, snažíme se s rodiči hovořit. V rámci materiálů pro vyučování Think Orange je také karta pro rodiče. Tu jim po vyučování odevzdáváme. Je tam hlavní myšlenka, kterou jsme vyučovali a tipy pro ně, jak ji v běžném životě podpořit. Je to potom už na nich, jak to použijí. V každém případě rodič ví, co jsme probírali. Podobně si povídáme o všem, co by jakkoliv souviselo s jejich dítětem během besídky. Měli jsme období, kdy vždy jeden rodič chodíval asistovat na besídku jako pomocník. Normálně chodíváme pouze dva učitelé. Tehdy chodil ještě třetí dospělý – rodič. Nemusel se připravovat, ale viděl, jak besídka probíhá a jak děti reagují. 

Jak rodiče všeobecně reagují? Máte jejich podporu? Spolupracujete dobře? 

J: Různí rodiče mají různá očekávání a někdy se stalo, že jsme je nenaplnili, protože jsme o jejich představách nevěděli. V tomto směru jsme si řekli, že je lépe si předem ujasnit a vykomunikovat, co vzájemně od sebe očekáváme. Protože každé dítě je jiné. Některé malé děti nedokážou vydržet a na besídce pláčou a chtějí maminku. My potřebujeme vědět, co od nás rodič očekává, abychom v podobné situaci udělali. Jestli máme dítě dovést okamžitě spět k rodičům nebo ho povzbudit a utišit. 

Jakým způsobem si vychováváte novou generaci učitelů?

J: Mnohé starší děti, když odejdou z besídky, touží na ní pomáhat jako vedoucí. Nějakou dobu pomáhají jako asistenti a postupně jim přidáváme zodpovědnosti, úlohy, které si mohou připravit a samostatně zvládnout. Materiály Think Orange jsou natolik podrobně vypracované, že je mohou kompletně převzít noví učitelé a nemusí se trápit, jak zvládnou přípravu. Zároveň my víme, co můžeme od hodiny čekat. Tyto materiály jsou teda z mnohého hlediska velmi praktické.

Lekce Think Orange v češtině si můžete objednat na stránce: https://element.cx/orange/ , kde se můžete podívat zdarma na základní lekci. 

Na stránce https://www.facebook.com/ElementKidsPoint se zase můžete podívat na programy dětského klubu pro veřejnost.

Eva Bechná pracuje jako pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Žilině. Ve sboru se mimo jiné věnuje dlouhodobě práci s dětmi a maminkami a také vydávání sborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.