51. Letný skupinkový výlet | K. M. a L. Š.

V tejto knihe sme pre vás pripravili dva výlety. Jeden v zime a jeden v lete. Myslíme si, že keď zoberieme dievčatá na dlhší čas mimo bežnej reality (hoci len na jednu noc a hoci len váš dom/byt alebo susedné mesto), dejú sa zaujímavé veci. Dievčatá môžeš spoznať v úplne inom kontexte, všímať si, ako reagujú na prácu (pri spoločnom varení), aké majú návyky, ako sa správajú v skupine počas dlhšieho času. A práve preto by sme chceli, aby si so svojou skupinkou zažila aj letný výlet, pretože ten ponúka aj iné outdoorové možnosti.

Pred odchodom môžeš pre dievčatá vyrobiť handmade pozvánku s podobným obsahom:

Milá ….!
A je pred nami dlho očakávaný skupinkový výlet, obsahujúci napríklad aj dievčenskú pyžamovú párty! Vezmi si so sebou pyžamo, zubnú kefku, tepláky (alebo šaty!). Zbaľ so sebou jedlo, sladkosti, Bibliu, zápisník a nejaké peniažky na autobus. Čaká nás veľké dobrodružstvo.

V tejto kapitole nájdeš pripravený obsah výletu (bude zážitkovo-vyučujúci, môžeš ho do programu tých dvoch dní vložiť tam, kde to najlepšie sedí vo svetle toho, čo iné ešte plánuješ). Odporúčame vopred si urobiť harmonogram podľa toho, ako vám to časovo vyhovuje (nájdi miesto, kde môžete na jednu noc prespať. Môže to byť aj váš zbor, ale väčšie dobrodružstvo je ísť napr. do vedľajšieho mesta). Skúste ísť spať nie úplne neskoro, aby ste na druhý deň vládali vnímať, čo má ešte Pán Boh pre vás prichystané. Je zodpovedné aj na pyžamovej party si trocha strážiť čas – aj keď, samozrejme, buď v tom citlivá a slobodne čas zmeň – napr. podľa hĺbky rozhovorov a nadväzovania vzájomných vzťahov. Odporúčame však nenaťahovať to dlhšie ako do pol druhej. Budíček si môžete dať kúsok pred ôsmou.

Témou tohto skupinkového výletu je Ježišova stratégia, ktorou zmenil svet. Je priamym pokračovaním poslednej skupinky, kde by si ich viac chcela vyzbrojiť na učeníctvo a hlavne sa spolu s nimi pozrieť na Ježišov príklad a model, ako to robil On sám. Ide o veľkú vec a preto ti prajeme veľa múdrosti, akou formou to dievčatám podať. Pokojne si toto vyučovanie rozdel na 2-3 bloky, alebo dokonca na 5 častí, keďže budeme hovoriť o 5 Ježišových výzvach.

Čo budeš potrebovať:

 • dva dni, jednu noc
 • miesto, kde by ste mohli prespať
 • plán stravovania, snacky
 • pre každé dievča zabaľ darček: zápisník, pero
 • hrubší papier A3, farbičky, fixy

Čo myslíš?

 1. Aký je tvoj príbeh? Kedy si prvýkrát počula o Ježišovi?
 2. Čo sa v tvojom živote zmenilo, od kedy si sa rozhodla Ho nasledovať?
 3. Ako Ježiš komunikoval svoju víziu, ciele s ľuďmi okolo Neho? Aký spôsob si vybral?
 4. S kým trávil Ježiš najviac času? Pomenuj skupiny ľudí.
 5. Ako vyzerali Ježišove roky aktívnej služby? Akú stratégiu zvolil?

Čo si myslí On?

1. Jána 2, 6: „Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.”

Ján 20, 21: „Ako mňa poslal Otec, ja posielám vás.”

Ján 15, 8: „Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.”

Ján 15, 16: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo.”

