Toto je jedna zo štyroch alebo piatich top otázok, ktorú sa mladí ľudia pýtajú svojich kresťanských vedúcich. Je to pre nich nemalý boj, kvôli ktorému často nemôžu spať. Roky dospievania sú obdobím, kedy pred väčšinou ľudí stoja tri najväčšie otázky života – rozhodnutie ohľadom spasenia, manželstva a práce. A práve preto sme pre vás spracovali danú tému z knihy Poradenství dospívajícímod Josh McDowell a Bob Hostetler, ktorá vám poskytne dobrý základ pre poradenstvo mladistvým. 

Aké môžu byť hlavné príčiny, prečo človek nerozpoznáva Božiu vôľu?

Veľa mladých ľudí si vôbec neuvedomuje, že Boh má pre ich život plán. 

Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.

Žalm 32:8

Ak aj sú nejakí teenageri, ktorí si uvedomujú, že Boh má s ich životom určitý zámer, netušia však ako a kde hľadať Jeho vôľu. Božia vôľa, rada  je nám k dispozícii, len si ju často nevšímame, prehliadame ju, ignorujeme alebo nechápeme, a to preto, že máme o nej určité nesprávne predstavy.  Tie najčastejšie je možné vyjadriť nasledovne: 

 1. Božia vôľa je stratená a my ju musíme nájsť. – nie je našou úlohou nájsť Božiu vôľu. Božou úlohou je zjaviť nám ju a našou povinnosťou je byť otvorený a pripravený ju prijať. 
 2. Ja vlastne nechcem poznať Božiu vôľu, pretože sa jej bojím. – ľudia sa často boja, že od nich bude Boh požadovať niečo, čo nebudú schopní či ochotní dať, alebo že ich pošle niekam, kam nebudú chcieť ísť. Boh sa však s našimi životmi nezahráva, On nám chce dať všetko, čo je pre nás najlepšie a čo naplní naše najhlbšie túžby. 
 3. Chcem sa riadiť len časťou Božej vôle a to ostatné si nebudem všímať. – mladý človek s týmto postojom zrejme Božiu vôľu nikdy nespozná, pokiaľ nezačne chcieť počúvať a činiť celú Božiu vôľu. Človek, ktorý nerobí to, o čom už teraz vie, že je to Božia vôľa, nemôže čakať, že mu Boh odhalí čokoľvek ďalšie. 
 4. Chcem poznať Božiu vôľu, aby som sa mohol rozhodnúť, či ju chcem poslúchnuť alebo nie. – hľadanie Božej vôle nie je ako kupovanie nového auta, že chvíľku skúsim testovaciu jazdu a potom sa rozhodnem či beriem alebo neberiem „nové auto – Božiu vôľu“. Je skutočne potrebné naozaj túžiť po tom, aby sme konali Božiu Vôľu, nie tú našu. 
 5. Som ochotný poslúchať Božiu vôľu, nech je akákoľvek. – jediný správny postoj voči B.v. (jediný, na ktorý Boh odpovie) je byť ochotný prijať B.v. ešte skôr, než ju konkrétne poznáme. Prečo by sa inak mal Boh namáhať zjaviť nám svoju vôľu, ak sa aj tak nebudeme ňou riadiť? 

Aký je biblický pohľad na Božiu vôľu?

Na začiatok treba zadefinovať, že rozlišujeme dva typy Božej vôle: VŠEOBECNÚ (platiacu pre všetkých) a KONKRÉTNU (týkajúcu sa jednotlivca). Pochopiteľne sa väčšina ľudí viac zaujíma o tú druhú  a k tej prvej sú viac ľahostajní, avšak obe sú navzájom hlboko prepojené. Pozrime sa teda na obe detailnejšie:

