Americká organizácia Think Orange poskytuje na svojej stránke www.thinkorange.com množstvo materiálov pre detskú službu od predškolákov až po stredoškoláky. Ponúka vyučovacie lekcie, prednášky, blog, podcast a každoročne organizuje veľkú konferenciu. 

V zbore apoštolskej cirkvi Element v Hradci Králové v Českej republike objavili tieto materiály pred šiestimi rokmi a úspešne ich používajú. Ba dokonca niektoré preložili a vydali v češtine. O ich prepojení na projekt Think Orange som sa rozprávala s Janou Ćmielovou, ktorá má projekt na starosti.

V Českej republike a na Slovensku existujú nejaké materiály pre vyučovanie detí, ale nie je ich veľa. Prečo ste sa rozhodli používať materiály Think Orange a ako ste sa k nim dostali?

J: Zhruba pred šiestimi rokmi dochádzalo ku generačnej obmene zboru. Nejaký čas sme mali iba malú skupinku detí, ale oveľa viac študentov. Potom sa postupne zo študentov tvorila generácia mladých rodičov a do besiedky pribúdali deti. A my sme si uvedomili, že by sme mali porozmýšľať a porozhliadnuť sa po skutočne dobrých materiáloch, podľa ktorých by sme deti v zbore vyučovali. Náš pastor Lukáš Targosz ma oslovil, či by som si to nezobrala na starosti. 

Odkiaľ ste začali hľadať?

J: Pozreli sme si všetky dovtedy dostupné materiály v Čechách, ale väčšina sa nám zdala neaktuálna alebo zameraná na chronologické vyučovanie biblických príbehov, hlavne Starú zmluvu. To nám úplne nevyhovovalo. Chceli sme niečo, čo bude viacej postavené na osobe Pána Ježiša a na Novej zmluve. Zhodou okolností boli u nás na návšteve manželia zo Spojených štátov. Paní pracovala dlhý čas na besiedke a ona nám odporučila materiály Think Orange, s ktorými ich zbor pracoval. Keď sme ich preštudovali, boli sme nadšení. Mali sme pocit, že nám presne vyhovujú a tak sme už ďalej nehľadali. Začali sme ich prekladať do češtiny. 

A nechceli ste si ich nechať iba pre seba!

J: Boli sme nimi veľmi nadšení a v praxi sa nám osvedčili. Keď sme po dvoch rokoch mali už preložený celý balík materiálov, napadlo nás, že by sa určite hodili aj iným. A tak sme spravili korektúry a grafiku a materiály vydali pre verejnosť, pre kohokoľvek, komu by sa hodili. 

V akom rozsahu sú teraz k dispozícii?

J: Teraz už máme spracované celé dva ročníky pre dve vekové kategórie. Prvá skupina sú predškolské deti od 3-6 let a druhá sú školáci od 7-12. V lete minulého roka sme vydali druhý ročník.

V čom sú materiály iné ako tie, ktoré ste poznali dovtedy?

J: Vždy na mesiac je jedna séria. Každá séria má jednu hlavnú myšlienku a jeden verš. A na základe tejto myšlienky a tohto verša je vystavený program počas celého mesiaca. Napríklad si pozrime sériu, ktorú sme preberali minulý rok v septembri s predškolákmi. Ako hlavnú myšlienku sme mali: Boh ma miluje. A verš: „Nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky.“ Rím 8,39. A potom jednotlivé nedele sme sa z rôznych uhlov venovali tejto téme. A vtedy sme využívali aj biblické príbehy, ale nešli sme presne chronologicky, ale skôr sa používali ako ilustrácia na vysvetlenie témy. Napríklad jednu nedeľu sme hovorili o tom, ako nás Boh stvoril (Genesis), druhý týždeň sa preberal príbeh Abraháma (Boh má pre nás plán), potom sme sa venovali stratenej ovečke (Boh nás zachraňuje, aj keď od Neho odídeme) a nakoniec sme hovorili o Zacheovi (Boh nás ľúbi za všetkých okolností). 

Na druhej strane je dobre, ak deti biblické príbehy poznajú. Myslíte si, že cez materiály Think Orange majú šancu prejsť všetky hlavné príbehy Starej zmluvy?

J: V materiáloch pre školákov určite áno. Dokonca je v príbehoch aj určitý systém a chronológia. U malých detí považujeme za dôležitejšie budovať ich vzťah s Kristom a Pánom Bohom než poznať presne a chronologicky biblické príbehy. Aj keď pri nich biblické príbehy používame, viacej sa rozprávame a diskutujeme, aby si uvedomili, aký je Boh a čo im o Ňom príbeh hovorí. V lete, keď je detí menej, učíme z materiálu Bible vypráví o Ježíši (Sally Lloyd-Jones).Príbehy sú tam pekne chronologicky, ale predovšetkým upozorňujú na to, kto bol Ježiš. 

Pôvodne americké stránky Think Orange ponúkajú tiež množstvo prednášok a materiálov pre učiteľov besiedky. Využívate aj tie?