To, ako vyzeral Ježišov život, kým bol tu na zemi, máme zapísané v 4 evanjeliách v Biblii. Ak ich pozorne čítame, vidíme, že nie všetky sú zapísané chronologicky, teda nie sú usporiadané v časovej línií presne tak, ako sa za sebou udalosti stali. O Ježišovom živote do Jeho tridsiatky vieme iba niekoľko informácií. Vieme kde a ako sa narodil, poznáme sprievodné udalosti, ktoré tomu predchádzali, aj ktoré nasledovali. Poznáme príbeh, keď sa ako dvanásťročný stratil a našli Ho v chráme ako tam sedel s učiteľmi Zákona a oni žasli nad Jeho múdrosťou (Lukáš 2, 41 – 50). Takmer všetky ostatné informácie sú o Jeho živote po tridsiatke, keď začal verejne účinkovať. Celá Jeho zámerná služba trvala približne 3,5 roka a jej dôsledky siahajú až do dnešnej doby. Ako to dosiahol, keď nemal ani internet, média, dopravné prostriedky, mobil, kníhtlač, instagram, atď.?

Áno, môžeme si to celé vysvetliť tým, že Ježiš je Boh a teda má aj neobmedzené schopnosti. Ale predsa len, keď sa pozrieme bližšie na Jeho službu vidíme tam zámernosť, stratégiu a dokonca pred tým, ako odchádza k Otcovi, poveruje nás v tom pokračovať.

Príbeh/ilustrácia

Zakaždým, keď som odchádzala niekam z domu, tak mi mamka nezabudla pripomenúť najdôležitejšie veci. „Správaj sa slušne a nezabudni sa najesť!“ Takto to bolo aj keď odchádzala niekam ona. Či už išlo o to, aby som poupratovala alebo jej niekde neurobila hanbu, či nezabudla ponúknuť hostí koláčikom. Najpodstatnejšiu vec vždy na konci zdôraznila.

A tak sa pozrime na moment, keď Ježiš odchádza po pár rokoch služby od svojich učeníkov a ocitne sa v tejto poslednej príležitosti, že im ešte pred odchodom môže niečo pripomenúť, niečo dôležité, čo určite nemajú zabudnúť.

„Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ Matúš 28, 18 – 20

V originálnom texte v gréčtine sa nachádzajú iba 2 slovesá v rozkazovacom spôsobe a to – čiňte mi učeníkov a ajhľa – teda hľaďte na mňa, na Ježiša, ja som centrom toho všetkého. Všetky ostatné sú iba prechodníky ako krstiac, učiac, chodiac. Ježiš pri svojom odchode hovorí, aby sme učili ďalších všetko, čokoľvek nám prikázal On. Tak pozrieme sa na to trošku podrobnejšie podľa štúdia Danna Spadera (Sonlife Ministries) a Dava Pattyho (Josiah Venture):

Ježišových 5 výziev  

1.      Poď a viď (Túto výzvu môžeš vysvetľovať niekde na ulici, uprostred ľudí.)

Pochádzam z kresťanskej rodiny a od malička ma naši brávali do kostola na bohoslužby každú nedeľu, taktiež som chodila na detské besiedky, bola som aj na dvoch detských táboroch. Keď som mala 11 rokov naši ma poslali na cirkevné gymnázium, kde mojou veľmi blízkou kamarátkou bola Maja. Poznala som ju z detských táborov a tak bolo veľmi fajn poznať na škole niekoho, kto ti pomôže sa trošku zorientovať. Maja mi stále hovorila o fare, o stretnutiach tam, mladšej mládeži a rôznych zážitkoch, ktoré tam mala. Okrem rozprávania ma stále aj pozývala. Po nejakom čase som sa rozhodla, že sa tam pôjdem pozrieť aj ja. Pamätám sa, že ľudia tam boli veľmi milí, dokonca sa mi prihovorila Valika, ktorá ma videla prvý krát v živote a hneď bola prívetivá a venovala sa mi. Neskôr ma zavolala aj do jej skupinky. Po pár zážitkoch s týmito ľuďmi som si bola istá, že oni majú niečo, čo ja isto nemám.

