Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Genesis 1:1

Když otevřeme Bibli, tento text nás přivítá. Genesis je řecké slovo, které znamená „začátek“ nebo „počátek“. První slovo této knihy slouží i jako název pro celou knihu.

Kniha Genesis je součástí jednoho většího celku – Bible. Rozdělená do dvou částí, napsaná v průběhu přibližně 1 500 let, 40 autorů ve 3 různých jazycích se podíleli na tvorbě 66 knih, 1 189 kapitol, 31 187 veršů, 773 692 slov, 35 666 480 písmen. V tomhle obrovském díle první informaci, kterou vidíme, první zjevení Boha o sobě a o světě je: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zem.“ Tohle bude základem pro zbývajících 31 186 veršů a pro všechno, co se má stát.

Bůh něco udělal.

První biblické zjevení je to, že Bůh něco (s)tvořil. 

Bůh je nejlepším příkladem vedoucího. Dokonce, každý vedoucí a lídr má autoritu jen díky němu (Kol 1:16). Proto je tak důležité, že první krok největšího vedoucího, první vůdcovský akt je právě stvoření.

Stvoření je aktem vedení. Bůh stvořil to, co měl později vést. Boží stvořitelský akt v Genesis 1 a 2 jsou jeho první činy vedení, co jsou nám zjevené.

Tento fakt stvoření můžeme zkoumat z různých úhlů jako drahokam, který jinak reflektuje světlo podle toho, z jakého úhlu světlo přichází. A když se na to podíváme z pohledu vedení, nám z toho vyplývá jeden důležitý princip: vést znamená tvořit.

Lídr a manažér

Je důležité se zamýšlet nad rozdílem mezi lídrem a manažérem. Lídr je někdo, kdo tvoří. Jestli už vezme materiály, které jsou okolo něho a z toho tvoří něco nové (jako hrnčíř, který vidí potenciál v hlíně a vytvoří z ní krásný hrníček nebo mísu) nebo vezme prázdnotu a nicotu a udělá z ničeho něco (jako Bůh v Genesis), lídr je někdo, kdo tvoří novou realitu okolo sebe.

Na rozdíl od této definice vedoucího máme manažéra. Manažér nemá za úlohu tvořit něco nové. Naopak! Role manažéra je zachovat věci takové, jaké jsou. Starat se o to, co je. Udržuje systémy a procesy, které běží a snaží se z nich vytěžit maximum. 

Nechci při tomto příliš idealizovat roli vedoucího a ponižovat roli manažéra. V každém týmu potřebujeme správnou rovnováhu obou typů. A nemyslím si, že člověk je buď stvořen na vedoucí pozici, nebo naopak, má obdarování jen na manažérskou roli. Věřím, že manažér se může stát vedoucím za jistých předpokladů a že vedoucí může vykonat úžasnou práci manažéra.

Ale faktem zůstává, že vedoucí je ten, kdo tvoří.

Genesis nám nejen říká, že vést znamená tvořit, ale dává nám ukázku jak tvořit a z čeho tvořit.

  1. Proces tvoření: Genesis nám říká, že Bůh stvořil „nebe a zemi.“ Tohle však znamená něco mnohem většího než jen stvoření materiálního světa, oblohu a zemi, na které stojíme. Kniha Židům nám to podrobněji vysvětluje: „Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.“ (Židům 11:3) Bůh nejprve pracoval na tom, co bylo neviditelné a až potom udělal to, co bylo viditelné. Tohle můžeme aplikovat také na sebe. Často se honíme za tím, co je viditelné: chceme viditelný úspěch, viditelné rostoucí čísla (ať už ve financích nebo v počtech lidí), ale zanedbáváme to, co je neviditelné: naše návyky, náš duchovní život, naše zdraví (fyzické, duševní a duchovní), naše cíle, naše motivy. Víc si povíme ještě v pokračování série, ale základ pro vedení je začít s tím, co je neviditelné, protože z toho povstane viditelné.
  2. Materiál tvoření: Slovo „stvořit“, které se nachází v Genesis 1:1 je bará. Je to slovo, které používá jen Bůh v Bibli a kterým se označuje stvoření něčeho z ničeho (anebo ex nihilo). Bůh dokáže z ničeho stvořit něco, co je krásné a dobré (tohle slovo se neustále opakuje v Genesis 1). Bůh rád tvoří z ničeho něco krásné – podívejme se na příběhy Josefa, Mojžíše, Davida nebo Pavla, kromě jiných! Proto pokud jsi vedoucí a nevíš, co máš dělat, jsi na dobrém místě. Pokud máš pocit, že v rukou máš jen jedno velké nic, máš v rukou surový potenciál, ze kterého Bůh dokáže vytvořit úžasné věci, o kterých si ani nesnil!

Důležité je začít. Důležité je, že je potřeba něco udělat! Co je potřeba udělat? Pamatuj: vést znamená tvořit.

* Inspirované knihou LIDERhAZalGO od autora Edmunda Hernándeze, 2020.

Autor fotky: Lisa Fotios na Pexels

José, původem ze Španělska, je vedoucím mládeže v CB-Žilina (SK). Mimo jiné vede mládežnickou komunitu re.focus, kde slouží slovem, vede misijní skupinu a "hraje worship". José se naučil velmi rychle (za 6 měsíců) plynule slovensky, momentálně studuje na TCM.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.