J: My využívame iba spomínané lekcie, ale organizácia poskytuje aj mnohé iné zdroje. Tiež organizuje každoročne veľkú konferenciu. Preložili sme tiež jednu tenšiu knihu, ktorá vysvetľuje základné myšlienky projektu. Myšlienkou projektu Think Orange je prepojiť službu rodiny a cirkvi pri práci s deťmi. Žltá predstavuje rodinu a červená cirkev. Spolu tvoria oranžovú, Orange. Lebo pre budovanie viery budúcej generácie je najlepšie spojenie cirkvi a rodiny. Táto brožúrka je skôr na zamyslenie pre vedúcich pracovníkov zborov.

 

A okrem základného vyučovania, robíte aj nejaké iné aktivity pre deti? Prepájate ich nejakým spôsobom s deťmi mimo cirkvi?

J: V priestore, kde sa v nedeľu učí besiedka, máme tiež detský klub KidsPoint. Tam bývali akcie pre rodiny s deťmi aj cez týždeň. Žiaľ počas dvoch rokoch covidu sa to hodne obmedzilo. Dva roky po sebe sme v lete robili tábor pre rodiny s deťmi. A potom individuálne, napr. naša rodina bráva v nedeľu do besiedky deti od susedov. Rodičia boli niekedy tiež s nimi, ale iba raz a potom už neprišli. A deťom sa na besiedke veľmi páči. Často sme rozmýšľali či to dáva zmysel, ak deti chodia samé. A myslíme si, že to je dobré, pretože tieto deti budú mať už navždy jedinečný zážitok z cirkvi. 

Aké tipy programov ste pripravovali pre detský klub, keď fungoval?

J: V Hradci Králové na medicíne sú zahraniční študenti, takže sa aj do zboru dostali anglicky hovoriaci. Vďaka nim sme mohli otvoriť angličtinu pre deti alebo pre rodičov. Kreatívne stretnutia, kde sa deti hrali s legom alebo robili rôzne chemické pokusy. Cestopisy pre deti.

Ako prebiehali také cestopisy?

J: Priestor Kidspointu je naaranžovaný ako les. Sú tam umelé stromy, drevený domček. K tomu sme si nechali ušiť maňušku líšku Dorotku. Liška Dorotka robila pri programoch moderátorku. Tá kládla zahraničným študentom otázky. V Hradci je dostatok klubov pre deti, ale žiadny z nich nerobil podobný program. Bolo to veľmi atraktívne pre celé rodiny. Hostia zvyčajne doniesli nejaké lokálne jedlo, tancovali sme lokálne tance apod. 

Ako spolupracujete s rodičmi detí počas nedeľného vyučovania?

J: Vždy v nedeľu, keď odovzdávame deti rodičom po besiedke, snažíme sa s rodičmi hovoriť. V rámci materiálov pre vyučovanie Think Orange je tiež karta pre rodičov. Tú im po vyučovaní odovzdávame. Je tam hlavná myšlienka, ktorú sme vyučovali a tipy pre nich, ako ju v bežnom živote podporiť. Je to potom už na nich, ako to použijú. V každom prípade rodič vie, čo sme preberali. Podobne sa rozprávame o všetkom, čo by akokoľvek súviselo s ich dieťaťom počas besiedky. Mali sme obdobie, kedy vždy jeden rodič chodieval asistovať na besiedku ako pomocník. Normálne chodievame iba dvaja učitelia. Vtedy chodil ešte tretí dospelý – rodič. Nemusel sa pripravovať, ale videl, ako besiedka prebieha a ako deti reagujú. 

Ako rodičia všeobecne reagujú? Máte ich podporu? Spolupracujete dobre? 

J: Rôzni rodičia majú rôzne očakávania a niekedy sa stalo, že sme ich nenaplnili preto, lebo sme o ich predstavách nevedeli. V tomto smere sme si povedali, že je lepšie si vopred ujasniť a vykomunikovať, čo vzájomne od seba očakávame. Lebo každé dieťa je iné. Niektoré malé deti nevedia vydržať a na besiedke plačú a pýtajú sa po mamičke. My potrebujeme vedieť čo od nás rodič očakáva, aby sme v podobnej situácii urobili. Či máme dieťa doviesť okamžite späť k rodičom alebo ho povzbudiť a utíšiť. 

Akým spôsobom si vychovávate novú generáciu učiteľov?

J: Mnohé staršie deti, keď odídu z besiedky, túžia na nej pomáhať ako vedúci. Nejaký čas pomáhajú ako asistenti a postupne im pridávame zodpovednosti, úlohy, ktoré si môžu pripraviť a samostatne zvládnuť. Materiály Think Orange sú natoľko podrobne vypracované, že ich môžu kompletne prijať noví učitelia a nemusia sa trápiť, ako zvládnuť prípravu. Zároveň my vieme, čo môžeme od hodiny čakať. Tieto materiály sú teda z mnohého hľadiska veľmi praktické.

Lekcie Think Orange v češtine si môžete objednať na stránke: https://element.cx/orange/ , kde si môžete pozrieť zdarma základnú lekciu. 

Na stánke https://www.facebook.com/ElementKidsPoint si zasa môžete pozrieť programy detského klubu pre verejnosť.

Eva Bechná pracuje ako pastoračná asistentka v zbore Cirkvi bratskej v Žiline. V zbore sa okrem iného venuje dlhodobo práci s deťmi a mamičkami a tiež vydávaniu zborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.