Táto výzva je pre ľudí, ktorí sa pre Pána Ježiša ešte nerozhodli. Keď Ježiš trávil čas s ľuďmi okolo Neho, na ich zvedavé otázky odpovedá, práve touto výzvou, hovorí: Poď a spoznaj ma, pozri sa bližšie, kto som, kde bývam, čo robím a vzal ich k sebe domov a pravdepodobne ostali u Neho až do ďalšieho dňa (Ján 1, 39). Aj my sme boli vo fáze, kedy sme len pozorovali, kto je Ježiš a to hlavne na životoch kresťanov v našom okolí. Preto je našou úlohou voči týmto ľuďom ukazovať na Krista a pozývať ich, aby Ho mohli aj zažiť a vidieť a potom sa mali možnosť rozhodnúť.

2.      Čiň pokánie a ver (Počas vysvetľovania tejto výzvy, môžeš vziať dievčatá na nejaké smetisko, špinavé miesto, ktoré bude vizuálne predstavovať naše hriechy, z ktorých potrebujeme zachrániť.)

Na nejakom letnom tábore s touto mládežou som počúvala pozorne témy, ktoré sme rozoberali. Celý príbeh tábora bol o Ježišovi. Každý deň pribúdali nové informácie a posledný večer zaznelo jasné evanjelium. Správa o Ježišovi a o tom, čo urobil aj pre mňa. A zrazu som stála pred výzvou, nad ktorou som nikdy pred tým takto neuvažovala. Ježiš zomrel aj za mňa a ja môžem odovzdať svoj život Jemu. Jednoducho cez to, že oľutujem svoje hriechy a uverím, že On je ten, kto to všetko za mňa pretrpel a vybojoval. A tak som sa rozhodla v Neho uveriť a vyznať Mu moje hriechy.

Táto výzva je pre tých, ktorých sme pozvali bližšie a predstavili im Ježiša. Môže ísť o tábor, mládež, vzťah s človekom, v ktorom ten druhý môže pozorovať na nás Krista. No najpodstatnejšie je, aby sme ľudí vyzvali od pozorovania a sympatizovania k rozhodnutiu nasledovať Krista. Ježišove výzvy boli jasné a preto je našou úlohou ľuďom jasne hovoriť evanjelium a vyzvať ich k ďalšiemu kroku.

3.      Nasleduj ma (Počas vysvetľovania tejto fázy môžeš dievčatá vziať k nejakému kostolu, zboru aby to reprezentovalo, že neoddeliteľnou súčasťou rastu je aj spoločenstvo.)

Po mojom rozhodnutí odovzdať svoj život Ježišovi sa mi otvorili akoby dvere do nového sveta. Pred tým som ani poriadne nevedela, že máme doma Bibliu a že ju môžem len tak hocikedy čítať alebo že sa môžem s Ježišom kedykoľvek rozprávať. V mojom živote nastala fáza objavovania duchovného života s Ježišom a v spoločenstve s kresťanmi. Bola som súčasťou dievčenskej skupinky, kde sme sa učili mnoho vecí a vzájomne sa za seba modlili, zápasili za svoje osobné boje, ale aj svoje rodiny.

Keď čítaš Pavlove listy, môžeš jasne vidieť, že život s Ježišom je úplne iný ako ten život pred tým. Po rozhodnutí veriť v Neho prirodzene nastáva fáza spoznávania Ježiša hlbšie tak, že je to jasne viditeľné na našich životoch. Proces vyzliekania starého človeka a obliekania nového (Efezským 4, 22).

A tu by sme mohli skončiť. Zo starého človeka pán Ježiš formuje nového. Spoznali sme Ho, uverili sme v Neho, žijeme s Ním. Navštevujeme pravidelne spoločenstvo, čítame Bibliu a máme istotu spasenia. A tak ako sme už písali v kapitole pred tým, 92% kresťanov sa zastaví tu.

