Lídrov je málo

Vo firme je to jednoduché: vyhlási sa konkurz na pozíciu, prihlásia sa záujemcovia a komisia si vyberá. Jednoduchosť je však zdanlivá – ak nieto lídrov, nepomôže žiadny konkurz. Výberové konanie totiž lídra len vyberá, nevytvára ho. Preto vo svete biznisu letí tzv. headhunting. V cirkvi je to inak – tam musíme pracovať s tým, čo máme. Cirkev je komunita, nie firma.  Ale aj v cirkvi platí, že máme rozsudzovať a pritom do služby a zodpovednosti vyberať to najlepšie z najlepšieho. Nie dokonalých, ale najlepších. Boh požehnáva snahu, úsilie a obeť. Dobrý líder sa neustále učí, pýta a pracuje tvrdo na sebe. Tam, kde ľudia naozaj chcú, tam Božia ruka bude konať. 

Vodcovia sú darom

Podľa Biblie je vodcovstvo dar i povolanie. Prichádza od Boha. Ak chceme mať vodcov, musíme o nich prosiť. Sú potrební, lebo žatva je veľká a robotníkov málo. Ak ich Boh dá, musíme ich pestovať, vychovávať od detstva a potom, keď príde ten čas, musíme ich vedieť poveriť a potom rešpektovať. Silný tím vzniká totiž okolo silnej osobnosti. Tím rovnako obdarovaných neexistuje. Jednota v rozmanitosti je Boží plán. Sú totiž rôzne dary, rôzne charizmy, ktoré Boh povoláva k jednému cieľu: k dielu evanjelia (Mt 28). Rozpoznanie obdarovania a následne vzájomná úcta je nutnosť fungovania líderského tímu.

Toxické prostredie

Aj v spoločnosti aj v cirkvi hrozí to, že sa vytvorí atmosféra priemernosti, kde tí, čo chcú špičkovú kvalitu nie sú vítaní. Vidíme to každý deň okolo nás. Atmosféra zakonzervovaných stereotypov, v ktorej reprezentanti pozitívnej zmeny sú prehliadaní. Prostredie nezdravého rodinkárenia, ktoré udržiava vedenie v tých „správnych rukách“ a tvorivých lídrov „z iných kruhov“ šikovne likviduje, ignoruje a ich vplyv mocensky potláča. Boh však stále posiela obdarených ľudí, aby viedli, menili, tvorili, chránili a zápasili o Božiu vec. Beda, ak ich prehliadneme! Boh chce uskutočniť svoje plány milosti v dejinách ľudstva. Tam, kde v komunite nie je ochota zmeniť dobré v mene lepšieho, prichádza úpadok a neskôr zánik. Život sa však nezastaví. Povolá si kamene. Zbory zaniknú a narodia sa nové.

Praktické rady

  1. Veľmi opatrne vyberaj ľudí do tímu. Nie každý, kto sám dokázal niečo v živote sa hodí do líderského tímu. Ak sa tam dostane nevhodný človek, všetci budú mať trápenie a práca nepôjde dobre a rýchlo..
  2. Intenzívna komunikácia vo vnútri tímu je životne dôležitá. Organizuj aj neformálne stretnutia. Zdieľaj informácie nielen pracovné ale aj osobné. Buď otvorený. Tým vysielaš signál dôvery voči ostatným. Buď však pripravený, že tvoju dôveru niekto zradí. To ťa nesmie položiť. Aj Pána Ježiša zradili… ale svoju misiu dokončil.
  3. Zaoberaj sa veľkým obrazom Božieho diela, ktoré presahuje tie ciele, ktoré ste ako tím prijali. Vízia je vždy väčšia, ako konkrétny stav vašej služby a situácia v komunite. Nech pohľad do budúcnosti je silnejší ako riešenie vecí minulých. Minulosť ťa nesmie oslepiť.
  4. Buď proaktívny, hľadaj spôsob, ako sa veci dajú spraviť. Neuviazni pohľadom na prekážky, ktoré pritom bude treba prekonať. Namiesto inštrukcií a príkazov pestuj kultúru otázok: Prečo sa toto deje? Čo si myslíš, že by sme mali robiť? Ako si vysvetľuješ…? Úprimné otázky vytvárajú atmosféru úcty, rešpektu a vzájomnej dôstojnosti.
  5. Aspoň 2x v roku majte strategické plánovanie, ktoré vychádza z vašej vízie. To vás ochráni od toho, aby ste riešili len prevádzkové veci a stratili orientáciu v celkovom smerovaní. Súčasťou toho nech je aj poctivý komentár výkonov, kvality a osobného nasadenia každého člena tímu.
  6. Buď príkladom ostatným vo všetkom. Tak radí apoštol Pavol. To je veľmi náročné a vyžaduje ísť prvý do akcie ale aj mať pokoru byť prvý, kto prizná svoje zlyhanie a reflexiu vlastnej služby. Zároveň tak pestuješ kultúru kvality a špičkového prístupu v tíme. Pamätaj na Daniela v Babylóne – robil veci 10x lepšie, ako iní.
  7. Prinášaj povzbudenie, vďačnosťnádej na každé stretnutie. Ľuďom dobre padne pochvala a uznanie. Je to biblické a múdre. Máme byť vďační jeden za druhého a máme sa upevňovať v nádeji. To sú krásne prejavy pravej lásky a viery. V cirkvi je veľa pesimistov a ustráchaných ľudí na vedúcich pozíciách, pričom strach je hriech (Zj 21:8). 

Zdravá viera je triezva, odvážna a smelá. Veľkým vzorom nám môže byť Dávid, ktorý sa nebál postaviť proti Goliášovi. Nemal veľkú podporu, ale v kľúčovej chvíli dokázal zaujať kľúčovú pozíciu a urobiť to, čo chcel Boh od neho. O to musí ísť každému kvalitnému tímu. Dávid svoju misiu úspešne dokončil. Aj keď ho zradili najbližší. Aj keď ťažko zlyhal. Aj keď ostal sám alebo bol obklopený hrčou správnych chlapíkov. Vždy vstal a išiel ďalej. Ten beh zodpovednosti musíme dobehnúť víťazne (Sk 20:24).

Kazateľ Cirkvi bratskej, dlhoročný pracovník s deťmi, dorastom a mládežou na lokálnej i národnej úrovni. Vizionár, iniciátor a spoluzakladateľ niekoľkých neziskoviek (napr. ÚDM či TCK). Popri duchovnej službe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg v oblasti filozofie a etiky. Spolu s manželkou vedú semináre o rodinnom poradenstve, manželskom koučingu, leadershipe a revitalizácii zborov v rámci organizácie TELEOS. Majú tri deti, všetky sú spolu s partnermi zapojené v duchovnej práci.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Na našej webovej stránke používame cookies

Potvrďte, že akceptujete naše sledovacie súbory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Môžete tiež odmietnuť sledovanie, takže môžete naďalej navštevovať našu webovú stránku bez toho, aby sa do služieb tretích strán odosielali údaje.