Ak nasleduješ Ježiša

 • tak máš príbeh, ktorý je hodný zvestovania
 • je to príbeh o Bohu, jeho práci a milosti

Otázky:
Poznáte ľudí, ktorí hovoria, že nemajú zaujímavý príbeh?
O čom sú často naše príbehy?

Často sme nemali možnosť preskúmať naše príbehy. Možno tam je bolesť, hanba, nespracované konflikty, momenty či vzťahy, alebo sme dokonca na niektoré časti zabudli, alebo si neuvedomujeme ich dôležitosť.

Často sme nemali možnosť naučiť sa rozprávať naše príbehy. Ak chceme zvestovať Ježiša v našich každodennom živote, tak je dôležité, aby sme sa ho naučili zvestovať skrze naše príbehy. Je prirodzené hovoriť ich našim bratom a sestrám, ktorí tiež majú príbeh Božej milosti a je to zároveň prirodzený spôsob, ako hovoriť o Ježišovi kamarátom, ktorí ho zatiaľ nepoznajú.

Boží príbeh (a každý dobrý príbeh) má štyri dejstvá.
STVORENIE – PÁD – VYKÚPENIE – OBNOVENIE

Naše príbehy majú tiež tieto kapitoly. Pochopenie Božieho príbehu nám pomôže lepšie pochopiť Boží príbeh.

Otázka: Ako by ste zhrnuli jednotlivé kapitoly Božieho príbehu: stvorenie, pád, vykúpenie, obnovenie?

Často si myslíme, že naše príbehy sú o nás, ale sú o ňom. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Skutky 17:28

Tvoj príbeh je dobrá správa o tom, že Boh zachraňuje ľudí. Tvoj príbeh je napísaný Bohom a je o Bohu. Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Rimanom 11:36

Pri príprave nášho príbehu môže byť nápomocné sa naň pozrieť cez tieto štyri dejstvá. Dôležité je však, aby sme sa nesnažili vtesnať náš príbeh do tejto schémy, ale naopak, aby nám táto schéma pomohla vytiahnuť to, čo sa stalo, a čo Boh takto robil. Ľudia napokon chcú (a potrebujú) počuť príbeh, a nie tvoj život v bodoch.

Na záver pripájam pár návrhov, ktoré nám môžu pomôcť pripraviť príbeh a pár tipov, ktoré nám môžu pomôcť rozprávať naše príbehy.

Stvorenie

Boží príbeh začína tým, ako on všetko stvoril. On je autorom a hlavnou postavou Príbehu a v ňom všetci nachádzajú svoju hodnotu a identitu. Ale každý z nás sa rozhodol hľadať svoju identitu v niekom alebo v niečom inom. Keď začneš rozprávať svoj príbeh, rozprávaj o svojom pozadí o tom, čo ťa formovalo, keď si bol mladý, a kde si si nachádzal identitu a hodnotu.

KĽÚČOVÉ TÉMY – počiatky a identita

KĽÚČOVÉ OTÁZKY:
Kto alebo čo najviac ovplyvnilo tvoje porozumenie seba?
Čo boli zdroje tvojej osobnej hodnoty a identity?

Ďalšie otázky:
Kde si sa narodil a čo sa dialo v tvojej rodine v tom čase?
Rozprávaj o kľúčových vzťahoch (s rodičmi, súrodencami, kamarátmi, ďalšími kľúčovými ľuďmi)
Kto ťa najviac ovplyvnil v tomto období?
Čo si si myslel o Bohu?

Pád

Svet, v ktorom žijeme, nie je taký, aký by mal byť. My nie sme takí, akí by sme mali byť. Sme v zlomenom svete. Máme hlboké presvedčenia o tom, prečo je svet zlomený. Často obviňujeme ľudí okolo seba: rodičov, súrodencov, učiteľov, vodcov, kazateľov, alebo aj politikov. Ale Boží príbeh nám ukazuje že náš hriech je primárny dôvod chaosu v našich životoch. Keď budeš rozprávať svoj príbeh, rozprávaj o tom ako hriech (tvoj, ale aj iný) priniesol zlomenosť a bolesť do tvojho života. Spomeň aj to, ako si sa to snažil sám napraviť.

KĽÚČOVÉ TÉMY – zlomenosť a hanba

KĽÚČOVÉ OTÁZKY:
Ako sa tvoj vzťah s Bohom a tvoje vzťahy s inými líšili od toho, čo bolo Božím zámerom.
Prečo?

Ďalšie otázky:
Aké boli bolestivé momenty alebo udalosti?
Ako si reagoval na túto bolesť?
Čo bolo zlomené v tvojom živote? Vzťahy? Správanie? Postoje? Zdravie?
Koho si obviňoval za túto zlomenosť? Seba? Iných?
Ako si sa to snažil napraviť? Ako ti to šlo?

Vykúpenie – záchrana a oslobodenie

Všetci potrebujeme záchranu, niečo, čo napraví našu zlomenosť. Ale všetci to hľadáme v stvorení namiesto u Stvoriteľa. Peniaze, majetok, prijatie, uznanie, vzťahy, to, čo som dokázal – tieto veci nám ponúkajú nádej nápravy našich zlomených životov. Vzdelanie, vláda, dovolenky, pôžitkárstvo tiež vie upútať našu pozornosť. Chceme vykúpenie. Ale evanjelium nám ponúka iný príbeh! Táto časť tvojho príbehu je o tom, ako si našiel vykúpenie v Ježišovi a ty máš možnosť povedať, ako si sa s ním stretol, a ako ťa zachránil. Môžeš hovoriť konkrétne, v čom si potreboval dôverovať Ježišovi, a ako konkrétne ti dával slobodu od hriechu a zlomenosti v tvojom živote. Môžeš opísať ako Ježišov život, smrť a vzkriesenie priniesli vykúpenie v rôznych oblastiach a obdobiach tvojho života.