 1. Božia všeobecná vôľa 
  • je jasná a nesporná, pretože je uvedená v Božom Slove. Príklady:
  • ako Božie deti sa máme ustavične modliť (1.Tesalonickým 5:17)
  • máme sa navzájom milovať (Ján 13: 34-35)
  • máme si čítať a študovať Bibliu (2.Timotej 3: 16-17)
  • ďalším aspektom zjavenej Božej vôle je to, aby všetci ľudia boli spasení (1.Timoteja 2: 3-4)
  • oddanosť a podriadenie sa Kristovi (List Rímskym 12: 1-2)
  • poslušnosť rodičom (List Efezským 6: 1)
  • vydávanie svedectva o našej viere iným ľuďom (Matúš 28: 19-20)
  • zachovávanie sexuálnej čistoty (1.Tesalonickým 4: 3)
  • život naplnený Duchom Svätým (Efezským 5: 17-19)
 2. Božia konkrétna vôľa 
  • vychádza z Božej všeobecnej vôle. Napríklad, mladá žena, ktorá neposlúcha Božiu všeobecnú vôľu, zbytočne stráca čas, keď sa modlí za to, aby jej Boh dal toho správneho priateľa alebo manžela. Pokiaľ človek ignoruje Božiu vôľu, ktorá je spoločná pre všetkých, prečo by mal Boh takému človeku odpovedať niečo konkrétnejšie? Ak však mladý človek reaguje poslušnosťou na Božiu všeobecnú vôľu, môže začať hľadať Božiu vôľu, ktorá sa vzťahuje priamo na neho osobne a to pomocou nasledovných 4 krokov: 
   1. Písmo – znalosť Písma je základom pre hľadanie a rozpoznávanie Božej vôle. Nie je napr. nutné, aby mladá kresťanka premýšľala, či si Boh praje, aby si vzala neveriaceho chlapca, keďže Božie Slovo o tom hovorí jasne. Boh nikdy nepovedie človeka k niečomu, čo by bolo v rozpore s Jeho slovom.
   2. Modlitba – hľadať Božiu vôľu prostredníctvom modlitby, tak ako to robil aj Ježiš (Matúš 26: 39) 
   3. Rada– pýtať si rady od skúsených zrelších veriacich
   4. Situácia a okolnosti– Boh nás často vedie prostredníctvom vonkajších okolností, treba však byť pri vyhodnocovaní opatrný, musíme brať do úvahy najskôr znalosti Písma, úprimnú modlitbu a múdru radu

Človek, ktorý hľadá blaho v Hospodinovi a Jeho vôli, bude túžiť po tom, čo si praje Boh. Takýto človek má slobodu žiť vierou a veriť, že keby jeho priania neboli v súlade s Božou vôľou, potom by mu to Boh dal jasne najavo. 

Ako reagovať na problém s poznávaním Božej vôle? 

Ak si ako vedúci mládeže, alebo kazateľ, rodič požiadaný o pomoc ako hľadať Božiu vôľu, nasledovný postup ti môže pritom pomôcť: 

 1. Pozorne načúvaj.
 2. Skús sa čo najviac vcítiť do problému daného mladého človeka. Spomeň si, že kedysi si aj ty bol v jeho veku s podobnými problémami, pocitmi.
 3. Uisťuj a povzbudzuj. Nesnaž sa za každú cenu len smerovať dospievajúceho ku kresťanskej službe alebo radiť mu podľa toho, čo za najlepšie považuješ ty. 
 4. Usmerni ho/ju k poznaniu informácií o všeobecnej a konkrétnej vôli.
 5. Zapoj ho aktívne do hľadania Božej vôle podľa daných krokov (viď všeobecná, konkrétna B.V.)

Ďalšie zdroje

Pre ďalšie štúdium danej problematiky, autor Josh McDowell odporúča tieto knihy:

 • Bruce K.Waltke, Hľadanie Božej vôle (Praha: Návrat domov, 2005)
 • J.I.Packer, Poznanie Boha(Praha: Návrat domov, 1992)

Článok bol so súhlasom 4D Ministries spracovaný na základe knihy Josha Mcdowella a Boba Hostetlera, Poradenství dospívajícim.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

2 replies on “Ako poznať Božiu vôľu?”

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.