Ale keď čítame v Ježišovom poverení, že máme učiť ďalších všetko, čo On učil nás, tak pozrime sa na to, čo učil poriadne. Naozaj to bolo všetko?

4.      Poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí (Vhodným miestom pre vysvetľovanie tejto fázy môže byť rybník, rieka, jazero.)

Zo začiatku môjho kresťanského života mi trošku vadilo, že v mojej triede sú nekresťania a že ani moja rodina nie je celá veriaca. Videla som to skôr ako problém a v tej dobe by som určite svojich kamarátov nekresťanov nepozvala na žiaden tábor, veď oni by to nepochopili. Až časom neskôr, som čelila tejto výzve na mnohých témach, kde som počula o tom, ako Ježiš túži, aby všetci boli spasení a tak som prežila, že aj ja môžem byť súčasťou ich príbehu práve tým, že im o Ňom budem svedčiť.

Je pravda, že najdôležitejšia vec, je milovať pána Ježiša, mať vzťah s Ním. Ale Jeho srdce túži po záchrane Jeho ľudu. Kto sú ľudia, ku ktorým nás posiela?

5.      Posielam vás (Vezmi dievčatá na nástupište a prepoj to s tým, že táto fáza je o tom, že aj keď sa rozlúčite, ony pokračujú aj vo viere aj v multiplikovaní.)

Po rokoch učenia sa od Pána Ježiša cez iné moje vedúce, som mala možnosť viesť niekoho aj ja za Ním. Ale rovnako platí aj pre mňa, že som svoje učeníčky mala naučiť všetko, čo On naučil mňa. A teda nedoviesť ich len po bod 3., ale pomôcť im vidieť svoju triedu, rodinu, susedstvo ako misijné pole, na ktorom oni môžu viesť niekoho až do piateho bodu, aby aj on potom mohol viesť ďalších.

Multiplikačná tabuľkaRoky12481216Celý svet (7 miliárd)
Sčítavanie1 za týždeň
1 za deň
1 000 za deň
52
365
365 000
104
730
730 000
208
1 460
1,4 mil.
416
2 920
2,9 mil.
624
4 380
4,3 mil.
832
5 840
5,8 mil.
121 mil. rokov
17,26 mil. rokov
17 260 rokov
Násobenie1 každých 6 mesiacov (ktorý potom to isté robí s niekým iným) 41625665 000 16,8 mil.4,29 miliardy16,5 roka

D

Dobrou pomôckou ti pri vysvetľovaní môže byť táto tabuľka. V prvej časti ide o sčítavanie. Takže si predstav, že sa rozhodneš, že každý týždeň prevedieš nejakého človeka z bodu jedna do bodu 3. Čo znamená, že nie len že mu povieš evanjelium, ale aj sa musí rozhodnúť a úprimne odovzdať Ježišovi život. Ak by sa ti darilo v tomto tvojom cieli, za rok by to bolo 52 ľudí, ktorí mohli spoznať Krista. Ale keď sa pozrieš na pravú stranu tabuľky vidíš, že na zevanjelizovanie celého sveta by si potrebovala takýchto rokov 121 miliónov. A predpokladám, že tak dlho asi žiť nebudeš. Takže, tempo môžeš zvýšiť na jedného za deň alebo rovno 1 000 ľudí za deň. Aj keby sa ti v tomto štýle evanjelizvania dobre darilo, stále potrebuješ 17 260 rokov na to, aby si takto zevanjelizovala celý svet. A to hovoríme stále len o tých, ktorí sa naozaj rozhodnú.

Ale v druhej časti tabuľky sa pozrime na násobenie. Ak by si každý pol rok previedla jedného človeka nie iba do bodu 3, ale až do bodu, keby to on sám pochopil a o pol roka by začal on sám viesť niekoho iného až po bod 5 a tak ďalej, tak by to znamenalo, že po roku ste už 4. To možno nevyzerá lákavo, pozri sa ako to výrazne narastá po pár rokoch. Na zevanjelizovanie celého sveta, by v ideálnom prípade multiplikovania, stačilo 16,5 roka.