KĽÚČOVÉ TÉMY – záchrana a oslobodenie

KĽÚČOVÉ OTÁZKY:
Ako ťa Ježiš zachránil skrze svoju smrť na kríži? Ako si mu začal dôverovať, aby ťa zachránil a začal prinášať premenu v tvojom živote?

Ďalšie otázky:
Ktorí ľudia a veci nemali schopnosť ťa zachrániť?
Ako Ťa viedol Duch Svätý, aby si dôveroval Ježišovi? Použil si ľudí, Bibliu, nadprirodzenú skúsenosť, ťažké okolnosti, nápomocnú kázeň?
Čo sa začalo meniť? Ako si začal zažívať to, že Boh ťa premieňa viac na svoj obraz?

Obnovenie

V každom z nás je veľká túžba po premene – aby veci boli lepšie zajtra ako sú dnes. Pre niektorých to znamená, že si nájdu správnu kariéru alebo partnera. Niektorí túžia po svetovom mieri alebo spravodlivosti. Chceme, aby boli veci také ako majú byť, a túto utópiu si vieme aj konkrétne predstaviť. Vďaka Ježišovi obnovenie sveta už začalo. My sme nové stvorenia – máme pokoj s naším Bohom Otcom. V Božom príbehu obnovenie znamená, že ľudia stvorení na Boží obraz naozaj žijú pre to, pre čo boli stvorení. Jeho Duch prebýva v nás a srze nás, premieňa nás viac na podobu Ježiša, aj keď stále žijeme v padlom, zlomenom svete. Ukonči svoj príbeh opisom toho, čo teraz robí Duch Svätý v tvojom živote. Porozprávaj o dôkazoch Božej milosti v tvojom živote, o dôkazoch toho, že si nový človek, a že jeho práca obnovy už začala v tebe.

KĽÚČOVÉ TÉMY – nádej a premena

KĽÚČOVÉ OTÁZKY:
Čo sa zmenilo a čo sa teraz mení v tvojom živote?
Na koho a na čo je tvoj život dnes zameraný?

Ďalšie otázky:
Čo dúfam, že bude iné ďalší mesiac, rok, 10 rokov?
Keď si predstavuješ lepšiu budúcnosť, vďaka čomu máš nádej, že by aj mohla byť?
V ktorých oblastiach už vidíš, že Ťa Duch Svätý robí viac podobným Ježišovi. (Možno porozmýšľaj nad ovocím Ducha Svätého v Galaťanom 5:22-23)
V čom vidíš obnovu v tvojich postojoch, správaní a vzťahoch. Skús byť špecifický.
Na čo sa najviac tešíš, keď príde nové Nebo a nová Zem?

Návrhy, ktoré ti môžu pomôcť pri príprave

 • Skús si pripraviť príbeh tak, aby si ho mohol povedať za 15-20
 • Skús si svoj príbeh rozpísať. Aj keď nepoužiješ papier pri rozprávaní, pri písaní lepšie zistíš, čo je dôležitejšie a pomôže ti to aj zvoliť si poradie.
 • Používaj normálny jazyk, normálne slová. (Vyhýbaj sa kresťančiny)
 • Je mnoho spôsobov, ako povedať svoj príbeh. Možno sa skús zamerať na jedno vlákno, ktoré budeš ťahať.
 • Tvoj Nebeský otec už pozná tvoj príbeh a v Ježišovi si ním úplne prijatý. Toto nám umožňuje byť úprimný k ostatným. Nemusíš sa báť názorov iných.
 • Precvič si svoj príbeh.
 • Pri príprave rozmýšľaj nad tým, ako by si príbeh rozprával aj zatiaľ neveriacim kamarátom.
 • Modli sa a vypýtaj si aj pomoc Ducha Svätého.

PAMÄTAJ, JE TO JEHO PRÍBEH!

Ako počúvať príbehy ľudí

 • Pamätajte, čoho ste svedkami, keď počúvate niekoho príbeh. Niekto ti hovorí o jeho ceste zo smrti do života!
 • Keď hovoríme svoj príbeh je to isté odhalenie sa. Cítime sa nahí. Vieme, že vďaka evanjeliu našu nahotu zakrýva Kristova spravodlivosť. Ako môžeš niekoho “zakryť” pravdou z písma a uistiť ho, že je stále milovaný?
 • V čom je zjavné, že sa Boh Otec o nich staral – ešte predtým ako poznali Ježiša, ako sa teraz o nich stará, ako sa postará v budúcnosti?
 • Všímajte si nejakú kľúčovú tému v ich príbehu (hanba, samo-ospravedlnenie, zanedbanosť, strach, bolesť…)? Čo hovorí biblický príbeh na túto tému?
 • Skúste si všímať, čo je najdôležitejšie.
 • Skúste si všímať, o čom nerozprávajú.
 • Skúste múdro rozlišovať, čo sú otázky ktoré by si sa mal pýtať v skupine, a ktoré zvlášť – jeden na jedného.
 • Čo bolo povzbudením?
 • Čo sa ťažko počúvalo?
 • Modlite sa.

Foto od Gift Habeshaw na Unsplash

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.