Murári pri stavbe domu potrebujú lešenie. Postaviť lešenie nie je cieľom samo o sebe, má im pomôcť postaviť dom. Ak porozumenie Biblii a prácu s ňou prirovnáme k práci na dome, tak tipy v tomto článku sú práve tým lešením, ktoré nám ho pomáha stavať a zveľaďovať.

Už som spomínal, že ak chceme narábať s Bibliou poriadne, je to náročné, často nepriamočiara a dokonca i frustrujúce. Dnes sa však nechcem venovať základným presvedčeniam a východiskám pri takej práci – o tom boli minulé články. Namiesto toho je tu niekoľko praktických odporúčaní, ktoré pomáhajú pri tejto náročnej práci a ktoré sa mne osobne osvedčili.

1. Očakávania

„Veľká očakávania vedú k veľkým…“ Optimista by povedal „úspechom“, pesimista „sklamaniam“. Nech sa už nachádzame kdekoľvek na tomto spektre, platí, že očakávania ovplyvňujú naše jednanie. Ja som sa naučil, že pri práci s Bibliou je dôležité mať očakávania správne nastavené, aby sme predišli frustrácii a strate motivácie. Preto je môj úvodný tip, hoci sa na prvý pohľad nezdá praktický, o správnom premýšľaní: Nečakajte, že to pôjde hladko, rýchlo a ľahko. Ak si totiž budete myslieť, že to hladko, rýchlo a ľahko pôjde, a realita bude iná, môžete dospieť k omylu, že niečo robíte zle alebo že ste neschopný alebo že to vlastne nefunguje… No taktiež nečakajte, že to nepôjde vôbec – lebo potom ani nebudete mať dôvod sa do toho vôbec pustiť, alebo to budete po prvých pokusoch chcieť vzdať.  

2. Začiatok

Aj pre to je dobré začať, pokiaľ možno, niečím jednoduchším. Ak si ako prvú biblickú knihu, ktorú si chcete naštudovať, zvolíte Izaiáša, Rimanom alebo Exodus, tak to len zvyšuje šance, že sa zbytočne frustrujete. Dlhé knihy a knihy s komplikovaným obsahom obsahujú priveľa materiálu na to, aby ste sa z toho celého na začiatku vymotali. Na začiatku je potrebné vybudovať si správne návyky, naučiť sa klásť si správne otázky, získať inštinkty. To všetko ide lepšie, ak pracujete s niečím kratším a jednoduchším. Keď máte menej materiálu, ľahšie sa vám overuje, či idete správnym smerom. Ja odporúčam začať niektorými z malých prorokov – knihami, ako sú Jonáš, Aggeus, Joel, Malachiáš, Habakuk… Sú krátki a tematicky pomerne úzki.     

3. Mentor

Nájdite si mentora. Človeka, ktorý pozná Bibliu lepšie, ako vy, človeka, ktorý bude ochotný vás učiť, pomáhať vám, ktorý ocení vaše napredovanie a zároveň vás bude posúvať ďalej. Moje životné pozorovanie a skúsenosť je, že ľudia, ktorí sa niečomu nadšene venujú, sú všeobecne veľmi radi, keď o to niekto iný prejaví záujem, a ochotne budú svoje znalosti, poznatky a skúsenosti odovzdávať ďalej. Len treba nabrať odvahu a „otravovať“ ich s tým. Takže sa nebojte osloviť niekoho, kto miluje Bibliu, chce jej rozumieť a chce, aby jej rozumeli aj iní. Pravdepodobne sa vás ujme, alebo vás prípadne odporučí niekomu inému.  

4. Komunita

Komunita je v lepšom prípade doplnkom, v horšom prípade alternatívou k mentorovi. Dobré nápady často prichádzajú s diskusiou – keď môžete porovnávať vlastné myšlienky s nápadmi druhých a vidieť ich silné i slabé stránky v novom svetle. To, že sa musíte zaoberať príspevkami druhých ľudí vás núti kriticky o nich myslieť, a taktiež kriticky myslieť o svojich vlastných myšlienkach, keď reagujete na pripomienky druhých k nim. Taktiež vnímať myslenie druhých vás učí uvažovať spôsobmi, ktoré pre vás nemusia byť automatické či inštinktívne. Druhí zase môžu mať rovnaký úžitok z vás. 

Nájdite alebo vytvorte skupinu ľudí s podobnými presvedčeniami a dohodnite sa, že budete Bibliu cieľavedome študovať spolu a kriticky rozoberať svoje postrehy. Ak to nejde, tak aspoň skúste svoje myšlienky občas prebrať s niekým iným, aby vám tie rozhovory aspoň trocha nastavovali zrkadlo.   

5. Štafeta 

Dobrý spôsob, ako si overovať, utvrdzovať a spresňovať svoje myšlienky, je podávať ich ďalej. Keď učíte niekoho iného, je vhodné predpokladať, že ten človek o dotyčnej téme (v tomto prípade biblickej knihe) vie oveľa menej než vy. Preto potrebujete vy naozaj dobre rozumieť tomu, čo ho chcete naučiť – lebo aj tak potom bude zrejme vedieť menej, než vy – aspoň spočiatku. Aby jeho „menej“ však bolo „dosť“, vaše „dosť“ musí byť „viac než dosť“. Vysvetľovanie vecí druhým vás núti lepšie im rozumieť. Taktiež odkýva veci, o ktorých si myslíte, že im možno rozumiete, no keď príde na lámanie chleba, ukáže sa, že to nie je celkom tak – hlavne keď sa stretnete s nečakanými otázkami a postrehmi. 

Ako z tipov 3-5 vyplýva, veľmi dôležitý princíp „lešenia“ pri práci s Bibliou je nefungovať v sociálnom vákuu, ale s inými ľuďmi. Bola napísaná pre komunity ľudí a komunity jej nakoniec rozumejú lepšie než izolovaní jednotlivci. 

6. To všeeetko je, len oooo tebe?

Na záver chcem zdôrazniť, že takáto práca s Bibliou si vyžaduje veľkú dávku pokory, lebo bude znamenať, že budete musieť meniť svoje pohľady, názory a porozumenie. Skôr či neskôr (pravdepodobne dosť skoro) dospejete do bodu, keď niekto niečomu bude rozumieť lepšie ako vy, alebo keď niekto poukáže na diery vo vašich výkladoch. Preto mojim posledným kúskom lešenia pre vás je: nebojte sa zmeniť názor. Nebojte sa priznať, že niečomu ste nerozumeli tak dobre, ako sa dá. Nebojte sa prijať to, že sa máte v čom učiť a zlepšovať. Takáto pokora je veľmi oslobodzujúca, lebo vo vašom vnímaní presúva hodnotu z vás ako učiteľa Božieho slova na Božie slovo samotné. A to predsa chceme, nie? Neprinášať ľuďom seba, ale Krista.

Šimon má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, v skupinkách, 1 na 1 či kázaním. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii fičí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.