Možno aj 1 človek na pol rok sa ti zdá príliš rýchle tempo, ale keby si premýšľala o 6 ľuďoch na obdobie 3 rokov, tak to už znie ako taká reálnejšia predstava skupinky.

Neočakávame, že naša služba bude vyzerať presne tak, ako to robil Ježiš. Avšak princípy z Jeho života nám môžu poslúžiť ako príklad pri činení učeníkov. Nech ti to slúži na povzbudenie, že multiplikácia má veľkú moc.

Aktivita

Po vysvetlení všetkých piatich výziev, vytiahni pripravené papiere a farbičky a vytvorte si s dievčatami vlastné plagáty s opisom týchto piatich výziev. Keď bude mať každá obrázok dokončený, prvou úlohou dievčat bude označiť na tomto obrázku samú seba. Potom sa opýtaj dievčat, akých ľudí majú vo svojich životoch pri týchto výzvach. Pointou nie je škatuľkovať ľudí, ale premýšľať, ako by sme im mohli pomôcť posunúť sa ďalej. Napríklad, keď si pomenujem, že Klára sa už rozhodla nasledovať Krista, tak teraz môžem konkrétne premýšľať ako jej budem pomáhať v duchovnom raste, v nasledovaní Krista. A keď viem, že Ondrej má pochybnosti o Ježišovi a má veľa otázok, môžem, napríklad, premýšľať, akú knihu mu môžem odporúčať alebo na aký evanjelizačný tábor ho vezmem.

Deň môžete ukončiť modlitbami a chválami Pána Boha za všetko, čo vás počas skupiniek učil, ako vás za rok formoval a taktiež aj za ľudí, ktorých ste označili na obrázku, aby sa mohli vo viere posúvať a zažívať Krista stále viac.

Extra

Ako sme spomenuli vyššie, evanjeliá nie sú napísané chronologicky, najbližšie je tomu Lukáš. Môžete si to dať ako domácu úlohu na letné prázdniny a prečítať Evanjeliá v harmónii (Slovenská biblická spoločnosť, www.biblickaspolocnost.sk) a pozorovať krok za krokom Ježišov život a jeho zámernosť. V tejto knihe sú zoradené evanjeliá chronologicky, všetky príbehy vedľa seba v časovej postupnosti ako sa stali.

Iné nápady na skupinkový výlet

 1. Skús ísť do zoznamu aktivít na konci knihy a vyber z nich tie, ktoré sa hodia na skupinkový výlet.
 2. Vyrob dievčatám diplomy a môžeš im urobiť aj slávnostné ukončenie 1. roku skupinky.
 3. Filmový večer (k tejto téme by sme odporúčali film Pošli to ďalej! (Pay it forward!) alebo crafty (tvorivé dielne) sú na skupinkových výletoch vždy dobrý nápad.
 4. Premysli si, čo by ste spolu mohli variť a dopredu rozdeľ dievčatám, ktorá má priniesť aké potraviny. Ale ani taký slávnostný obed alebo večera v reštaurácii nemusí byť zlá, len na to potrebuješ dopredu našetriť.
 5. Ak ste sa na skupinkový výlet vybrali do iného mesta, skús si zistiť, aké zaujímavé miesta sa v okolí nachádzajú a spravte si výlet v rámci výletu.
 6. Nastrihaj otázky z konca knihy a po ceste na výlet si ich ťahajte a rozprávajte sa o nich.
 7. Keď budete cestovať na skupinkový výlet alebo z neho, si môžete zahrať starú dobrú hru BOBOR! – cieľom je nájsť čím viacerých mužov s bradou a keď takého z autobusu spozorujú, musia ako prvé zakričať: BOBOR! Dievčatá si počítajú body.

Na výlet môžete zbaliť aj viacej malých Nových zmlúv a po ceste domov ich rozdávať ľuďom (ako praktický výstup zo skupinky).